ശശിയും പിന്നെ വിറകു കീറാൻ വന്ന പരശുരാമനും.

633

ചിത്രരഥനെന്ന ഫ്രീക്കനായ ഗന്ധർവ്വനെ ലൈനടിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിന് ഭാര്യയെ കൊല്ലാൻ ജമദഗ്നി മകനായ പരശുരാമനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. സീസി ടീവി വഴി ലൈനടി വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയത് അക്കാലത്തെ ഒരു ഒളിഞ്ഞുനോട്ടക്കാരനായ മണ്ടരര്‌ തൊരപ്പരര് എന്ന ആളായിരുന്നു.

ഒരു പശു പ്രശ്നത്തിൽ കാർത്തവീര്യാർജ്ജുനൻ എന്ന ഗുണ്ടയുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ അയാളുടെ മക്കൾ ജമദഗ്നിയെ കണ്ടംതുണ്ടമായി വെട്ടിക്കൊന്നു. പിന്നീട്ട്ള്ള കാലം മണ്ടരര്‌ തൊരപ്പരുമായി പ്രതികാരവാഞ്ഛയോടെ ക്ഷത്രിയ നിഗ്രഹത്തിനു ഊരുചുറ്റിയ രാമൻ എല്ലാത്തിനുമൊടുവിൽ ഈ പാഴ് സാധനത്തെ എവിടെയെങ്കിലും കളയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം ആളുകൾ തലയിൽ കൈവച്ചു അപേക്ഷിച്ചത്രേ. ‘ഈ സാധനത്തിനെ ഇവിടെ വേണ്ടേ ….’

അങ്ങനെയാണ് കോടാലിയെറിഞ്ഞു രാമൻ കേരളത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതത്രെ. തൊരപ്പരർക്കു പട്ടയവും പതിച്ചുനൽകി. ത്രേതായുഗം മുതൽ ഈ കലിയുഗംവരെ പരശുരാമന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നപോലെ തൊരപ്പരര് കുടുംബത്തിന്റെ ശല്യവും ഉണ്ടാകുമെന്നു പുരാണം പറയുന്നു.

ക്ഷത്രിയനിഗ്രഹത്തിനു ക്വട്ടേഷനെടുത്ത പരശുരാമൻ പന്തളം രാജകുടുംബത്തിൽ എത്തുമോ എന്നൊരു പേടി ആ കുടുംബത്തിൽ പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്രെ. ശശിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടത്രേ. പരശുരാമനെ പേടിപ്പിക്കാൻ സിനിമയിലെ ബാഹുബലിയുടെ കട്ടൗട്ട് കൊട്ടാരത്തിനു മുന്നിൽ പരിചാരകരെകൊണ്ടു കെട്ടിവച്ചിട്ടു ശശിയുടെ പേര് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടത്രെ.

ഒരിക്കൽ വിറകുകീറാൻ വന്ന നല്ല മസിലുള്ള ഒരാൾ കോടാലി ഉയർത്തിയപ്പോൾ ശശിരാജാവ് ‘അയ്യോ പരശുമാമൻ’ എന്ന് നിലവിളിക്കുകയും മൂത്രമൊഴിച്ചുകൊണ്ടു ബോധംകേടുകയും ചെയ്തതായി പന്തളത്തെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. ‘പരശുമാമാ ഞാൻ ഞെട്ടി മാമാ…’ എന്ന് ഏറെക്കാലം പിച്ചുംപേയും പറഞ്ഞുനടന്ന ശശി, അങ്ങനെ വിറകുകീറൽ എന്ന തൊഴിൽ പന്തളം റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടു സർക്കുലർ ഇറക്കി.

എന്നാൽ തൊരപ്പരരുടെ പട്ടയങ്ങളിലുള്ള ഒപ്പിലെ മഴുവടയാളം പരശുരാമന്റെ മഴുതന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ ചരിത്രഗവേഷകന്മാർ കുറച്ചുകാലം മുന്നേ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ശോഭാജോണിന്റെ ഫ്‌ളാറ്റിൽ നിന്നും മഴുവിന്റെ അഗ്രഭാഗം ഉദ്ഖനിച്ചെടുത്തതായി പറയപ്പെടുന്നു.

ഇങ്ങനെ പരശുരാമനോടുള്ള പേടികൊണ്ടാകാം ശശി ഇന്നും, കേരളത്തിന്റെ പട്ടയം തങ്ങളുടെ കൈയിലുണ്ടെന്നു പറയുന്ന തൊരപ്പരര് കുടുംബത്തെ അരിയിട്ട് വഴിക്കുന്നതെന്നു ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാർ, അമ്മച്ചിയാണേ സത്യമെന്നു ആണയിടുന്നു.