നമ്മെയെല്ലാം ഉദ്ദരിക്കാൻ മോദിജി വാരിക്കോരി തന്ന മുദ്ര ലോണുകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ബാങ്കുകൾ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണെന്ന്

0
178

Rafeeque Mohamed

ഒരു അടിയന്തിര അറിയിപ്പുണ്ട്. അധികാരമേറ്റയുടനെ തന്നെ നമ്മെയെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കാൻ മോദിജി കനിഞ്ഞരുളി വാരിക്കോരി തന്ന മുദ്ര ലോണുകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ബാങ്കുകൾ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണെന്ന് അറിയുന്നു.

മോദിജിയുടെ ഊ ർജ്ജസ്വലമായ സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരം മൂലം ഇപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബാങ്കുകൾ ഒമ്പത് ലക്ഷം കോടി (9,00,00,00,000,000) കിട്ടാക്കടത്തിലാണത്രെ. (ജയ് മോദിജി)

രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ളവരെല്ലാം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും മിത്രങ്ങൾക്ക് പുതിയ കച്ചവടം തുടങ്ങാനും അതുവഴി നമ്മെ കഠിനമായി ഉദ്ധരിപ്പിക്കാനുമാണ് മോദിജി അന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം കോടി (7,00,00,00,000,000) മുദ്ര ലോണായി എളുപ്പത്തിൽ തന്ന് തീർത്തത്. അതിൽ നിന്നും വെറും 20%(ഒരു ലക്ഷത്തി നാല്പതിനായിരം കോടി രൂപ (1,40,00,00,000,000)മാത്രമേ മിത്രങ്ങൾ പുതിയ കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ളുവത്രെ (ജയ് മോദിജി) ബാക്കി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം (5,60,00,00,000,000) കോടി രൂപ ശതം സമർപ്പയാമി ആകുവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പണ്ടേക്ക് പണ്ട് പറഞ്ഞ വിവരമുള്ളവരോടൊപ്പം ഇപ്പോ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിലവിളിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കോടി (1,60,00,00,000,000)മുദ്ര ലോണിൽ മാത്രം കിട്ടാക്കടം ഇതിനകം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.(ജയ് മോദിജി ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മെ കാര്യമായി ഉദ്ധരിക്കാൻ കഠിനമായി ശ്രമിച്ച മോദിജിയുടെ പേര് ചീത്തയാകാതിരിക്കാൻ മിത്രങ്ങളും ബന്ധുക്കളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുദ്ര ലോണുകൾ തിരിച്ചടച്ചു ഭാരതാംബയെ ഇനിയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വാർത്ത എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുഴുവൻ സംഘ ബന്ധുക്കളിലേക്കും എത്തിക്കണേ .