0 M
Readers Last 30 Days

രാമസിംഹന്റെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഹിന്ദു മേലാള – കീഴാള വേർതിരിവും

ബൂലോകം
ബൂലോകം
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
12 SHARES
143 VIEWS

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് എന്ന സിനിമയെ ഹിന്ദു സാമൂഹ്യക്രമം, ജാതിപരമായ ചിന്തകൾ എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കി വിശകലനം ചെയുന്ന പോസ്റ്റാണിത്. മൂവി സ്ട്രീറ്റ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ Aravind Indigenous ആണ് ഇത് പങ്കുവച്ചത്. പോസ്റ്റ് വായിക്കാം

Aravind Indigenous

ഹിന്ദു സാമൂഹ്യ ക്രമം

സ്വത്തുടമസ്ഥ, അധികാരം, സ്വീകാര്യത എന്നിവ ഒരു അധ്വാനവും കൂടാതെ സവര്ണ പുരുഷന്മാർക്ക് ശ്രേണീകൃതമായി വിതരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദുയിസത്തിന്റെ മർമപ്രധാനമായ സാമൂഹ്യ ക്രമം എന്ന് അംബേദ്‌കർ വിശദീരിക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കാണ് ഈ ക്രമത്തിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തിയതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ നിന്നും അംബദ്കറെ വ്യത്യസ്തനാകുന്നത്.
ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങളിലെ ഓരോ ജാതി വിഭാഗങ്ങളേക്കാൾ അവർക്ക് മുകൾ തട്ടിൽ ഉള്ളവർക്ക് സ്വത്തുടമസ്ഥതയും അധികാരവും സ്വീകാര്യതയും ലഭിക്കും. ഈ ക്രമത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഗുണം ലഭിക്കുന്നവർ ബ്രാഹ്മണരിലെ പുരുഷന്മാർ ആയിരിക്കും എന്ന അംബേദ്‌കർ പറയുന്നു.

മറ്റൊരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഉയർത്താത്ത മർമപ്രധാനമായ അഭിപ്രായമാണ് ഇത്. തങ്ങളുടെ ഈ അധീശത്വം നിലനിർത്താൻ ബ്രാഹ്മണർ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുമായുള്ള ഇടകലരലും കൂട്ടായ്മയും അവസാനിപ്പിച്ചു. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത പുരുഷന് മാത്രമേ സ്വസമുദായത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്വസമുദായത്തിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ അടച്ചത് അവിവാഹിതകളായ സ്വ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചു.

മറ്റുവിഭാഗങ്ങളുമായി സമുദായത്തിന്റെ ഇടകലരൽ സാധ്യത ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന പുരുഷന്മാർ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകളെ നിഷ്ടൂരമായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരംഭിച്ചെന്നും അംബേദ്‌കർ കണ്ടെത്തി.പതിവ്രത്യത്തിന്റെ മഹത്വവത്കരിക്കൽ, ശൈശവ വിവാഹം, വിധവത്വം എന്നിവ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ബ്രാഹ്മണർ രൂപീകരിച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കീഴത്തട്ടിൽ ഉള്ളവരെ സ്വത്തുടമസ്ഥയിൽ നിന്നും അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു നിർത്തുക, സ്വസമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുമായി ഇടകലരാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക എന്നിവയൊക്കെ ബ്രാഹ്മണ പുരുഷന്മാർ തുടർന്ന് വന്ന സാമൂഹ്യക്രമങ്ങളും പെരുമാറ്റ രീതിയുമാണ്.

ബ്രാഹ്മണരോളമോ അതിനൊപ്പമോ അധികാരവും സ്വീകാര്യതയും നേടുവാൻ കീഴത്തട്ടിലെ വിഭാഗങ്ങളും ഇത്തരം പെരുമാറ്റ രീതികൾ അനുകരിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ പുനരുത്പാദനത്തിന് കാരണം എന്ന് അംബേദ്‌കർ “Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development, 1917” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുഴുവൻ വ്യവസ്ഥയുടെയും അതിക്രമങ്ങൾ കീഴാളരും ഏറ്റുവാങ്ങുമെന്ന് പിന്നീട് ഈ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു പഠിച്ച അനേകം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കി. കീഴാളരിൽത്തന്നെ സ്ത്രീകൾ സമുദായത്തിനകത്തും കൂടുതൽ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകും എന്നത് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ്.

