ജൂതരുടെ കപരോട്ട് (കോഴി ബലി)

110

Shanavas S Oskar

ജൂതരുടെ കപരോട്ട് (കോഴി ബലി)

മുസ്ലിംങ്ങൾ അബ്രഹാം (ഇബ്രാഹിം ) മകന് പകരം ആടിനെ അറുത്തു ദൈവത്തിന് കൊടുത്തതിന്റെ ഓർമ്മ ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർഷവും അടിനെയും ,ഒട്ടകത്തെയും പോത്തിനെയും ഒക്കെ അറുത്ത് ബലി നൽകാറുണ്ട് ആ മാംസം അവർ മറ്റുള്ളവർക്കു ധാനം നൽകാറുണ്ട് അതു പോലെ സാമ്യത തോന്നുന്ന ഒരു ജൂത വിശ്വാസ ചടങ്ങാണ് കപരോട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കോഴിയെ ആണ് ബലി നൽകുന്നത്
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജൂത സമൂഹങ്ങൾ യഹൂദ കലണ്ടറിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധ ദിനമായ യോം കിപ്പൂരിനായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, വിവാദമായ പ്രായശ്ചിത്ത ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആയിരക്കണക്കിന് കോഴികളെ ആണ് ബലി നൽകുക. നൂറുകണക്കിനു വർഷങ്ങളായി വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ യഹൂദ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കവും ചർച്ചയും നടത്തുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത ആചാരമാണ് കപ്പരോട്ട്.
ആറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ആചാരത്തിന്റെ വേരുകളുണ്ട്. എ.ഡി 66-ൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജറുസലേമിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ബലിയാടുകളുടെ ബലിക്ക് പകരമായി ഇത് പ്രാധാന്യം നേടിയതായി കരുതപ്പെടുന്നു.

ഓരോ വർഷവും യോം കിപ്പൂരിന്റെ തലേദിവസം ആണ് ഇത് ഉണ്ടാകുക പുരുഷന്മാർക്ക് പൂവൻകോഴികളും സ്ത്രീകൾക്ക് പിടകോഴികളും ആയിരിക്കും ഭക്തർക്ക് അവരുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായി നിലകൊള്ളുക. ഓരോരുത്തരും ചടങ്ങ് നടത്തുകയും ഒരു കോഴിയെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, വിശ്വാസികൾ കോഴിയെ അറുത്ത് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് പൂർത്തിയായി, കോഴി കൊല്ലപ്പെടുന്നു. കോഷർ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചാണ് കോഴികളെ അറുക്കുന്നത്, കൂടാതെ അറക്കപ്പെട്ട ഇറച്ചി പലപ്പോഴും ദരിദ്രർക്ക് നൽകാറുണ്ട് ആചാരം നടത്തുന്നത് വരും വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ദുരന്തത്തിൽ നിന്നോ അപകടത്തിൽ നിന്നോ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു

Advertisements