നല്ല ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള കൂടിയ ഇനം ‘ഫാന്റസി ‘ ആണ് മഞ്ജുവിന്റെ ഫോട്ടോയോടു ചിലർക്ക്

816

Shibu Gopalakrishnan ന്റെ കുറിപ്പ്

സ്‌കൂൾ യൂണിഫോം ഫാന്റസി ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്. പോൺ സൈറ്റുകളിൽ ഏറ്റവുമധികം വ്യൂവർഷിപ്പുള്ള വിഭാഗമാണ്. ജപ്പാനിൽ പ്രോസ്ടിട്യൂറ്റ് പരസ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഓഫറാണ് സ്‌കൂൾ യൂണിഫോം ധരിച്ചുള്ള ലൈംഗിക സേവനം.പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക ചോദനകളിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്‌കൂൾ യൂണിഫോമിന് ഇത്രവലിയ പീഠം ലഭിച്ചതെന്ന മനഃശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഒരുപക്ഷേ ലൈംഗിക കാമനകൾ ആദ്യം ഉണർന്നതിന്റെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന കൗമാരസ്മരണകൾ ആവാം, അമർത്തിപ്പിടിച്ചു നടന്ന ആർത്തികളുടെ വ്യാജ പൂർത്തീകരണങ്ങളാവാം, കന്യകാലബ്ധിയുടെ വേഷപ്രച്ഛന്ന സംതൃപ്തികളാവാം, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരിൽ നിന്നും ചൈൽഡ് അബ്യുസിനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല എന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.

മുതിർന്ന ഒരു സ്ത്രീ സ്‌കൂൾ യൂണിഫോം ധരിച്ചാൽ മാത്രം ഉണരുന്ന ഫാന്റസി ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇതെന്നു സാരം. നല്ല ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള കൂടിയ ഇനം ഫാന്റസി ആണ്.മഞ്ജു വാര്യരുടെ ചിത്രം പലരീതിയിൽ കണ്ടവരുണ്ട്. എന്നാൽ ചില അർജ്ജുനന്മാർ കിളിയുടെ കഴുത്തു മാത്രം കാണുന്നത് പോലെ, അവർ അതിൽ കണ്ടത് യൂണിഫോം ഫാന്റസിയുടെ അനന്തപഥങ്ങളാണ്. അത്ര നിഷ്കളങ്കമല്ല ഈ മേക്കോവറിനു പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങളെന്നും അവർക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാണ്. യൂണിഫോം ഫാന്റസിക്കാരെ പേടിച്ച് ഇനി മേലിൽ ആരും യൂണിഫോം ഇടരുത് എന്നും, അങ്ങനെ ഇടുന്നവരെ കണ്ടാൽ കഴുവേറ്റണമെന്നും ഇവർ പറയുമോ എന്നേ ഇനി അറിയാനുള്ളൂ. കട്ടവെയിറ്റിങ്.