References. Ambedkar, B. R. (May 1917). “Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development”. Indian Antiquary.
—————————————
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 1998
2.16 Hour
സംവിധാനം രാമസിംഹൻ

ഈ സിനിമ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സവിശേഷമാകുന്നത് അതിന്റെ കഥ സന്ദർഭം ഹിന്ദു സാമൂഹിക ക്രമത്തെ വിമർശിക്കുകയും അതിന്റെ സങ്കല്പങ്ങളെ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. സമ്പത്തുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവുമുള്ള കീഴാളന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ. ഒരാൾ കീഴാളനും മറ്റെയാൾ സവർണനും. രാജൻ പി ദേവ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പപ്പു കീഴാളനും എൻ എഫ് വർഗീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗുണശേഖരൻ സവര്ണനും. ബാര്ബറായ പപ്പുവിന്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ സഹായം കൊണ്ട് ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ഗുണശേഖരൻ. തന്റെ മകനെ (ജഗതീഷ്) ഗുണശേഖരന്റെ മകൾ സുനന്ദയെക്കൊണ്ട് (കാവേരി) വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പപ്പു പറയുന്നതോടെ ഗുണശേഖരൻ അയാളെ ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും അവർ തമ്മിൽ അകലുകയും ചെയുന്നു. പപ്പുവിന്റെ മകന് ചക്രപാണിക്ക് ഗുണശേഖരന്റെ മകളോട് പ്രണയം തോന്നുകയും ഗുണശേഖരന്റെ എതിർപ്പിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മകൾ സുനന്ദയ്ക്ക് ചക്രപാണിയോട് തിരിച്ച് പ്രണയം തോന്നുകയും അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അവർ ഒന്നാകുകയും ചെയുന്നുതാണ് കഥ.

wwwwwww 3 1

കീഴാളനായ പപ്പുവിന് മെച്ചപ്പെട്ട സമ്പത്തുണ്ട്, അയാളുടെ മകൻ ചക്രപാണി ഗ്രാമത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളയാളാണ്.കീഴാളനെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത സവർണ്ണൻ. കീഴാളനായ പപ്പുവിന് മെച്ചപ്പെട്ട സമ്പത്തുണ്ട്, അയാളുടെ മകൻ ചക്രപാണി ഗ്രാമത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളയാളാണ് എന്നിട്ട് പോലും അയാളെ അംഗീകരിക്കുവാൻ ഗുണശേഖരന് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഒരു സർക്കാർ ജോലി ലഭിച്ചാൽ പോലും തണ്ടിന്റെ മകളെ ഒരു ബാർബറുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അയക്കില്ല എന്നാണ് അയാൾ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത്.

സ്ത്രീകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സവർണ പുരുഷൻ

സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഹിന്ദു സാമൂഹ്യക്രമത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങളെ പൊളിക്കുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യമുള്ള കീഴാളനായ പപ്പുവിന്റെ സഹായത്തോടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഗുണശേഖരൻ. ഗ്രാമത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളയാളാണ് പപ്പുവിന്റെ മകൻ ചക്രപാണി. എല്ലാത്തരത്തിലും സ്വന്തം മകളെ കീഴ്ത്തട്ടിലേക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ അറപ്പോടെ കാണുന്ന ഗുണശേഖരൻ. അയാളുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് പിന്നീട് ആ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലുന്നത്. കുടുംബങ്ങൾ അകലുന്നു എന്നതിലുപരി ആ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

wwwe 1 3സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള സാഹോദര്യം

അപ്പോഴും രണ്ടു വീടുകളിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ സവിശേഷമായ ഒരു സ്നേഹവും പരസ്പര വിശ്വാസവും നമുക്ക് സിനിമയിൽ കാണാനാകും.സ്വത്തുടമസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കൽ
പപ്പുവിനോട് ശത്രുത വർധിക്കുന്ന ഗുണശേഖരൻ അയാളോട് പകരം ചെയുന്നത് പുതിയൊരു ബാർബർ ഷോപ് അതെ ഗ്രാമത്തിൽ തുടങ്ങി അയാളുടെ വരുമാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതും വിജയിക്കാതെ ആയപ്പോൾ താൻ പുതുതായി തുടങ്ങിയ ബാര്ബര്ഷോപ്പിൽ സൗജന്യമായി സർവീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ പപ്പുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനം ഇല്ലാതാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

