ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ഇത്രയും ചിത്രങ്ങളിൽ മലയാളത്തിൽ മാത്രം

0
205

Rahul Madhavan

മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഒരുമിച്ചു വന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ അമ്പതിൽ കൂടുതൽ മൂവികളാണ് കിട്ടിയത്. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ ഇത്രയും കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചത് ചിലപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടോവൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്രയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള ആ ബന്ധമായിരിക്കാം ഇരുവരും ജേഷ്ഠനുജൻമാരെ പോലെ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു.ഫാൻസുകാരുടെ അലമുറയിടലൊക്കെ വെറുതെ മാത്രം.

ഇരുവരും പടങ്ങളിൽ സഹോദരൻമാരായും അളിയനായും കൂട്ടുകാരനായും ഒപ്പം പടയോട്ടത്തിൽ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിന്റെ അച്ഛനായും അഭിനയിച്ചു.ചില പടങ്ങളിൽ ഇരുവരിൽ ഒരാൾ അതിഥിവേഷമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും അവർ ഒരുമിച്ച പടങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ലിസ്റ്റ് ഇതാണ് 👇

 1. അടിമകൾ ഉടമകൾ.
 2. ചങ്ങാത്തം.
 3. എന്റെ കഥ.
 4. ഗുരുദക്ഷിണ.
  5.നരസിംഹം.
 5. അടിയൊഴുക്കുകൾ.
 6. അസ്ത്രം.
 7. അതിരാത്രം.
 8. പൂമുഖപടിയിൽ നിന്നെയും കാത്ത്.
 9. കരിമ്പിൻ പൂവിനക്കരെ.
 10. കരിയിലകാറ്റുപോലെ.
 11. ചക്രവാളം ചുവന്നപ്പോൾ.
 12. പിൻനിലാവ്.
 13. ട്വന്റി 20.
 14. എന്തിനോ പൂക്കുന്ന പൂക്കൾ.
 15. ഇനിയെങ്കിലും.
 16. അവിടത്തെ പോലെ ഇവിടെയും.
 17. കണ്ടു കണ്ടറിഞ്ഞു.
 18. അനുബന്ധം.
 19. മനുഅങ്കിൾ.
 20. കാവേരി.
 21. നേരം പുലരുമ്പോൾ.
 22. ശേഷം കാഴ്ച്ചയിൽ.
 23. സിന്ദൂരസന്ധ്യക്ക് മൗനം.
 24. ഇതാ ഇന്നുമുതൽ.
 25. നമ്പർ 20 മദ്രാസ്മെയിൽ.
  27.ഹിമവാഹിനി.
  28.പടയോട്ടം.
  29.ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ.
 26. നാണയം.
 27. ലക്ഷ്മണരേഖ.
 28. അഹിംസ.
 29. അങ്ങാടിക്കപ്പുറത്ത്.
 30. ഗീതം.
 31. പടയണി.
 32. പറയാനും വയ്യ പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ.
 33. സന്ധ്യക്ക് വിരിഞ്ഞ പൂവ്.
  38.ഗാന്ധിനഗർ 2nd സ്ട്രീറ്റ്.
  39.ഇടനിലങ്ങൾ.
  40.അറിയാത്ത വീഥികൾ.
  41.അക്കരെ.
  42.വേട്ട.
  43.ഒന്നാണ് നമ്മൾ.
  44.ഊതികാച്ചിയ പൊന്ന്.
  45.ഒരു മുഖം പല മുഖം.
  46.പാവം പൂർണിമ.
  47.ആ ദിവസം.
  48.വിസ.
  49.മഴ പെയ്യുന്നു മദ്ധളം കൊട്ടുന്നു.
  50.ഹരികൃഷ്ണൻസ്.
  51.കടൽ കടന്നൊരു മാത്തുകുട്ടി.
 34. ഹല്ല ബോൽ (ഹിന്ദി )
 35. വാർത്ത.
 36. മറക്കില്ലൊരിക്കലും.