ശബരിമലവിധി ചുരുക്കത്തിൽ

261

അഡ്വ ശ്രീജിത്ത് പെരുമന

ശബരിമല വിധിയുടെ സംക്ഷിപ്ത സാരാംശം ഇങ്ങനെ ✍️

“എഫക്റ്റിവ് സ്റ്റേ ആണ്, ആകെമൊത്തം വിധി സ്റ്റേ ആണെന്നൊക്കെ” വിശ്വസിപ്പിച്ച് നാമജപക്കാരെ രണ്ടാം ആർത്തവ ലഹളയ്ക്കായി തെരുവിലിറക്കുന്നവരുടെ വ്യാജ പ്രചരണം തിരിച്ചറിയുക ! യഥാർത്ഥ വിധി മനസിലാക്കുക

ശബരിമല വിധിയുടെ സംക്ഷിപ്ത സാരാംശം ഇങ്ങനെ ✍️

ശബരിമല പുനപരിശോധന ഹർജികളും റിട്ട് ഹർജികളും സുപ്രീംകോടതി വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവ തീർപ്പ് കല്പിക്കാതെ അഞ്ചംഗ ബഞ്ച് തന്നെ പിന്നീട് പരിഗണിക്കട്ടെയെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. പക്ഷെ അത് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി വന്നതിനു ശേഷം . ഏഴംഗ ബെഞ്ച് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കേണ്ട 7 വിഷയങ്ങൾ കോടതി വിധിയിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്

1 . മതവിശ്വാസത്തിനും, ആചാരത്തിനുമുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 25 26 എന്നിവയും, ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ടി മൂന്നും , പ്രത്യേകിച്ച് സമത്വത്തിനുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഉം തമ്മിലുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനം തീർച്ചപ്പെടുത്തുക.

2 ആർട്ടിക്കിൾ 25 (1 ) ൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ‘public order, morality and health’ എന്നിവയുടെ വ്യാപ്തി നിർണ്ണയിക്കുക.

3 . ധാർമ്മികത അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത ‘morality’ or ‘constitutional morality’ എന്നിവ ഭരണഘടനയിലെവിടെയും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല. മതവിശ്വാസവും ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണോ അതോ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ ധാർമ്മികത വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെണ്ടത്. ഭരണഘടനാ ധാർമികതയുടെ അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തണം.

4 . ഒരു മതത്തിന്റെ പ്രത്യേക ആചാരം ആ മതത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ഭാഗമാണോ എന്നോ, പ്രത്യേക മത വിഭാഗങ്ങളുടെ മതപരമായ ആചാരം ആ മതത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ഭാഗമാണോ എന്നോ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ കോടതിക്ക് ഏത് പരിധിവരെ അന്വേഷണം നടത്താം ? അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേക മതത്തിന്റെ മേധാവികൾക്ക് ഒരു ആചാരം ആ മതത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ആചാരമാണെന്നു തീരുമാനിക്കുനുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം നൽകണോ?

5 . ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 25(2)(b) ൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ‘sections of Hindus’ അഥവാ “ഹിന്ദുകാലിലെ വിഭാഗങ്ങൾ ‘ എന്ന പദത്തിന്റെ അർഥം എന്താണ് ?

6 . ഒരു പ്രത്യേക മത സമുദായത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മതത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ മത ആചാരങ്ങൾക്ക് “essential religious practices” ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 26 പ്രകാരമുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് അർഹതയുണ്ടോ ?

7 . ഒരു പ്രത്യക മത സമുദായത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എ മതത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മതത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വ്യക്തികൾ നൽകുന്ന പൊതുതാൽപര്യ ഹര്ജികൾ ഏതു പരിധിവരെയാണ് നിയമപരമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോടതിക്ക് അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കുക ?

മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം Kerala Hindu Places of Public Worship(Authorisation of Entry) Rules, 1965 പ്രകാരം ശബരിമലയുടെ ഭരണകൃത്യം നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വിശാല ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് അനുചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം . മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി ആവശ്യമെങ്കിൽ എല്ലാ തത്പര കക്ഷികൾക്കും പുതിയ അവസരം നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകരിക്കുന്ന വിശാല ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതുവരെ എല്ലാ റിവ്യൂ ഹർജ്ജികളും, റിട്ട് ഹർജ്ജികളും തീർപ്പു കൽപ്പിക്കപ്പെടാതെ നിലനിൽക്കും.

The subject review petitions as well as the writ petitions may, accordingly, remain pending until determination of the questions indicated above by a Larger Bench as may be constituted by the Hon’ble the Chief Justice of India

വിധിയിലെ മറ്റു വസ്തുതകൾ ✍️

വിധിക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ല എന്നതിനർത്ഥം സെപ്റ്റബർ 28 ലെ വിധി നിലനിൽക്കുന്നു. അതായത് യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിക്കണം.

മൗലികാവകാശ കേസുകളിലെ തീർപ്പ് സ്റ്റേ ചെയ്യാനാകില്ല/ മൗലികാവകാശം സ്റ്റേ ചെയ്യാനാകില്ല.

റിവ്യൂ ഹർജ്ജിയിൽ എന്തെങ്കിലും മെറിറ്റ് ഉണ്ടെന്നു കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളുടെ പള്ളിയിലെ പ്രവേശനവുമായും, പാഴ്‌സി സ്ത്രീകളുടെ വിഷയവുമായും, ദാവൂദി ബോറ സമുദ്യത്തിലെ സ്ത്രീ ചേലാകർമ്മവുമായും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ബന്ധമുള്ള കേസാണ് ശബരിമല എന്നതിനാൽ മേൽ കേസുകളിൽ മതവിശ്വാസത്തിനും, ആചാരത്തിനുമുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 25 26 എന്നിവയും, സമത്വത്തിനുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഉം ഭരണഘടനാപരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണ് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് നൽകിയത്.

ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കണക്കിലെടുത്ത് പൂർണ്ണമായും നീതി നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടത്.

1950 ൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ആകെ 7 ജഡ്ജിമാർ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 145 (3 )പ്രകാരം ഭരണഘടനാ നിയമങ്ങളും, അവയുടെ വ്യാഖ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്ജികൾ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന ചട്ടമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും, ആരാധിക്കാനും, പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഉള്ള മൗലികമായ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയത്തിൽ ഭരണഘടനാ വ്യാഖ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സുപ്രീംകോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി വിശാലമായ ബെഞ്ചും ജഡ്ജിമാരും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അത് വിധിയുടെ ആധികാരികത വർധിപ്പിക്കുകയും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായരൂപീകരണത്തിനു സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും . അത് ഭാവിതലമുറയുടെ സമീപനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ യോജിപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തും.