ശക്തരായ കീഴാള സ്ത്രീകൾ

സ്വത്തുടമസ്ഥയിൽ നിന്നും കീഴാളരെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലക്ഷണമൊത്ത വരച്ചുകാട്ടൽ ആയിരുന്നു അത്.എന്നാൽ അതിനെ പപ്പു അതിനെ തകർക്കുന്നത് മോഡേൺ ആയ തന്റെ മരുമകൾ പങ്കജാക്ഷിയെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടാണ്. കീഴാള സ്ത്രീയെ വളരെ മോഡേൺ ആയി അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കീഴാള സ്ത്രീകൾ സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരായും സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. കീഴാളരെ മോശപ്പെട്ടവരായി സവർണർ കാണുമ്പോഴും അതിനെ ഒന്നും വകവെക്കാതെ വളരെ മോഡേൺ ആയി പുതിയ കാലത്തിനൊത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് പങ്കജാക്ഷിയെ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കഥാഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് നിർണായകമായ സ്ഥാനമുണ്ട്.

mqdefault 5കീഴാളർ തമ്മിലുള്ള സാഹോദര്യം

ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ മറ്റൊരു ആയുധം കീഴാളർ തമ്മിലുള്ള സഹോദര്യമാണ്. പപ്പുവിന്റെ വരുമാനം ഇല്ലാതാക്കാൻ മറ്റൊരു ബാര്ബറായ ആർ എ ജപ്പാനെ ഗുണശേഖരൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവസാനമാകുമ്പോൾ ആർ എ ജപ്പാൻ പങ്കജാക്ഷിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചക്രപാണിയോടൊപ്പം നീക്കുകയും ചെയുന്നു.

Note : ഈ സിനിമ വിജയിച്ചിരുന്നു ഇല്ലയോ എന്നെനിക്കറിയില്ല, എന്നാൽ ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ആദിവാസി വിരുദ്ധ സിനിമയായ ബാംബൂ ബോയ്സ് സംവിധാനം ചെയുകയും പിന്നീട് രാമ സിംഹൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് സംഘപരിവാർ പാളയത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്ത പഴയ അലി അക്ബർ ആണ് എന്നതാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുത.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LATEST

മലേഷ്യയിൽ ക്രിമിനലായിരുന്ന മലായ കുഞ്ഞിമോൻ സ്വന്തം നാടായ കുരഞ്ഞിയൂരിലെത്തി കാട്ടിക്കൂട്ടിയ വിക്രിയകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊലപാതകവും

ഇന്ന് മലായ കുഞ്ഞിമോൻ കൊല്ലപ്പെട്ടദിനം Muhammed Sageer Pandarathil മലേഷ്യയിൽ ഹോട്ടൽ നടത്തിയിരുന്ന

ഇന്ന് ലോക സിനിമയ്ക്ക് മലയാളം സമ്മാനിച്ച അഭിനയത്തികവിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസമായ ഭരത് ഗോപിയുടെ ഓർമദിനം

മുഹമ്മദ് സഗീർ പണ്ടാരത്തിൽ ഇന്ന് ലോക സിനിമയ്ക്ക് മലയാളം സമ്മാനിച്ച അഭിനയത്തികവിന്റെ ഇന്ത്യൻ

മലേഷ്യയിൽ ക്രിമിനലായിരുന്ന മലായ കുഞ്ഞിമോൻ സ്വന്തം നാടായ കുരഞ്ഞിയൂരിലെത്തി കാട്ടിക്കൂട്ടിയ വിക്രിയകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊലപാതകവും

ഇന്ന് മലായ കുഞ്ഞിമോൻ കൊല്ലപ്പെട്ടദിനം Muhammed Sageer Pandarathil മലേഷ്യയിൽ ഹോട്ടൽ നടത്തിയിരുന്ന

ഇന്ന് ലോക സിനിമയ്ക്ക് മലയാളം സമ്മാനിച്ച അഭിനയത്തികവിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസമായ ഭരത് ഗോപിയുടെ ഓർമദിനം

മുഹമ്മദ് സഗീർ പണ്ടാരത്തിൽ ഇന്ന് ലോക സിനിമയ്ക്ക് മലയാളം സമ്മാനിച്ച അഭിനയത്തികവിന്റെ ഇന്ത്യൻ

“ശംഖുമുഖി വായിച്ച സമയം തന്നെ ഇതൊരു സിനിമ മെറ്റീരിയൽ അല്ലന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, വിലായദ് ബുദ്ധ ആണ് അടുത്ത പണി കിട്ടാൻ ഉള്ള ഐറ്റം” – കുറിപ്പ്

Abhijith Gopakumar S കാപ്പ എന്ന സിനിമ സകല ഇടത്തും ട്രോൾ ഏറ്റു

കെ.ജി.എഫ്.സിനിമ കണ്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇതൊരു സാങ്കൽപ്പിക സൃഷിയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അറിഞ്ഞുകൊള്ളൂ…

കെ.ജി.എഫ് – ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായിരുന്ന സ്വർണ്ണഖനി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്: അറിവ് തേടുന്ന പാവം

“ബിനു ത്രിവിക്രമനായി അന്ന ബെൻ മിസ്‌കാസ്റ്റ് അല്ല, കാരണം വാണി വിശ്വനാഥിനെപ്പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആദ്യമേ മനസിലാകുമായിരുന്നു” കുറിപ്പ്

Spoiler Alert Maria Rose ഞങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നത് കൊമേര്‍ഷ്യല്‍ എന്‍റര്‍ടെയിനര്‍ ആണെന്നും അത്

“പ്രഖ്യാപിച്ച പടങ്ങൾ മുടങ്ങിപ്പോയതിൽ സുരേഷ്‌ ഗോപിക്കുള്ള റെക്കോർഡ് മറ്റാർക്കും ഇല്ല”, കുറിപ്പ്

Ashish J അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തിരിച്ചുവരവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പരാജയം ഉണ്ടെങ്കിൽപോലും പ്രൊഡ്യൂസറെ കുത്തുപാള

മാംസം, സിഗരറ്റ്, മദ്യം ഇവ മൂന്നിനും അടിമയായിരുന്ന തന്നെ ഭാര്യയാണ് മാറ്റിയെടുത്തതെന്ന് രജനികാന്ത്

തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്ന രജനികാന്തിന്റെ പ്രസ്താവന ചർച്ചയാകുകയാണ്. താൻ ദിവസവും

ശരീരത്തിലെ രക്തസമ്മർദ്ദ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നത് മുതൽ വ്യായാമത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്നതിന് വരെ സെക്‌സ് ഗുണകരമാണ്.

ദമ്പതികള്‍ക്കിടയില്‍ എപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. രണ്ടുപേര്‍ക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊസിഷന്‍ ഏതാണെന്ന് എപ്പോഴും ദമ്പതികള്‍

കടലിൽ അകപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടാൽ ‘മൂന്നാംപക്കം’ മൃതശരീരം കരയിൽ അടിയും എന്നാണ് നാട്ടു ചൊല്ല്

രാഗനാഥൻ വയക്കാട്ടിൽ മൂന്നാംപക്കം:പി.പത്മരാജൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ച് 1988 ൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ

ജോലി കെട്ടിപ്പിടിത്തം; ശമ്പളം മണിക്കൂറിന് 5,700 രൂപ, നിബന്ധന: ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലേക്ക് കൈകൾ നീളാൻ പാടില്ല

ജോലി കെട്ടിപ്പിടിത്തം; ശമ്പളം മണിക്കൂറിന് 5,700 രൂപ, നിബന്ധന: ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിലേക്ക് കൈകൾ

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ, മലയാളിയായ മമ്മൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ ഗൗനിക്കാറില്ല നമ്മൾ

Ashique Ajmal ഇതൊരു താരതമ്യം അല്ല. ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ മൊണാലിസയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ

പത്മവിഭൂഷൺ, ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ “വാനമ്പാടി” ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശിയ അവാർഡുകൾ വാങ്ങിയ ഡോ. കെ.എസ് ചിത്ര

പത്മവിഭൂഷൺ, ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ “വാനമ്പാടി” ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശിയ അവാർഡുകൾ വാങ്ങിയ ഡോ.കെ.എസ്

“കിംഗ് ഖാൻ ന് പകരം സല്ലു ഭായ് ആയിരുന്നു നായകനെങ്കിൽ ഇപ്പോ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂകളുടെ കൂമ്പരമായി മാറിയേനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ” കുറിപ്പ്

പത്താൻ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ. Akbar Aariyan 4 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം

വിജയ്‌യുടെയും സംഗീതയുടെയും ബന്ധത്തിനിടയിലേക്ക് കീർത്തി സുരേഷ് ൻറെ പേര്, #JusticeForSangeetha ടാഗ് ട്രെൻഡിംഗാകുന്നു

ദളപതി വിജയുടെ വിവാഹത്തിൽ ‘മഹാനടി’ കൊടുങ്കാറ്റ് ? ദളപതി വിജയ്‌യുടെയും സംഗീതയുടെയും ബന്ധത്തിനിടയിലേക്ക്

‘ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ’ തമിഴ് റീമേക്കിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കവെ ആർത്തവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഐശ്വര്യ രാജേഷ്

ആർത്തവം സ്വാഭാവികമാണ്. ഒരു സ്ത്രീ അമ്മയാകാനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്ന അഭിമാനപ്രകടനമാണിത്. എന്നാൽ

ഇന്ത്യൻ സിനിമ അന്നുവരെ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വി.എഫ്.എക്സ് രംഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രം വൻ പരാജയമായിരുന്നു

മുഹമ്മദ് സഗീർ പണ്ടാരത്തിൽ ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ പത്നി ഗൗരി ഖാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റെഡ്

കഥാപാത്രത്തെ സ്വന്തം പേരിനോടൊപ്പം കൊണ്ടു നടക്കാൻ യോഗമുണ്ടായ അഭിനേതാക്കളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു മണവാളൻ ജോസഫ്

Gopala Krishnan ഒരു കഥാപാത്രത്തെ തന്റെ സ്വന്തം പേരിനോടൊപ്പം കൊണ്ടു നടക്കാൻ യോഗമുണ്ടായ

“കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ എന്റെ സ്വന്തം അമ്മാവൻ എന്റെ ശരീരത്തിന് മുകളിലാണ്, എന്നെ അയാൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു” വൈറലാകുന്ന കുറിപ്പ്

യഥാർത്ഥ ജീവിത കഥകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന ഹ്യൂമൻസ് ഓഫ് ബോംബൈ എന്ന

കേരളാ പൊലീസ് നെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് ലഭിക്കുമോ ? സി.ഐ, എസ്‌ഐ റാങ്കിലുള്ളവരെ വരെ നമുക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ?

കേരളാ പൊലീസിനെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് ലഭിക്കുമോ ? പണമടച്ചാല്‍ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക്

ഫ്രഞ്ച് ‘അവിഹിത’ ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടുള്ള 20% പേരും ഇന്ത്യക്കാരെന്ന്

ഇന്ത്യയിൽ ലൈംഗികത നിഷിദ്ധമായ വിഷയമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ, വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് മറ്റൊരാളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ

രാജമൗലിക്ക് അഭിനന്ദനപ്രവാഹം, ‘കാശ്മീർ ഫയൽസ്’ കാണാനില്ലെന്ന് വിവേക് അഗ്നിഹോത്രിക്ക് പരിഹാസം

95-ാമത് അക്കാദമി അവാർഡുകൾക്കുള്ള അന്തിമ നോമിനേഷനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായ RRR-ലെ

തന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലീങ്ങളും താനൊരു മുസ്ലീമായതിനാൽ ഹിന്ദുക്കളും വീട് തരുന്നില്ലെന്ന് ഉർഫി ജാവേദ്

ടി ഉര്‍ഫി ജാവേദ് പലപ്പോഴും വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്ന താരമാണ്.

“ദുബായിൽ ഇന്നലെയും മഴ പെയ്തു. ഷവർമയുടെ ……..”, വിവാഹമോചന വാർത്തകൾക്കിടെ ഭാമയുടെ ഭർത്താവിന്റെ കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു

2007 ലെ ലോഹിതദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത നിവേദ്യം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചത്.

ദുബായ് യിൽ ജോലിതേടുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ! ദുബായിൽ പോകുന്നവർ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ദുബായിൽ പോകുന്നവർ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്: അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി

ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളില്‍ കൃത്രിമം കാട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിക്കാന്‍ കഴിയുമോ?

കൈപ്പത്തിക്കു കുത്തിയാല്‍ താമരയ്ക്ക് വീഴുമോ?  ഇല്ലെന്ന് കമ്മിഷന്‍; ഹാക്കിങ്ങില്‍ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ? ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്:

ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന “ശാസ്ത്രീയ മണ്ടത്തരങ്ങൾ” എന്തൊക്കെയാണ് ?

ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന “ശാസ്ത്രീയ മണ്ടത്തരങ്ങൾ” എന്തൊക്കെയാണ്? ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്: അറിവ് തേടുന്ന പാവം

അശ്ലീല വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് രാഖി സാവന്തിന് ഒരു ദിവസത്തെ ഇളവ്, കോടതി ഉത്തരവ്

ഡ്രാമ ക്വീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാഖി സാവന്ത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുകയാണ്.

അവതാർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സാങ്കൽപിക ലോകം സംവിധായകൻ ജെയിംസ് കാമറൂണിന്റെ ഭാവനയിൽ വിരിഞ്ഞത് ആണ് , യഥാർഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഭൂമിയിലുണ്ടോ ?

അവതാർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സാങ്കൽപിക ലോകം സംവിധായകൻ ജെയിംസ് കാമറൂണിന്റെ ഭാവനയിൽ

കുട്ടിക്കാലത്ത് മുറിയടച്ചിരുന്നു മണിക്കൂറുകളോളം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് രശ്മിക മന്ദാന

കുട്ടിക്കാലത്ത്, രശ്മിക മന്ദാന മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം കരയുമായിരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയ്‌ക്കൊപ്പം, ബോളിവുഡിലും തന്റേതായ

‘ബീസ്റ്റി’ന്റെ ‘ഏപ്രിൽ ദുരന്തം’ രജനികാന്തിന്റെ ‘ജയിലർ’ നൈസായി ഏപ്രിൽ റിലീസിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമോ ?

നെൽസൺ സംവിധാനം ചെയ്ത രജനികാന്തിന്റെ ജയിലർ തമിഴ് പുതുവർഷത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും

കൗമാരക്കാരനും യുവതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം പ്രമേയമായ ‘ക്രിസ്റ്റി’യിൽ ചുംബന രംഗത്തില്‍ മാത്യുസിന്റെ ചമ്മലിനെ കുറിച്ച് മാളവിക

മാളവിക മോഹനൻ, മാത്യു തോമസ് എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന, നവാഗതനായ ആൽവിൻ ഹെൻറി

കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ സിനിമയിൽ സൈക്കിളുമായി നിൽക്കുന്ന, 20 സെക്കന്റിൽ മാത്രം വന്നുപോയ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നീട് പ്രശസ്തനായി, മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി

മലയാളികളുടെ സ്വന്തം പപ്പേട്ടൻ പി പത്മരാജന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത് ചർമവാർഷികമാണിന്ന്. അത്രമാത്രം ഹൃദ്യമായ

“ശംഖുമുഖിയിൽ ഇന്ദുഗോപൻ ഇത്രയും മനോഹരമായി എഴുതിയ ഒരു സീൻ അതെ നിലവാരത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഷാജികൈലാസിന്”

Ansil Rahim ‘കോടതിയിലേക്കുള്ള വളവ് തിരിഞ്ഞ് താഴെക്കൊരു ചെറിയ ഇറക്കമാണ്. പയ്യന് പിന്നിലുണ്ട്

“ഈ രണ്ട് നാട്യക്കാരികളെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ദിലീപിന്റെ ജീവിതം മറ്റൊരു തരത്തിലാവുമായിരുന്നില്ലേ”, അഡ്വ സംഗീത ലക്ഷ്മണയുടെ വിവാദ കുറിപ്പ്

മഞ്ജുവാര്യർ, കാവ്യാമാധവൻ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നു മലയാളികളോട് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമേയില്ല. അവർ

നല്ലൊരു സിനിമക്കാരനല്ലെങ്കിലും ഒടിടി സാദ്ധ്യതകൾ മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന കാര്യത്തിൽ ഭാവിയിൽ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ആദരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, കുറിപ്പ്

Làurëntius Mäthéî പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്-മോഡേൺ മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ

“സഹപ്രവർത്തകയുടെ ശരീരത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളീ സദ്യക്ക് വന്നതല്ലെന്ന മട്ടിൽ വിനീത്ശ്രീനിവാസൻ, ബാറിൽ കാബറെ കാണാനിരിക്കുന്നപോലെ ബിജിബാൽ”

എറണാകുളം ഗവണ്മെന്റ് ലോ കോളേജിൽ തങ്കം സിനിമയുടെ പ്രമോഷന് വേണ്ടിയും യൂണിയൻ ഉദ്‌ഘാടനത്തിനു

എന്തുകൊണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് ‘അഥീന’ സിനിമയെ മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് 10 മിനുട്ട് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഓപ്പണിങ് സീൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും

SP Hari സിനിമ മോഹികളും പ്രവർത്തകരും കാണേണ്ട സിനിമയാണ് അഥീന .എന്തുകൊണ്ട് പൃഥ്വിരാജ്

മയക്കുവെടി വച്ച ശേഷം കറുത്ത തുണികൊണ്ട് ആന യുടെ കണ്ണ് മറയ്ക്കുന്നതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നതും എന്തിന് ?

📌 കടപ്പാട്:ഡോ. അരുൺ സഖറിയ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്: അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി കാട്ടാനകൾ

സുന്നത്ത് കഴിച്ച ലിംഗത്തിന് സ്ത്രീക്ക് രതിമൂര്‍ച്ഛ നല്‍കാനാവില്ല എന്നത് പാശ്ചാത്യരുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്

സ്ത്രീയ്ക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനൊടുവില്‍ രതിമൂര്‍ച്ഛ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് പുരുഷന്മാര്‍ മനസിലാക്കിയതു തന്നെ വളരെ

ബിബിൻ ജോർജ്ജ് – വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്‍ണൻ ടീം രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ച ‘വെടിക്കെട്ട്’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ

ബിബിൻ ജോർജ്ജ് – വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്‍ണൻ ടീം രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ച ‘വെടിക്കെട്ട്’

കാക്കിപ്പട – എട്ട് വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലചെയ്ത പ്രതിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടിവന്ന ഒരു സംഘം റിസേർവ്‍ഡ് പൊലീസുമാരുടെ കഥ

Muhammed Sageer Pandarathil എസ്.വി. പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്റ ബാനറില്‍ ഖത്തർ പ്രവാസിയായ ഷെജി വലിയകത്ത്

ലവ് ടുഡേ സിനിമയിലെ പോലെ ലവേഴ്സ് ഫോൺ പരസ്പരം എക്‌ചേഞ്ച് ചെയ്തു, കാമുകന്റെ ഫോണിൽ കാമുകി കണ്ടത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ

പ്രദീപ് രംഗനാഥൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ലവ് ടുഡേ കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലാണ് റിലീസ്

പുലർച്ചെ 2 മണിക്ക് ആസാം മുഖ്യനെ വിളിച്ചു ഷാരൂഖ്… ഷാരൂഖിന് അസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഗ്ദാനം !

നടൻ ഷാരൂഖ് ഖാൻ തന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ തിയേറ്ററിലുണ്ടായ അക്രമ സംഭവത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്

ആകെ ചെയ്തത് 15- 16 പടമാണ്, അതിനിടയില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ നെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്റെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡും ആധാറും കട്ടാവും

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം വിവാദത്തിൽ കലാശിച്ചിരുന്നു.

“അദൃശ്യ ജാലകങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ടൊവിനോ കുറച്ചത് 15 കിലോ, ടൊവിനോയുടേത് ലോക താരങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രകടനം”

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടൻ ടൊവിനോ ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോ. ബിജു സംവിധാനം ചെയുന്ന

“തിയേറ്ററിൽ വന്നവരൊക്കെ മാളികപ്പുറത്തിന് ടിക്കറ്റെടുക്കുന്നു, നന്പകൽ നേരത്തു മയക്കം അവാർഡ് സിനിമയെന്നതാണ് ആളുകളുടെ ധാരണ” – കുറിപ്പ്

നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം !” തീയറ്റർ അനുഭവം, താളവട്ടത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ..! 20.01.2023. പേയാട്

‘വെങ്കലം’ – കമ്മാളൻ മൂശാരിമാരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ബഹുഭർതൃത്വവും ആധുനിക ജീവിത രീതികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം

Sunil Kolattukudy Cherian ഭരതൻ-ലോഹിതദാസ് ടീമിന്റെ ‘വെങ്കല’ത്തിന് 30 വയസ്സ്. കമ്മാളൻ മൂശാരിമാരുടെ

തൃശ്ശൂരിലെ തിരുവല്ലാമലയിൽ നിന്നും മോഡലിംഗ് രംഗത്തേക്ക് വന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ഭുവനേശ്വരി ദേവി പൊതുവാൾ

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തിരുവല്ലാമല എന്നാ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും മോഡലിംഗ് രംഗത്തേക്ക് വന്ന

ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കുതന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാം

ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കുതന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാല്‍ എന്ത്

“ഇതേ തീം ഉള്ള ഒരു പരസ്യ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്പാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കഥക്ക് ഒരു വൻ തീയായി മാറാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല”, വിമർശക്കുറിപ്പ്

Fury Charlie LJP യുടെ ജെല്ലിക്കെട്ട് ഒഴികെ എല്ലാ സിനിമകളും ചെറുതോ വലുതോ

തെന്നിന്ത്യയുമായി പിണങ്ങിയ രശ്മിക മന്ദാന ബോളിവുഡിൽ തൊടുന്നതെല്ലാം പരാജയം, അവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ഒറ്റവഴി

