സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് താഴെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നെതർലാൻഡ്‌സിന് പ്രളയവും കടൽകയറ്റവും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, കടൽ കയറാതിരിക്കാനുള്ള അവരുടെ സൂത്രപ്പണികൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കം ഉണ്ട്

150

സന്ദീപ് ബാലസുധ

നമ്മുടെ കുട്ടനാട് പോലൊരു രാജ്യം.നെതർലാൻഡ്സിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗവുംസമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് താഴെയാണ് . പ്രളയവും കടൽകയറ്റവും എന്നും അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. 1000 വർഷങ്ങളോളം എടുത്ത് കടലിൽ നിന്ന്‌ കരയെ വീണ്ടെടുത്താണ് ആ രാജ്യം നാം ഇന്ന് കാണുന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്നത്. കടൽ കയറാതിരിക്കാനുള്ള അവരുടെ സൂത്രപ്പണികൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കം ഉണ്ട്. കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച മതിലുകളു (Dike)ടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട്. വെളളപ്പൊക്കമുണ്ടാക്കുന്ന 4 നദികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവയ്ക്ക് ഇരുവശത്തും രണ്ട് മൂന്ന് ആൾ പൊക്കത്തിലുള്ള മൺ തിട്ടകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല ഇടങ്ങളിലും പ്രളയ ജലത്തിന് പരന്നൊഴുകാൻ ഇടങ്ങളുണ്ട്. ഈ മാതൃകകൾ യൂറോപ്പിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കാണാം. ജർമ്മനിയിൽ നഗരത്തിലൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഓരോ നിശ്ചിത ദൂരത്തിലും ഷട്ടറുകൾ ഉണ്ട്. ഇവ റൂൾ കർവ് അനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കയി ജലത്തിന്റെ അളവും വേഗവും ഓരോ മിനിറ്റിലും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. (ഇത് കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി വാദികൾ കണ്ടാൽ കൂട്ട ആത്മഹത്യ നടക്കും). പ്രളയനിലങ്ങൾ മഴയില്ലാത്ത കാലത്ത് പാർക്കുകൾ പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്.
പക്ഷെ 1990 ഇൽ തുടർച്ചയായി പ്രളയങ്ങൾ നെതർലാന്റിനെ വെളളത്തിലാക്കി.

The Netherland's Impressive Storm Surge Barriers | Amusing Planet1992 ഇലാണ് നിലവിലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ പോരാ എന്ന് നെതർലാൻഡ് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഒക്കെ ലോകം അറിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന കാലം. മഴയുടെ ശക്തി വർഷാവർഷം കൂടുന്നുണ്ടെന്നും പ്രളയം കനക്കുമെന്നും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് റൂം വോർ റിവർ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. 2007 ഇൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയിലെ 30 പ്രോജക്റ്റുകൾ (4 നദി) 2018 ഇൽ പൂർത്തിയായി. പ്രളയ സമയത്ത് നദികളിലെ ഒഴുക്കിന്റെ അളവ് (ത്രൂ പുട്ട്) വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സൈഡ് ചാനലുകളും ബൈപാസ് പുഴകളും കൈവഴികളും ഒരുക്കലും നദികളുടെ വീതിയും ആഴവുവും കൂട്ടലും തുടങ്ങി വളരെ വിശാലവു വിശദ്ദവുമായ പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതിയുടെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ വൈകതെ തുടങ്ങാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്.പ്രളയങ്ങളോട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി പോരാടി ശീലിച്ച ഡച്ച്കാരൻ 4 നദികൾക്ക് ചുറ്റും പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ എടുത്തത് 11 വർഷമാണ്. സമതല പ്രദേശം കുറഞ്ഞ ജനസാന്ദ്രത ആവശ്യത്തിന് പണവും ടെക്നോളജിയും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന നെതർലാൻഡിൻസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതും നല്ലരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിപുലമായ പ്രളയ നിലങ്ങളും പുഴയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കും പുറമെ ആയിരുന്നു പുതിയ പദ്ധതികൾ.

