ഇന്ത്യയുടെ സൌന്ദര്യം മൊത്തത്തില്‍ ആവാഹിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നിങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല. ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ച ഒരു സംഘം വിദേശികള്‍ ആണ് ആ അതിമനോഹര വീഡിയോയുടെ പിന്നില്‍. തീര്‍ച്ചയായും അവസാനം വരെ ഒറ്റയിരുപ്പില്‍ കണ്ടു പോകുന്ന ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളും ഒന്ന് കാണണം.

ഇപ്പോള്‍ മുഴുവന്‍ സമയം ബൂലോകത്തില്‍ - അല്ലറ ചിലറ ടെക്, ഹെല്‍ത്ത്, ഫണ്ണി പോസ്റ്റെഴുതി സമയം കളയുന്നു !