പലകാരണങ്ങൾകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആഫ്രിക്കൻ വംശജരോടുള്ള അസൂയയാകാം വർത്തമാനകാലത്ത് വിവേചനങ്ങൾക്കു കാരണം

61

Radhakrishnan Kalathil

വംശീയവിദ്വേഷത്തിന് യാതൊരു യുക്തിയും ഇല്ല. ഒരുതരം അസൂയയോ കുശുമ്പോ മാത്രം ! ഇത്തരം കുശുമ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാനായിരിക്കാം പ്രകൃതി മനുഷ്യന് ലൈംഗീകതാല്പര്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് . പല വംശങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട തലമുറയെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം…അല്ലേ ?

എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാരീരികക്ഷമതയുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ വംശജർക്കാണ് എന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ആ വംശത്തിൽപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സങ്കരവംശത്തിൽപ്പെട്ടതോ ആയ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഏറ്റവും മാദകത്വം അഥവാ സെക്സ് അപ്പീൽ ഉള്ളത് എന്നും നിസ്സംശയം പറയാം .അതേപോലെ ആഫ്രിക്കൻ പുരുഷൻമാർക്കാണ് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യവും ആകർഷകത്വവും എന്ന് പല സ്ത്രീകളും പറയാറുണ്ട്.

അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക്‌ അസാധാരണമായ തിളക്കവും വശ്യവുമാണ് . അധരോഷ്ടങ്ങൾ വണ്ണമുള്ളതും കൃത്യമായ അളവിലുള്ളതുമാണ് എന്ന് കാണാം. ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ദന്തനിരകൾ മുത്ത് പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നത് കാണാം. നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന മാറിടവും വീതിയേറിയ അരയും തുടുത്ത് അർദ്ധഗോളകരമായ പൃഷ്ഠവും ബലിഷ്ഠമായ തുടകളും കണങ്കാലുകളും അവർക്ക് അത്യന്തം ലൈംഗീകാകർഷത്വം കൊടുക്കുന്നു .പലരുടെയും തൊലിയുടെ നിറം ചോക്കലേറ്റ് തവിട്ടും സിൽക്ക് പോലെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നതുമാണ്. ഇനി കൂടുതൽ വർണ്ണിച്ചാൽ ഇവിടെ അത് അശ്ലീലമായേക്കാനിടയുള്ളത് കൊണ്ട് നിർത്താം. അവരുടെ ഈ ജനിതകലക്ഷണങ്ങൾ ഈജിപ്ത് ,അറബ് തുടങ്ങിയ മിഡ്‌ഡിൽ ഈസ്റ്റ്‌ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യപിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം.

ബലിഷ്ഠമായ ശരീരം കൂടാതെ മറ്റുവംശക്കാർക്കില്ലാത്ത മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി അവരുടെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ട് . അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം മറ്റു വംശത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോട് അസൂയയും എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോട് ആരാധനയും തോന്നുന്നത് . ഫോട്ടോ ഒന്നും കൂടുതൽ ഇടുന്നില്ല . പലരും അശ്ലീലമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയുണ്ട് .
(ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് ഓരോ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഓരോ ശാരീരികപ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ)