Rome wasn’t built in a day [രോമം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മുളക്കുന്നില്ല]

  318

  ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയര്‍ത്താനുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിലേക്കായി ഭാഷാ ഇന്സ്ടിട്യൂട്ടിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് പഴമൊഴികളും അവയുടെ തര്‍ജ്ജമയും ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. ഇത് മന:പാഠം ആക്കിയ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ പരീക്ഷയില്‍ നൂറില്‍ നൂറു മാര്‍ക്ക് കിട്ടി. ഇത് ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ചെയ്തു കിട്ടിയിട്ടും വായിക്കാതെ  ഡിലീറ്റു ചെയ്ത ഒരുത്തന്‍ എട്ടാംക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയില്‍ മൊട്ടപ്പൂജ്യം കിട്ടി തോറ്റുപോയി. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ നല്ല മാര്‍ക്ക് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ ആദ്യം ഇത് വായിച്ചു പഠിച്ച ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടാതാകുന്നു

   A good husband makes a good wife

  ഒരു നല്ല ഭര്‍ത്താവ് ഭാര്യയെ നന്നായി മേയ്ക്കുന്നു

  A man is as old as he feels

  വയസ്സാകും തോറും മനുഷ്യന്‍മാര്‍ക്ക് ഫീലിംഗ്സ് കൂടും

  A woman is as old as she  looks

  വയസ്സായ സ്ത്രീകള്‍ ഒളിഞ്ഞു നിന്നു നോക്കും

  Behind every successful man is a woman

  സെക്സ് നടത്തുന്നവന്റെ പിറകെ എപ്പോഴും ഒരു പെണ്ണ് കാണും

  Hell has no fury like a woman scorned

  പെണ്ണുങ്ങളെ തെറി വിളിച്ചാല്‍ നരകത്തില്‍ പോലും പൂരി കിട്ടില്ല

  One tongue is enough for a woman

  ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു താങ്ങ് കിട്ടിയാല്‍ മതി

  Beware the fury of a patient man

  രോഗിയായ മനുഷ്യന് പൂരി കൊടുക്കരുത്

  Patience is a Virtue

  രോഗികള്‍ ഒന്ന് വിറച്ചു

  Rome wasn’t built in a day

  രോമം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മുളക്കില്ല

  Even the prayers of an ant reach to Heaven

  ഒരു അമ്മായിയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന വരെ  സ്വര്‍ഗത്തില്‍ കേള്‍ക്കാം

  Make love not war

  പണിനടത്തുമ്പോള്‍ വഴക്ക് കൂടരുത്

  Never let the sun go down on your anger

  ഗോഡൌണില്‍  വച്ച് മകനെ വഴക്ക് പറയരുത്

  One volunteer is worth ten pressed men

  ഒരുത്തന്‍ വോളന്റിയര്‍ ആയി നിന്ന് വറുത്തു തിന്നാല്‍ , പത്തു പേര്‍ ചേര്‍ന്ന്  പ്രശ്നം ആക്കും

  Physician, heal thyself

  പിശുക്കന്‍ സ്വയം ചികിത്സിക്കും

  A penny saved is a penny earned

  ഷേവ് ചെയ്ത  പെണ്ണ് കയ്യില്‍ കാശുള്ള  ഉള്ള പെണ്ണാണ്

  The customer is always right

  എടപാടുകാരന്‍ എപ്പൊഴും വലതു വശം ചേര്‍ന്ന് നിക്കും

  The good die young

  ചെറുപ്പം ആകാന്‍ തല ഡൈ ചെയ്യണം

  Honesty is the best policy

  പോലീസിനോട് സത്യം പറയുന്നതാണ് നല്ലത്

  Cheats never prosper

  ചിട്ടിക്കാര് ഒരിക്കലും ഗുണം പിടിക്കില്ല

  Give a man rope enough and he will hang himself

  ഒരുത്തനെ പിടിച്ചു മതിവരുവോളം  റേപ്പ് ചെയ്താല്‍ അവന്‍ തൂങ്ങി ചത്തോളും

  As you sow , so shall you reap

  ശരിക്കും നോക്കിയിട്ടേ റേപ്പ് ചെയ്യാവൂ

  A loaded wagon makes no noise

  ലോഡുമായി വാഗമണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍  ഒച്ച ഉണ്ടാക്കരുത്

  All is fair in love and  war

  എല്ലാരും ഫെയര്‍ ആന്‍ഡ്‌ ലവ്‌ലി  വാരി തേക്കണം

  A rolling stone gathers no moss

  ഉരുണ്ടു പോകുന്ന കല്ലിനെ  പിടിച്ചാല്‍ ഒട്ടും  മോശം അല്ല

  Any time means no time

  മീനുകള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും സമയം കിട്ടാറില്ല

  A bird in hand is worth two in a bush

  ഒരു പക്ഷിയെ കയ്യില്‍ കിട്ടിയാല്‍ , വറത്ത് രണ്ടാക്കി മുറിച്ചു  , പള്ളക്കാട്ടില്‍ കേറി ഇരുന്നു തിന്നണം