ന്യായമല്ലാത്ത ഒരു ആവശ്യം ക്രിസ്തു നടത്തിക്കൊടുത്തതായി ബൈബിളിൽ ഉദാഹരണം കാണിക്കാമോ?

2847

Rubin DCruz എഴുതുന്നു 

കൃപാസനത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണെഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണെഴുതുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ ഒന്ന് നേരിട്ട് പോയി കണ്ടിട്ട് എഴുതുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്നും കരുതി. പക്ഷേ, കൃപാസനത്തിൻറെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ചില വീഡിയോകൾ ഇന്ന് കണ്ടു. വിദ്യാസമ്പന്നമെന്ന് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുന്ന കേരളം ഇന്ന് എവിടെ എത്തി നില്ക്കുന്നു എന്നതിന് ഈ വീഡിയോകൾ സാക്ഷി.

സത്യത്തിൽ ദേഷ്യമല്ല, സങ്കടമാണ് വരുന്നത്. ഇത്രയും മനുഷ്യർ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറായി അമേധ്യത്തിനു മേൽ ഈച്ചയെന്ന പോലെ ആർക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണവരെ രക്ഷിക്കാനാവുക!

ആലപ്പുഴയുടെയും തെക്കൻ കൊച്ചിയുടെയും തീരപ്രദേശത്ത് എന്തെങ്കിലും പുരോഗമനവീക്ഷണം നിലനിറുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഹറോൻറെ സന്താനത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ Image may contain: 2 peopleരക്ഷിക്കണം. പുറപ്പാടു പുസ്തകത്തിൽ മോശ ഇല്ലാതിരുന്ന നേരം നോക്കി അഹറോൻ യിസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് ദൈവമായി ഒരു സ്വർണ കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യഹോവ മോശയോട് പറഞ്ഞു, “നീ മിസ്രയീം ദേശത്തു നിന്നു കൊണ്ടു വന്ന നിൻറെ ജനം തങ്ങളെത്തന്നെ വഷളാക്കിയിരിക്കുന്നു,” എന്നിട്ട് ആ ജനതയെ അവിടെ വച്ചു തന്നെ ഭസ്മമാക്കാൻ യഹോവ തുനിഞ്ഞു. മോശയാണവരെ രക്ഷിച്ചത്.

ആലപ്പുഴയിൽ പുരോഗമനവാദികളായ ഒരുപാടു സഭാവിശ്വാസികളുണ്ടല്ലോ? ആരുമെന്താ ഉരിയാടാത്തത്? കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ സഭാംഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആർക്കും ഇതൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നില്ലേ? കച്ചവടക്കാരനായ ഈ പുരോഹിതൻ നാളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കാൻ വരും. അന്ന് നിങ്ങൾക്കെതിരിടാൻ ആവാത്തവിധം ശക്തനായിരിക്കും പിതാവിൻറെ ദേവാലയം ചന്ത ആക്കിയ ഈ പുരോഹിതൻ. മതേതരവാദികളായ എല്ലാ പുരോഗമനവാദികളും ഈ കൃപാസന സന്നി കാണണം. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാത്രം വിധി അല്ലിത്.

കൃപാസനത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് രണ്ടു ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ.
1. യേശു ക്രിസ്തുവിൻറെ ഏത് ദർശനപ്രകാരം ആണ് നിങ്ങൾ കൃപാസനത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നത്? ക്രിസ്തു ആർത്തനെയും ആലംബഹീനനെയും താങ്ങി. അവർക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടുന്നവനായി. പക്ഷേ, ന്യായമല്ലാത്ത ഒരു ആവശ്യം ക്രിസ്തു നടത്തിക്കൊടുത്തതായി ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാമോ? പഠിക്കാത്ത പരീക്ഷക്ക് കൃപയുടെ ആസനത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വിജയിക്കാം എന്ന് ഏത് ക്രിസ്തു തത്വം വച്ചാണ് നിങ്ങൾ വാദിക്കകുന്നത്?

2. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഏത് ചട്ടപ്രകാരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ജനവഞ്ചനയെ ന്യായീകരിക്കാനാവുക? പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസിൻറെ ഏത് ആശയങ്ങളുമായാണ് നിങ്ങൾ ചേർന്നു പോകുന്നത്?

കൃപാസനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ബൈബിളിലെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഈ ഭാഗം വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

പുറപ്പാട് പുസ്തകം 32ാം അധ്യായം.

“1 എന്നാൽ മോശെ പർവ്വതത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരുവാൻ താമസിക്കുന്നു എന്നു ജനം കണ്ടപ്പോൾ ജനം അഹരോന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി അവനോടു: നീ എഴുന്നേറ്റു ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നടക്കേണ്ടതിന്നു ഒരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കി തരിക; ഞങ്ങളെ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പുരുഷനായ ഈ മോശെക്കു എന്തു ഭവിച്ചു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.
2 അഹരോൻ അവരോടു: നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെയും പുത്രന്മാരുടെയും പുത്രിമാരുടെയും കാതിലെ പൊൻകുണുക്കു പറിച്ചു എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
3 ജനം ഒക്കെയും തങ്ങളുടെ കാതിൽ നിന്നു പൊൻകുണുക്കു പറിച്ചു അഹരോന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു.
4 അവൻ അതു അവരുടെ കയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങി, ഒരു കൊത്തുളികൊണ്ടു ഭാഷവരുത്തി ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അവർ: യിസ്രായേലേ, ഇതു നിന്നെ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ദൈവംആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
5 അഹരോൻ അതു കണ്ടാറെ അതിന്നു മുമ്പാകെ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു: നാളെ യഹോവെക്കു ഒരു ഉത്സവം എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.
6 പിറ്റെന്നാൾ അവർ അതികാലത്തു എഴുന്നേറ്റു ഹോമയാഗങ്ങൾ കഴിച്ചു സമാധാനയാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ചു; ജനം ഭക്ഷിപ്പാനും കുടിപ്പാനും ഇരുന്നു കളിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു.
7 അപ്പോൾ യഹോവ മോശെയോടു: നീ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക; നീ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നേ വഷളാക്കിയിരിക്കുന്നു.
8 ഞാൻ അവരോടു കല്പിച്ച വഴി അവർ വേഗത്തിൽ വിട്ടുമാറി ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തുണ്ടാക്കി നമസ്കരിച്ചു അതിന്നു യാഗം കഴിച്ചു: യിസ്രായേലേ, ഇതു നിന്നെ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ദൈവം ആകുന്നു എന്നു പറയുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.
9 ഞാൻ ഈ ജനത്തെ നോക്കി, അതു ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള ജനം ആകുന്നു എന്നു കണ്ടു.
10 അതുകൊണ്ടു എന്റെ കോപം അവർക്കു വിരോധമായി ജ്വലിച്ചു ഞാൻ അവരെ ദഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു എന്നെ വിടുക; നിന്നെ ഞാൻ വലിയോരു ജാതിയാക്കും എന്നും യഹോവ മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തു.
11 എന്നാൽ മോശെ തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയോടു അപേക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞതു: യഹോവേ, നീ മഹാബലംകൊണ്ടും ഭുജവീര്യംകൊണ്ടും മിസ്രയിംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ജനത്തിന്നു വിരോധമായി നിന്റെ കോപം ജ്വലിക്കുന്നതു എന്തു?
12 മലകളിൽവെച്ചു കൊന്നുകളവാനും ഭൂതലത്തിൽനിന്നു നശിപ്പിപ്പാനും അവരെ ദോഷത്തിന്നായി അവൻ കൊണ്ടുപോയി എന്നു മിസ്രയീമ്യരെക്കൊണ്ടു പറയിക്കുന്നതു എന്തിന്നു? നിന്റെ ഉഗ്രകോപം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നിന്റെ ജനത്തിന്നു വരുവാനുള്ള ഈ അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു അനുതപിക്കേണമേ.
13 നിന്റെ ദാസന്മാരായ അബ്രാഹാമിനെയും യിസ്ഹാക്കിനെയും യിസ്രായേലിനെയും ഓർക്കേണമേ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കയും ഞാൻ അരുളിച്ചെയ്ത ഈ ദേശം ഒക്കെയും നിങ്ങളുടെ സന്തതിക്കു കൊടുക്കയും അവർ അതിനെ എന്നേക്കും അവകാശമായി പ്രാപിക്കയും ചെയ്യുമെന്നു നീ നിന്നെക്കൊണ്ടു തന്നേ അവരോടു സത്യംചെയ്തുവല്ലോ.
14 അപ്പോൾ യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന്നു വരുത്തും എന്നു കല്പിച്ച അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു അനുതപിച്ചു.
15 മോശെ തിരിഞ്ഞു പർവ്വതത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങി; സാക്ഷ്യത്തിന്റെ പലക രണ്ടും അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലക ഇപ്പുറവും അപ്പുറവുമായി ഇരുവശത്തും എഴുതിയതായിരുന്നു.
16 പലക ദൈവത്തിന്റെ പണിയും പലകയിൽ പതിഞ്ഞ എഴുത്തു ദൈവത്തിന്റെ എഴുത്തും ആയിരുന്നു.
17 ജനം ആർത്തുവിളിക്കുന്ന ഘോഷം യോശുവ കേട്ടപ്പോൾ അവൻ മോശെയോടു: പാളയത്തിൽ യുദ്ധഘോഷം ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു.
18 അതിന്നു അവൻ: ജയിച്ചു ആർക്കുന്നവരുടെ ഘോഷമല്ല, തോറ്റു നിലവിളിക്കുന്നവരുടെ നിലവിളിയുമല്ല, പ്രതിഗാനം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഘോഷമത്രേ ഞാൻ കേൾക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.
19 അവൻ പാളയത്തിന്നു സമീപിച്ചപ്പോൾ കാളക്കുട്ടിയെയും നൃത്തങ്ങളെയും കണ്ടു അപ്പോൾ മോശെയുടെ കോപം ജ്വലിച്ചു അവൻ പലകകളെ കയ്യിൽനിന്നു എറിഞ്ഞു പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തുവെച്ചു പൊട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു.
20 അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കാളക്കുട്ടിയെ അവൻ എടുത്തു തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ടു അരെച്ചു പൊടിയാക്കി വെള്ളത്തിൽ വിതറി യിസ്രായേൽമക്കളെ കുടിപ്പിച്ചു.
21 മോശെ അഹരോനോടു: ഈ ജനത്തിന്മേൽ ഇത്രവലിയ പാപം വരുത്തുവാൻ അവർ നിന്നോടു എന്തു ചെയ്തു എന്നു ചോദിച്ചു.
22 അതിന്നു അഹരോൻ പറഞ്ഞതു: യജമാനന്റെ കോപം ജ്വലിക്കരുതേ; ഈ ജനം ദോഷത്തിലേക്കു ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നു നീ അറിയുന്നുവല്ലോ.
23 ഞങ്ങൾക്കു മുമ്പായി നടക്കേണ്ടതിന്നു ഒരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കി തരേണം; ഞങ്ങളെ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന പുരുഷനായ ഈ മോശെക്കു എന്തു ഭവിച്ചു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നു അവർ എന്നോടു പറഞ്ഞു.
24 ഞാൻ അവരോടു: പൊന്നുള്ളവർ അതു പറിച്ചെടുക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ അതു എന്റെ പക്കൽ തന്നു; ഞാൻ അതു തീയിൽ ഇട്ടു ഈ കാളക്കുട്ടി പുറത്തു വന്നു.
25 അവരുടെ വിരോധികൾക്കു മുമ്പാകെ അവർ ഹാസ്യമാകത്തക്കവണ്ണം അഹരോൻ അവരെ അഴിച്ചുവിട്ടു കളകയാൽ ജനം കെട്ടഴിഞ്ഞവരായി എന്നു കണ്ടിട്ടു മോശെ പാളയത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്നുകൊണ്ടു:
26 യഹോവയുടെ പക്ഷത്തിൽ ഉള്ളവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാറെ ലേവ്യർ എല്ലാവരും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി.
27 അവൻ അവരോടു: നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ വാൾ അരെക്കു കെട്ടി പാളയത്തിൽകൂടി വാതിൽതോറും കടന്നു ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ സഹോദരനെയും താന്താന്റെ സ്നേഹിതനെയും താന്താന്റെ കൂട്ടുകാരനെയും കൊന്നുകളവിൻ എന്നിങ്ങനെ യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ കല്പിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
28 ലേവ്യർ മോശെ പറഞ്ഞതു പോലെ ചെയ്തു അന്നു ഏകദേശം മൂവായിരം പേർ വീണു.
29 യഹോവ ഇന്നു നിങ്ങൾക്കു അനുഗ്രഹം നല്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ ഇന്നു ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ മകന്നും താന്താന്റെ സഹോദരന്നും വിരോധമായി യഹോവെക്കു നിങ്ങളെ തന്നേ ഏല്പിച്ചുകൊടുപ്പിൻ എന്നു മോശെ പറഞ്ഞു.
30 പിറ്റെന്നാൾ മോശെ: നിങ്ങൾ ഒരു മഹാപാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; ഇപ്പോൾ ഞാൻ യഹോവയുടെ അടുക്കൽ കയറിച്ചെല്ലും; പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന്നുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം വരുത്തുവാൻ എനിക്കു ഇടയാകും എന്നു പറഞ്ഞു.
31 അങ്ങനെ മോശെ യഹോവയുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങിച്ചെന്നു പറഞ്ഞതു എന്തെന്നാൽ: അയ്യോ, ഈ ജനം മഹാപാതകം ചെയ്തു പൊന്നുകൊണ്ടു തങ്ങൾക്കു ഒരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
32 എങ്കിലും നീ അവരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കേണമേ; അല്ലെങ്കിൽ നീ എഴുതിയ നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽനിന്നു എന്റെ പേർ മായിച്ചുകളയേണമേ.
33 യഹോവ മോശെയോടു: എന്നോടു പാപം ചെയ്തവന്റെ പേർ ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽനിന്നു മായിച്ചുകളയും.
34 ആകയാൽ നീ പോയി ഞാൻ നിന്നോടു അരുളിച്ചെയ്ത ദേശത്തേക്കു ജനത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോക; എന്റെ ദൂതൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കും. എന്നാൽ എന്റെ സന്ദർശനദിവസത്തിൽ ഞാൻ അവരുടെ പാപം അവരുടെമേൽ സന്ദർശിക്കും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.
35 അഹരോൻ ഉണ്ടാക്കിയ കാളക്കുട്ടിയെ ജനം ഉണ്ടാക്കിച്ചതാകകൊണ്ടു യഹോവ അവരെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു.”

==================