The Oosterscheldekering: the largest Delta Works of The ...ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാലോ? നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപൊരു പ്രളയം അനുഭവിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും 2 നൂറ്റാണ്ട് മുൻപാണ്. 2018 ന് മുൻപ് ഒരു പ്രളയം കണ്ട മലയാളി ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. ഡാമുകൾ വച്ച് മാത്രം നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന പ്രളയമേ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതിന് ശേഷമാണ് 2018ഇൽ സീൻ മാറുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രളയം ഒരു വാർഷികപരിപാടി ആണ്. ഇനിയങ്ങോട്ടും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നെതർലാഡ്സിന്റെ ട്രൈഡ് ആന്റ് ടെസ്റ്റെഡ് ഫ്ലഡ് മാനേജ്മെന്റ് പദ്ധതി കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് വരാൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.പക്ഷെ ഇത് എന്ന് തീരും? 42 മാസം കൊണ്ട് തീരുന്ന പദ്ധതിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ചത്. പക്ഷെ വിശാലാർത്ഥത്തിൽ ഇതെന്ന് തീരും എന്നത് ഒരു കുഴപ്പം പിടിച്ച ചോദ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് 0 ഇൽ നിന്നാണ്. നമുക്ക് 44 നദികൾ ഉണ്ട്. നെതർലാൻഡ് പോലെ സമതലമല്ല കുന്നും കുഴിയുമുള്ള കുഴപ്പം പിടിച്ച ഭൂപ്രതൃതിയാണ് നമുക്ക്. പ്രളയ നിലങ്ങളും പുഴ ഭിത്തികളും നമ്മൾ ഒന്നു മുതൽ നിർമ്മിച്ച് തുടങ്ങണം. നദികൾക്ക് ചുറ്റും തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മനുഷ്യരെ മാറ്റി അവിടെ പ്രളയനിലങ്ങൾ ഒരുക്കണം.

Cities Around the Globe Are Eagerly Importing a Dutch Speciality ...നഗരങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ- എന്നുവച്ചാൽ ഏതാണ്ട് 44 നദികളിലും- നിശ്ചിത അകലങ്ങളിൽ ഷട്ടർ കണ്ട്രോളുകൾ നിർമ്മിക്കണം. നദികളുടെ ആഴവും വീതിയും കൂട്ടണം. ചില നദികൾക്ക് ബൈപ്പാസുകൾ നിർമ്മിക്കണം. ആര്? നെതർലാൻഡിന്റെ ഇരട്ടി ജനസാന്ദ്രതയും അവരുടെ 1000 ഇൽ ഒന്ന് ബാങ്ക് ബാലൻസും ഇല്ലാത്ത കേരളം. അതുകൊണ്ട് നിലവിൽ ഇവയിൽ വളരെ കുറവ് സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്.എങ്കിലും നമ്മളിത് തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ്. നിലവിലെ പദ്ധതി 42 മാസത്തിൽ തീർന്നാലും എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ജീവിതകാലത്ത് കേരളം പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതർ ആവില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് ഇന്നെങ്കിലും തുടങ്ങിയേ പറ്റൂ. ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മഴ കനക്കും കടൽ കയറും. അതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ചെയ്യാവുന്നത് നാടിനെ അത് നേരിടാൻ ഒരുക്കൽ മാത്രമാണ്. അതിനാണ് പദ്ധതി.

നെതർലാൻഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വന്ന യന്ത്രം എവിടെ എന്ന് നിരക്ഷകന് ചോദിക്കാം. സൈബർ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ട്രോളുകൾ ഇറക്കാം. പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ലാതാകില്ല.അതോടൊപ്പം ഒന്നുകൂടി‌പറയട്ടെ. ഇനിയങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് എന്റെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസക്കുറവായി കണ്ടാൽ മതി.ജസ്റ്റ് ഫുഡ് ഫോർ തോട്ട്. സമയമുള്ളവർ ആലോചിക്കുക.നദികളുടെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിനെ തൊട്ടുകളിക്കാൻ പരിസ്ഥിതി വാദികൾ സമ്മതിക്കുമോ? നദികൾക്ക് ചുറ്റും മതില് കെട്ടാൻ മണ്ണുംകോൺക്രീറ്റും കല്ലും വേണ്ടേ?പുഴയിൽ നിന്ന് മണല് വാരാൻ പ്രതിപക്ഷം സമ്മതിക്കുമോ? നദിക്കരയിൽ നിന്ന് മാറാൻ ജനങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമോ? നദികളിലുടനീളം ഷട്ടർ കണ്ട്രോൾ നിർമ്മിക്കാൻ? സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് ടെക്നോളജികളുള്ള ഡച്ച് കമ്പനികളുമായി ആരോപണം ഇല്ലാതെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാവുമോ? ഫ്ലഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ പരിചയമുള്ളവരെ കൺസൽട്ടന്റായി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? അതോ അതും പി എസ്‌ സി വഴി നിയമിക്കേണ്ടി വരുമോ? ഇവിടെ വല്ലവും നടക്കുമോ? നടക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ?