നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൊടിപിടിച്ച മനുഷ്യർ പോലും ഈ ശവങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടപ്പുണ്ടാകില്ലേ ?

67

അഭിനേത്രിയും മോഡലുമായ രേവതി സമ്പത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്

“മോദി,നിങ്ങൾക്ക് മനസാക്ഷി എന്നൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നത്. താങ്കൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് മനുഷ്യർ ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിച്ചുവീഴുമ്പോൾ താങ്കളെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൊടിപിടിച്ച മനുഷ്യർ പോലും ഈ ശവങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടപ്പുണ്ടാകില്ലേ? ശ്വാസം എടുക്കാനാവാതെ നീറുന്നുണ്ടാകില്ലേ? അവരിൽ അതിജീവിച്ചു തിരിച്ചുവരുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലെ മുന്നണിപോരാളികൾ അവരായിരിക്കും. ഈ കാലത്ത് സാധാരണക്കാർ മരണം മുന്നിൽ കണ്ട് ഭീതിയോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്കു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ടി.വിയിൽ വന്ന് ചിലച്ചിട്ടു പോകുന്ന നിങ്ങളെ തെരുവിൽ ജനങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യും.മോദി ഇന്ത്യയെ കാർന്നുത്തിന്നുന്ന പുഴുവാണ് എന്നെഴുതിയതിൻ്റെ പേരിൽ ധാരാളം സൈബർ അബ്യൂസുകൾ പണ്ട് നേരിട്ടിരുന്നു.ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.സ്വന്തം ജനങ്ങൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിക്കുമ്പോൾ നിർലജ്ജം കച്ചവടതാൽപര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ജീർണ്ണതയെ നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിച്ചതിന്.പുഴുക്കളേ നിങ്ങളെന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ.”