മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാനുള്ള ഒറ്റമൂലി ഭാരതത്തിന്റെ ആസ്ഥാന ഗുരുബാബ ഗുരുദേവ്ജി തെളിവ് സഹിതം വിശദീകരിക്കുന്നു

0
265

Rafeeque Mohamed

മിത്രമേ, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ മൂലം കാൻസറും വിശിഷ്യാ ബ്ലൈൻ ട്യൂമറും ഉണ്ടാകുമെന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ. മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും രക്ഷപെടാനുള്ള ഒറ്റമൂലി ഭാരതത്തിന്റെ ആസ്ഥാന ഗുരുവും മുഖ്യവൈദ്യനുമായ മാനനീയ ബാബ ഗുരുദേവ് ജി തെളിവ് സഹിതം വിശദീകരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ട്മുറ്റത്ത് വളർത്തുന്ന തുളസിചെടിയിൽ നിന്നും ഒരില നുള്ളി മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ കവറിനകത്ത് വെച്ചാൽ റേഡിയേഷൻ പമ്പ കടക്കും. ഡ്യൂവൽ സിം കാർഡുള്ള ഫോണിന് രണ്ട് ഇല വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഭാരതീയ പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ വിധിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഈ ഒറ്റമൂലി നോബൽ സമ്മാന കമ്മറ്റിയെ ഹടാതാകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. Floccinaucinihilipilification എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തുളസിയിലയുടെ അണുവികിരണ ശേഷി നാസയും അംഗീകരിച്ചതാണല്ലോ. ബാബാജിയുടെ പ്രപിതാവ് ബാബാ സോംദേവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം 1953 മുതൽ കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിൽ ന്യുക്ലിയർ വികടനത്തിന് തുളസിയില കമ്പോസ്റ്റ് വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ യോജന പ്രകാരം നിർമ്മാണ സമയത്ത് തന്നെ തുളസിയില ഫോണിനകത്തു നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക കരാറിൽ പ്രശസ്ത മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ സസ്‌മെങ്ങും ബാബാജിയുടെ പതഞ്ജലിയും അടുത്ത് തന്നെ കരാറിൽ ഒപ്പ് വെക്കുമെന്ന വാർത്ത ഇതിനകം അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്‌ത്ര ജീർണലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടെ ഭാരതത്തിന്റെ ന്യുക്ലിയർ വികിരണ കീർത്തി ലോകമെമ്പാടും പടരും. എത്രയോ വ്യാജ വാർത്തകൾ നാം നിത്യവും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഈ വിലപ്പെട്ട അറിവ് കൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മിത്രങ്ങളിലേക്കും ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും എത്തിച്ചു കൂടെ.