ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാധാനപരമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?

36

Dr. Robin K Mathew

ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാധാനപരമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ?

കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുതന്നെയാണ് ഗതി. ദൈവങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസം.. മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്ത് പിടിപിക്കുന്നു ദിവസങ്ങൾ. 24 മണിക്കൂറും ഇടിവെട്ടുന്ന ശബദത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ .ഒരു വാരികുന്തം പോലെ അവ ചെവിയിലേയ്ക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയാണ്. ഒരു വീടിൻറെ മതിലിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്പീക്കറിലൂടെ 2 പാട്ടുകൾ. ഭൂമിയിൽ ഒരു നരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെയാണ് എന്നു കണ്ണുമടച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങൾ.

24 മണിക്കൂറും പാട്ട് വെച്ചു നാടുമുഴുവൻ ദൈവത്തെ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഘോഷ യാത്ര. ദിവസേന അഞ്ചു നേരം ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കും എന്നതൊഴിച്ചാൽ മുസ്ലിം സമുദായം തന്നെയാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും ഏറ്റവും ഭേദം. നമ്മുടെ ഫുഡ് ചെയിൻന്റെ സകല വ്യവസ്ഥകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തേനീച്ചകൾ എന്നറിയാമല്ലോ. ശബ്ദമലിനീകരണം തേനീച്ചകളുടെ കൂട്ടത്തോടുള്ള കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിന്‌ കാരണമാകുന്നു. കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനു ശബ്ദമലിനീകരണം കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അവ ഇല്ലാതായാൽ അത് നമ്മളുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്ന് അറിയാമല്ലോ.

ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്‌ദം മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയെയും സാരമായി തന്നെ ബാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകർക്കും അവരുടെ പഠനത്തിലെ പ്രധാന വിഷയമാണ് പക്ഷികളിൽ ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ. ശബ്ദ മലിനീകരണം പക്ഷികളുടെ സ്വഭാവത്തെയും ശാരീരികക്ഷമതയെയും പ്രജനനത്തെയും വളർച്ചയെയും ബാധിക്കുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും അവയെ വിട്ടുമാറാത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്നും ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വേട്ടക്കാരെയും എതിരാളികളെയും അവയുടെ ജീവിവർഗങ്ങളെയും കണ്ടെത്താൻ പക്ഷികൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഓഡിയോ സൂചകങ്ങളെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമലിനീകരണം ബ്ലാങ്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പല പക്ഷികളും വ്യത്യസ്ത പിച്ചിലോ വോളിയത്തിലോ പാടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം റോബിൻസ് ആണ്. പകലിന്റെയോ രാത്രിയുടെയോ ശാന്തമായ സമയങ്ങളിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ പാടുന്നു. ഇത് ഒരു പൊരുത്തപ്പെടുത്തലായി കാണാനാകും, പക്ഷേ ഈ മാറ്റം ഇണചേരലിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അത്തരം പക്ഷികളുടെ പ്രജനന വിജയത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് പ്രശ്നം.ശബ്ദമലിനീകരണം കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ പട്ടിണി കിടക്കാൻ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം