പാമ്പും കോണിയും Snakes and Ladders

Sreekala Prasad

പാമ്പും കോണിയും കളിക്കാത്തവരോ അറിയാത്തവരായോ ആയി ആരും തന്നെ കാണില്ല . ലോകമെമ്പാടും ഒരു ക്ലാസിക് വിനോദമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടോ അതിലധികമോ കളിക്കാർക്കുള്ള ഒരു പുരാതന ബോർഡ് ഗെയിമാണ് പാമ്പും കോണിയും. എന്നാൽ ഈ കളിയുടെ ഉത്ഭവം തന്നെ ഭാരതത്തിൽ ആണെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം.

ഹിന്ദു തത്ത്വചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ കളി AD രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെുന്നു എങ്കിലും ചരിത്രകാരന്മാർ AD 13 ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ മറാത്തി ഋഷിവര്യനായ ഗ്യാൻദേവ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. കാമത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും തട്ടിലിട്ടാണ് ഈ കളിയെ അളന്നിരുന്നത് . കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ കോണികൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് സത്കർമ്മത്തെയും പാമ്പുകൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ദുഷ്കർമ്മത്തെയുമാണ്.

ജൈന തത്ത്വചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കളിയുടെ പതിപ്പായ ജ്ഞാന ചൗപ്പർ (ജ്ഞാനത്തിന്റെ കളി ) കർമ്മം, മോക്ഷം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ മോക്ഷം പതം എന്ന പേരിലാണ് ഈ കളി പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദു, ജൈന, ബുദ്ധ, മുസ്ലിം മതങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾനിലനിന്നിരുന്നു. ജ്ഞാന ചൗപ്പറിൽ ചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പതിപ്പിൽ 72 സ്ക്വയറുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് 100 ഉണ്ട്.

മോശം പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരായ സൽകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി ഈ കളിയെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബോർഡിൽ പ്രതീകാത്മക ചിത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മുകളിൽ ദേവന്മാർ, മാലാഖമാർ, ഗാംഭീര്യമുള്ളവർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, ബോർഡിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെയും പൂക്കളുടെയും ആളുകളുടെയും ചിത്രങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗോവണി ഔദാര്യം, വിശ്വാസം, വിനയം തുടങ്ങിയ സദ്‌ഗുണങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു, പാമ്പുകൾ കാമം, കോപം, കൊലപാതകം, മോഷണം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

കളിയുടെ ധാർമ്മിക പാഠം, ഒരു വ്യക്തിക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രക്ഷ (മോക്ഷം) നേടാൻ കഴിയും, അതേസമയം തിന്മ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ താഴ്ന്ന രൂപങ്ങളായി പുനർജനിക്കും. പാപങ്ങളുടെ പാതയേക്കാൾ നല്ല പാത ചവിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഗോവണികളുടെ എണ്ണം പാമ്പുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു. അവസാന സ്ക്വയറിൽ (നമ്പർ 100) എത്തുന്നത് മോക്ഷം (ആത്മീയ വിമോചനം) നേടുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നു.

പിന്നീട് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് , പാമ്പും കോണിയും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പറിച്ചു നടുകയും , പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ജോൺ ജാക്ക് 1892 ൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ ധാർമികവും മതപരവുമായ വശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി കോണിയുംപാമ്പുകളും തുല്യമാക്കി. ഗെയിം കണ്ടുപിടുത്തക്കാരനായ മിൽട്ടൺ ബ്രാഡ്‌ലി 1943 ൽ ഇത് USA ലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ Snakes and Ladders എന്ന പേര് നൽകി.

You May Also Like

ഒരേയൊരാള്‍ മാത്രം താമസമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏക പട്ടണം

ഒരേയൊരാള്‍ മാത്രം താമസമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏക പട്ടണം എവിടെയാണ്? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ഇന്ന്…

എന്താണ് സിംഗപ്പൂർ കല്ല് ?

സിംഗപ്പൂർ കല്ല് എഴുതിയത് : Sreekala Prasad കടപ്പാട് : ചരിത്രാന്വേഷികൾ സിംഗപ്പൂർ നദീമുഖത്ത്, റോക്കി…

കാറില്‍ എയര്‍ബാഗുണ്ടെങ്കില്‍ ചെയ്യരുത് ഈ ആറു കാര്യങ്ങൾ

കാറില്‍ എയര്‍ബാഗുണ്ടെങ്കില്‍ ചെയ്യരുത് ഈ ആറു കാര്യങ്ങൾ അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി 👉ഇന്നു വിപണിയിലെത്തുന്ന…

ചിലിയിലെ ചുക്വികമാറ്റ ചെമ്പുഖനിയെ കുറിച്ച് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ

Vinayaraj V R ആനമുടിയേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽപ്പോലും മഴപെയ്യാത്ത ലോകത്തേറ്റവും വരണ്ട അറ്റകാമ മരുഭൂമിയിൽ മുകളിൽനിന്നും…