സൗത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസുമായി ഒത്തുപോകുന്നില്ല രശ്മിക മന്ദാന. അവളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമാകുന്നു. കന്നഡ

ചില ഐതിഹ്യങ്ങളുമായൊക്കെ എവിടൊക്കെയോ കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ ‘നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം’

ഒന്നാന്തരം കാഴ്ചാനുഭവം ആണ് “നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം” പകർന്ന് തരുന്നത്. അസംഖ്യം വായനകൾ

നിർഭാഗ്യകരമായ ആ സംഭവം നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുത്ത് ഇന്ന് തന്റെ 36-ാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിച്ചേനെ

ഇന്ന് ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുതിന്റെ ജന്മദിനവാർഷികം.1986 ജനുവരി 21 ആം

അപർണ്ണ ബാലമുരളിയുടെ അനുഭവം തനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നടി സജിത മഠത്തിൽ, തന്നോടത് ചെയ്തത് സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നൊരു ബുദ്ധിജീവി

എറണാകുളം ലോ കോളജിൽ യൂണിയൻ ഉദ്‌ഘാടനവും ‘തങ്കം’ സിനിമയുടെ പ്രമോഷനുമായും ബന്ധപ്പെട്ടു ദേശീയവാർഡ്

തിയേറ്ററിൽ ആരും കാണില്ലെന്ന് രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല, ‘ നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം ‘ പ്രേക്ഷകരിൽ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചരിക്കുകയാണ്, പ്രേക്ഷകർ മാറുകയാണ്

രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞതല്ല ശരി, നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം തിയേറ്ററിൽ വന്നപ്പോഴും വൻ സ്വീകാര്യത

“അപർണ്ണ ബാലമുരളി അതിനെ ഒരു ചെറിയ ഫലിതമായി കാണണമായിരുന്നു”, സസ്‌പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അനുകൂലമായി എഴുത്തുകാരന്റെ പോസ്റ്റ്

കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളം ലോ കോളജിൽ യൂണിയൻ ഉദ്‌ഘാടനവും ‘തങ്കം’ സിനിമയുടെ പ്രമോഷനുമായും

കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ താൻ എന്തുകൊണ്ട് വാടക ഗർഭധാരണം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരിയിൽ വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ കുഞ്ഞുണ്ടായതിന് ശേഷം ആദ്യമായി താൻ വാടക

മികച്ച വസ്ത്രധാരണം, ആദ്യ പത്തിൽ ഒരാളായി രാംചരൺ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇത്തരമൊരു പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നടൻ

തെലുങ്ക് സിനിമയിലെ മുൻനിര നടൻ രാം ചരൺ, അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന അതുല്യമായ രൂപകൽപ്പനയുള്ള

“തെറി അരോചകം ആകുന്നത് ചുരുളി യിൽ അല്ല, മോൺസ്റ്റർ , ആറാട്ട്, പഴയ ചില ക്ലാസിക്കൽ ജാതി-വെറി ഡയലോഗുകളിൽ ഒക്കെയാണ്” – കുറിപ്പ്

Atul Mohan മലയാള സിനിമയിലെ ചില നല്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ എതിർക്കപ്പെടുമ്പോൾ തോന്നിയത്. 1.

മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടിയില്ലെങ്കില്‍ അടിച്ചോടിക്കുമെന്ന് ഭീഷണി, വേദിയിൽ വച്ച് കരഘോഷത്തോടെ ഗായിക സജിലി സലീം മിന്റെ ഉചിതമായ മറുപടി

ഈരാറ്റുപേട്ടയില്‍ നടന്ന ‘നഗരോത്സവം’ പരിപാടിക്കിടെ ഗായിക സജിലി സലീം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടിയില്ലെങ്കില്‍

‘ന്യൂഡൽഹി’ എന്ന മെഗാഹിറ്റിന് ശേഷം അതേ ടീം ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വിപരീതമായി നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന പരാജയമായി ‘ദിനരാത്രങ്ങൾ’

Satheesh Kumar ജോഷി – ഡെന്നീസ് ജോസഫ് – മമ്മൂട്ടി കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന

രണ്ട് സിനിമ യിലും മനുഷ്യർ അവർക്ക് അത്രമാത്രം പരിചിതമല്ലാത്ത ലൂപ്പിൽ പെട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാമ്യത

ചെറിയ സ്പോയിലറുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.. Sijin Vijayan ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശേരിയുടെ ചുരുളിയെയും നൻപകൽ