Connect with us

Humour

ശീർഷാസനം ഒരു നല്ല അഭ്യാസമല്ല

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ദ്വീപാണ് ഉക്കിടിനാട് . ഈ നാട്ടിലെ ആളുകൾ എല്ലാം തലമുറകൾക്ക് മുൻപ് തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കുടിയേറി വന്നവരാണ്

 8 total views

Published

on

ശീർഷാസനം ഒരു നല്ല അഭ്യാസമല്ല.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ദ്വീപാണ് ഉക്കിടിനാട് . ഈ നാട്ടിലെ ആളുകൾ എല്ലാം തലമുറകൾക്ക് മുൻപ് തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കുടിയേറി വന്നവരാണ്. തമ്മിൽ തല്ലും അലമ്പും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും തുല്യരായി ജീവിക്കണം എന്നതാണ് ഉക്കിടിദ്വീപിലെ ഒരു അലിഖിത നിയമം. ഇത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മിക്കവരും അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു പോയിരുന്നു.
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉക്കിടിദ്വീപിനെ ആക്രമിച്ചു നശിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് നിരന്തരമായി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങിയത്. ഇതിനെതിരെ ഉക്കിടിദ്വീപ് നിവാസികൾ ആ ദ്വീപ് നിവാസികളിൽ ചിലർക്കെതിരെ നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി. ചിലർ അക്രമകാരികൾ ക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

അങ്ങനെ ഉക്കിടിദ്വീപ് നിവാസികൾ തങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ആക്രമങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് നേരിടണമെന്ന തരത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം രൂപപ്പെട്ടുവരുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ദ്വീപിലെ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തകർക്കണമെന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചു നടക്കുന്ന ജ്ഞാനപ്പൻ എന്നുപേരായ ഒരു വൃദ്ധൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലറ ചില്ലറ വൈദ്യം ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ഏഷണിയും പരദൂഷണവും ആയിരുന്നു ജ്ഞാനപ്പൻറെ പ്രധാന ജോലി.

ഒരു ദിവസം ജ്ഞാനപ്പന്റെ തലയിൽ ഒരു വിചിത്രമായ ആശയം ഉദിച്ചു. ഇനിമുതൽ ദ്വീപ് നിവാസികളെ ഖൂറിസ്ഥാൻ ആക്രമിച്ചാൽ ദ്വീപ് നിവാസികൾ അവരെ തിരിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ദ്വീപിനെ ആക്രമിക്കുന്ന മുഴുവൻ ശത്രുക്കളുടെ 14% മാത്രമാണ് ഖൂറിസ്ഥാനിൽ ഉള്ളത്. ഇനി അഥവാ അവരെ നേരിടണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഖൂറിസ്ഥാനിൽ നിന്നും മുൻപ് ഈ ദ്വീപിലേക്ക് കുടിയേറിയ ആളുകളുടെ പിൻഗാമികൾ മാത്രമായിരിക്കണം അവരെ എതിർക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ സങ്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നും മുൻപ് കുടിയേറി വന്ന ആളുകളുടെ പിൻഗാമികൾ അതേക്കുറിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അത് സങ്കിസ്ഥാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ജ്ഞാനപ്പന്റെ വിചിത്ര വാദം കേട്ട് ഉക്കിടി ദ്വീപ് നിവാസികൾ അന്തംവിട്ടു. ദ്വീപ് നിവാസികളെ മുൻ ഖൂറിസ്ഥാനികൾ, മുൻ സങ്കിസ്ഥാനികൾ, മുൻ ഗോസ്പൽസ്ഥാനികൾ എന്നൊക്കെ ജാതി തിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ആളുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ജാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ജ്ഞാനപ്പൻ തൻറെ കൂടെയുള്ള പരദൂഷണക്കമ്മിറ്റിയെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

ഇതിനെതിരായി ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാത്തരത്തിലും സമത്വത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ദ്വീപിലുള്ള സ്ത്രീകൾ സംസാരിച്ചാൽ സന്തോഷിച്ചാട്ടെ സന്തോഷിച്ചാട്ടെ ജ്ഞാനപ്പൻ ചേട്ടാ! ജ്ഞാനപ്പൻ ചേട്ടന്റെ ഒപ്പമിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ മാത്രം ദോ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്ന് പറയും. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനപ്പൻ ഉത്തംഗപുളകിതനായി കോൾമയിര് കൊള്ളും.

അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ജ്ഞാനപ്പൻ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം വിലക്ഷണം ആണ് എന്നും ഇത്തരം ഉടായിപ്പുകളെ ഈ ദീപ് നിവാസികൾ പൂർണ്ണ അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഖൂറിസ്ഥാനെ ഖൂറിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വന്നവരുടെ പിൻഗാമികൾ മാത്രം എതിർത്താൽ മതി എന്നു പറയുന്ന ജ്ഞാനപ്പൻ ചേട്ടൻ സങ്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വന്നവരുടെ പിൻഗാമി ആണല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജ്ഞാനപ്പൻ ചേട്ടൻ സങ്കിസ്ഥാന് എതിരായി എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നു പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു.
അതിന് ജ്ഞാനപ്പൻ ചേട്ടൻറെ മറുപടി കേട്ട് ഉക്കിടിദ്വീപ് നിവാസികൾ അമ്പരന്നു.

Advertisement

അല്ലയോ മഹിളാരത്നമേ, ഞാൻ ഒരു പേടിത്തൂറി ആണ്. തിരിച്ച് ഒന്നും പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ ഞാൻ ആക്രമിക്കൂ. അത് എന്നെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ ആ പണി കുറെ കാലമായി യാതൊരു മടുപ്പും കൂടാതെ ചെയ്തുവരികയുമാണ്. അല്ലാതെ ദേഹത്ത് മണ്ണ് പറ്റുന്ന ഒരു പണിക്കും എന്നെക്കൊണ്ട് വയ്യ.
ഇതുകേട്ട ജ്ഞാനപ്പന്റെ അനുയായികൾ, അയ്യോ ജ്ഞാനപ്പൻ ചേട്ടനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നേ എന്നുപറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജ്ഞാനപ്പൻ ചേട്ടനാവട്ടെ കിട്ടിയ അവസരം മുതലെടുത്ത് അവശത അനുഭവിച്ച് നിലത്തു വീണു കിടന്ന് കരയാൻതുടങ്ങി.

എന്തായാലും ജ്ഞാനപ്പൻ ചേട്ടന്റെ അവസരവാദം തുറന്നു കാട്ടിയതിൻറെ പേരിൽ ഉക്കിടിദീപിലെ ആ മഹിളാരത്നത്തെ മുർത്തദ് ആക്കണമെന്നാണ് ജ്ഞാനപ്പോദയമലർവാടി സംഘത്തിനു വേണ്ടി കിടുമണി(ബ്രാഹ്മണിക്കൽ) അപ്പു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നടക്കുന്നത്.

നബി: ഇതിലെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സാങ്കൽപ്പികം ആണ്.

 9 total views,  1 views today

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോഗ് പേപ്പർ & നമ്പർ വൺ സിറ്റിസൺ ജേർണലിസം പോർട്ടൽ.

Advertisement
Entertainment8 hours ago

നിങ്ങളിൽ സംശയരോഗികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഈ ‘രഥ’ത്തിൽ ഒന്ന് കയറണം

Entertainment14 hours ago

ഒരു കപ്യാരിൽ നിന്നും ‘അവറാൻ’ പ്രതികാരദാഹി ആയതെങ്ങനെ ?

Entertainment18 hours ago

ജിതേഷ് കക്കിടിപ്പുറത്തിന്റെ ‘പാലോം പാലോം നല്ല നടപ്പാലം’, വിനോദ് കോവൂരിന്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം

Entertainment1 day ago

ഫയൽ ജീവിതം, കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ദുരിതപർവ്വം

Entertainment1 day ago

‘ദി വീൽ ‘ ശക്തവും വ്യക്തവുമായ അവബോധം

Entertainment2 days ago

കഥയിലെ നായകന് സമയച്ചുറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന്‍ സാധിക്കുമോ ?

Entertainment2 days ago

ആസ്വാദകരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന കുരുതിമലയും മഞ്ഞുതുള്ളികളുടെ മരണവും

Entertainment3 days ago

റോളിംഗ് ലൈഫ് , അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും വിധേയത്വത്തിലേക്കും…തിരിച്ചും

Entertainment3 days ago

കുരുതി മനസിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു, അവിടെ സിനിമ വിജയിക്കുന്നു

Entertainment4 days ago

ചുറ്റിക കൊണ്ട് ചിലരുടെ മണ്ടയ്ക്ക് പ്രഹരിക്കുന്ന സിനിമ

Entertainment4 days ago

മൈതാനം, മൈതാനങ്ങളുടെ തന്നെ കഥയാണ്

Entertainment4 days ago

നാടിന്റെ റേപ്പ് കൾച്ചറും ലോകത്തിന്റെ വംശീയതയും അഥവാ, ‘കല്പന’യും ‘ബ്ളാക്ക് മാർക്കും’

Humour1 month ago

നെ­ടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വന്നിറങ്ങിയ രോഗിയെ കണ്ടു സിമ്പതി, കാര്യമറിഞ്ഞപ്പോൾ എയർപോർട്ട് മുഴുവൻ പൊട്ടിച്ചിരി

1 month ago

സ്വന്തം മുടി പോലും മര്യാദക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാത്ത ഒരാളോട് അഭിനയം നന്നാക്കാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ

2 months ago

സ്പാനിഷ് മസാല സിനിമ കാരണമാണ് നൗഷാദ് എന്ന വലിയ മനുഷ്യന്റെ താളം തെറ്റിയത്

1 month ago

അധ്യാപകനായിരുന്നപ്പോൾ നാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ എണീറ്റുനിൽക്കുമായിരുന്നു, നടനായതോടെ അത് നിന്നു

INFORMATION4 weeks ago

അറിഞ്ഞില്ലേ… ശ്രീലങ്ക മുടിഞ്ഞു കുത്തുപാള എടുത്തു, ഓർഗാനിക് കൃഷി വാദികൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ?

1 month ago

ദുബായ് പോലീസിനെ കൊണ്ട് റോഡുകൾ അടപ്പിച്ചു റോഡ് ഷോ നടത്താൻ സ്റ്റാർഡം ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ

1 month ago

ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ ഉള്ളപ്പോൾ എഴുപതാം വയസ്സിലും ആ അച്ഛൻ അദ്ധ്വാനിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും ?

Movie Reviews3 weeks ago

‘ഒരു ജാതി പ്രണയം’ നമ്മുടെ സാമൂഹിക അധഃപതനത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച

3 weeks ago

വിവാഹേതരബന്ധം എന്നത് തെറ്റല്ലല്ലോ പ്രണയം മനുഷ്യന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും….

1 month ago

റിമ കല്ലിങ്കലിന്റെ ഹോട്ട് ഡാൻസ്

Interviews3 weeks ago

ചിരി മറന്ന കാലത്ത് ചിരിയുടെ കമ്പക്കെട്ടുമായി ഒരു കൂട്ടായ്മ

Featured3 weeks ago

“പാട്രിയാർക്കി എന്നത് ഒരു വാക്കല്ല, അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആണ്” , ആർ ജെ ഷാൻ ബൂലോകം ടീവിയോട് സംസാരിക്കുന്നു

Advertisement