ശ്രീ.കെജരിവാൾ ഇത് നിങ്ങൾ നേടിയ വിജയത്തോടുമുള്ള വെറുപ്പാണ്…തെരുവിലിറങ്ങൂ സുഹൃത്തേ

451

ഷിജു ദിവ്യ എഴുതുന്നു

കത്തുകയാണ് ദില്ലി. തെരുവിൽ ചോര പടരുന്നു. വേഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നു. തല്ലുന്നു. കൊല്ലുന്നു. വീടാക്രമിക്കുന്നു.ഏകപക്ഷീയമായ ഈ കടന്നാക്രമണങ്ങളെ നാളെ നമ്മുടെ ഉദാസീന ബോധം കലാപങ്ങളെന്നും മതസംഘർഷമെന്നും വിളിക്കും. ‘ദില്ലിയിൽ സംഘർഷമെന്നോ ‘ ‘കലാപ’മെന്നോ അച്ചു നിരത്തി ദേശീയ പത്രാധിപന്മാർ അല്ലലേതുമില്ലാതെ ഉറങ്ങിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ചുല്യാറ്റും ഒന്നും തിരുത്തില്ല. “ഞാനിതാ ഈ ചോരയെച്ചൊല്ലി ജീവൻ വെടിയു”മെന്ന് പറയാൻ , പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടെങ്കിലും ഒപ്പം നിൽക്കാൻ നമുക്കിന്ന് ഒരു ഗാന്ധിയില്ല. ഈ നിസ്സഹായതയും അനാഥത്വവും മറികടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രീ. കെജരിവാൾ ഇത് നിങ്ങൾ നേടിയ വിജയത്തോടുമുള്ള വെറുപ്പാണ്..
തെരുവിലിറങ്ങൂ സുഹൃത്തേ ,രാഹുൽ / പ്രിയങ്ക നിങ്ങളുടെ പേരിലും പാരമ്പര്യത്തിലും ഇനിയും മിടിപ്പു നിലയ്ക്കാത്തൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. സീതാറാം രാജസ്ഥാനത്തെ , മഹാരാഷ്ട്രത്തെ ചെങ്കടലാക്കിയ നിങ്ങളുടെ യൗവ്വനങ്ങളെ ദില്ലിയിലേക്കു വിളിക്കൂ. ചന്ദ്രശേഖർ / ജിഗ്നേഷ് / കനയ്യ നിങ്ങളുടെ വിളി കേൾക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളാൽ ദില്ലിയെ വലയം ചെയ്യൂ. വേട്ടക്കാർക്കും ഇരകൾക്കുമിടയിൽ നിസ്സംഗതയും നിശ്ശബ്ദതയും പരോക്ഷമായ വേട്ട തന്നെയാണ്.പ്രതിരോധിക്കാനും ചോരയൊപ്പാനും ഇനിയും വൈകുന്നുവർ വേട്ടക്കാർക്കൊപ്പമാണ്. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളുടെ ചുടലയിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പട്ടു പോവും.

Advertisements