ദേ എത്തി മാരക സേവ് ദി ഡേറ്റ്, ഋഷ്യശൃംഗനും വൈശാലിയും, ഫോട്ടോകൾ കാണാം

0
1875

Midhun Saarkkara

അതിൻ പൊരുൾ നിനക്കേതുമറിയില്ലല്ലോ ….

വൈറലായി പുതിയ സേവ് ദി ഡേറ്റ് . മലയാള സിനിമയിലെ ക്ലാസ്സിക്കുകളിൽ ഒന്നായ, 1988-ൽ എംടി ഭരതൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന വൈശാലിയിലെ ആശയമുൾക്കൊണ്ടുള്ള സേവ് ദി ഡേറ്റ് . എന്തായാലും ഫോട്ടോകൾ സൂപ്പറാണ്. ഋഷ്യശൃംഗനും വൈശാലിയുമായി അവർ ജീവിക്കുകയാണ്.

📸&concept Midhun Saarkkara
Costume👗 Sukeesh Thakkudu
Makeup:@sini446
Models: Abhijith Jithu Maakku Maya
Nikonz6

Image may contain: 1 person, sitting, outdoor, nature and water

Image may contain: 1 person, beard, outdoor and nature

Image may contain: 1 person, outdoor

Image may contain: 2 people, people dancing, people standing and outdoor

Image may contain: 3 people, outdoor and water

Image may contain: 2 people, people standing and outdoor

Image may contain: 1 person, dancing, standing and outdoor

Image may contain: 1 person, outdoor and nature, text that says "Midhun Saarkkara RBOUT TIQUE"

Image may contain: 2 people, people standing and outdoor

Image may contain: one or more people and outdoor, text that says "Midhun Saarkkara RIGVE IQUE"

Image may contain: 2 people, beard and outdoor

Image may contain: 2 people, beard and outdoor, text that says "Midhun Saarkkara RIGVEDA BOU"

Image may contain: 2 people, people sitting and outdoor

Image may contain: 2 people, people standing and outdoor, text that says "Midhun Saarkkara RIGVEDABOUTIQUE"