മാരിബ് അണക്കെട്ടിൻ്റെ തകർച്ചയും ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനവും

Sreekala Prasad

യെമനിലെ പുരാതന നഗരമായ മാരിബിന് സമീപം ഒരു വലിയ അണക്കെട്ടിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം. . പുരാതന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മാരിബിലെ ഗ്രേറ്റ് അണക്കെട്ട് 580 മീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു, അത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. അത് നിലനിന്നിരുന്നിടത്തോളം കാലം, ഗ്രേറ്റ് അണക്കെട്ട് മരുഭൂമിയെ ഒരു മരുപ്പച്ചയാക്കി മാറ്റി, മാരിബിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നൂറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലധികം മരുഭൂമിയിൽ ജലസേചനം നടത്തിയിരുന്നു. മാരിബ് അന്ന് തെക്കൻ അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായിരുന്നു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അണക്കെട്ട് തകർന്നപ്പോൾ, അത് ഈ പുരാതന വാണിജ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തു. ഗ്രേറ്റ് ഡാമിൻ്റെ തകർച്ചയും മാരിബിൻ്റെ നാശവും ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന സംഭവമായിരുന്നു, ഖുറാനിൽ പോലും മരിബ് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു.

പടിഞ്ഞാറ് ഷെബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാബ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു മാരിബ് നഗരം, ഇതിഹാസ രാജ്ഞി, ഷേബ രാജ്ഞി, വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണ്ണവും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു യാത്രാസംഘവുമായി ജറുസലേമിൽ സോളമൻ രാജാവിനെ സന്ദർശിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. . രാജ്ഞി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് ബൈബിളിന് പുറത്ത് തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, രാജാവിന് കൊണ്ടുവന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന ആഡംബര സമ്മാനങ്ങൾ സബിയൻ രാജവാഴ്ചയുടെ സമ്പത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

തെക്കൻ അറേബ്യയ്ക്കും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലെ ഗാസ തുറമുഖത്തിനും ഇടയിലുള്ള സ്പൈസ് റൂട്ട് (ധൂപപാത എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) വഴിയുള്ള വ്യാപാരത്തിലൂടെ സാബ രാജ്യം സമ്പത്ത് വളർത്തി. വ്യാപാരികൾ വിശ്രമിക്കാനും സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും നിർത്തിയിടുന്ന റൂട്ടിലെ നിരവധി ലേഓവറുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മാരിബ്. മാരിബ് പുരാതന ലോകത്ത് വളരെ വിലമതിക്കുന്നതും അപൂർവ്വവുമായ രണ്ട് വിലകൂടിയതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യാപാരം ചെയ്തു-അറബ് ലോകത്തുടനീളം വളരുന്ന മരങ്ങളുടെ സ്രവത്തിൽ നിന്ന് കൃഷി ചെയ്ത സുഗന്ധമുള്ള , കുന്തുരിക്കം, മൂർ (myrrh)എന്നിവ. കുന്തുരിക്കവും മൂറും പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ എംബാം ചെയ്യുന്നതിനും ചൈനക്കാർ മരുന്നായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
കുന്തുരിക്കവും മൂറും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മരങ്ങൾ വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റേതൊരു കാർഷിക വിളകളെയും പോലെ മരങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഈന്തപ്പനയ്‌ക്കൊപ്പം അവ സബായൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വിശാലമായ അടിത്തറയും നൽകി.

മരുഭൂമിയിൽ കൃഷി സാധ്യമാക്കാൻ, കിണറുകളും കനാലുകളും അടങ്ങുന്ന വിപുലമായ ജലസേചന ശൃംഖലയാണ് സബായന്മാർ നിർമ്മിച്ചത്. ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് മാരിബ് അണക്കെട്ട് നിലകൊണ്ടു. കുമ്മായവും കല്ലും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ അണക്കെട്ട്, വാദി അദാനയുടെ ബലക് കുന്നുകൾ മുറിച്ചുകടന്ന ഒരു വലിയ മലയിടുക്കിലൂടെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ആധുനിക കണക്കനുസരിച്ച്, അണക്കെട്ടിന് 15 മീറ്റർ ഉയരവും അര കിലോമീറ്ററിലധികം നീളവുമുണ്ടായിരുന്നു. ബിസി 1750 നും 1700 നും ഇടയിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് . ബിസി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ്, അണക്കെട്ടിൻ്റെ വടക്കും തെക്കും അറ്റത്തുള്ള വലിയ കല്ലുകളും കുമ്മായവും ഉപയോഗിച്ച് നദിയുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ള ഗണ്യമായ കൽപ്പണികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അണക്കെട്ട് വൻതോതിൽ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ കല്ലുകൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു.

അണക്കെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി സബായന്മാരാലും പിന്നീട്, സബയൻമാരുടെ പിൻഗാമിയായി ഹിംയറൈറ്റ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരാലും പരിപാലിക്കപ്പെട്ടു. ഹിമ്യാരികൾ കൂടുതൽ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി, ഘടനയുടെ ഉയരം 14 മീറ്ററായി ഉയർത്തി, സ്പിൽവേകൾ, നീർച്ചാലുകൾ, ഒരു കുളം, ഒരു വിതരണ ടാങ്കിലേക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള കനാൽ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു. ഈ വിപുലമായ കൃതികൾ എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ തുടർന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അപ്പോഴേക്കും ഉയർന്നുവന്ന ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസത്തിൽ മാരിബിന് കുന്തുരിക്കത്തിനും മൂറിനും ഉള്ള വിപണി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു, ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പ്രാരംഭ വർഷങ്ങളിൽ, പുറജാതീയ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ കുന്തുരുക്കത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചു. വ്യാപാരം ഇടിഞ്ഞതോടെ മാരിബിന് അതിൻ്റെ സമൃദ്ധി നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി.

മരുഭൂമിയെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമാക്കുകയും പ്രദേശത്തെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്ത ഗ്രേറ്റ് അണക്കെട്ട് ജീർണാവസ്ഥയിലായി. സബായൻമാർ പ്രശസ്തമായിരുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പതുക്കെ മറന്നു, അണക്കെട്ടിൻ്റെ പരിപാലനം കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി. തൽഫലമായി, അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യം മുതൽ ചോർച്ച ആരംഭിച്ച് എഡി 570 ൽ തകർന്നടിഞ്ഞു. അണക്കെട്ട് തകരാൻ കാരണമെന്താണെന്നത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചില പണ്ഡിതന്മാർ അത് കനത്ത മഴയാണെന്ന് പറയുന്നു, മറ്റുചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ഭൂകമ്പം ഇല്ലാതാക്കി എന്നാണ്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥഖുറാൻ ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, വലിയ എലികൾ പല്ലുകൊണ്ട് കടിച്ചുകീറുകയും നഖം കൊണ്ട് മാന്തുകയും ചെയ്തതാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് എന്നാണ്. സബായൻമാരെ അവരുടെ നന്ദികേടിന് ശിക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു എന്നാണ്.

അണക്കെട്ടിൻ്റെ തകർച്ചയോടെ, ജലസേചന സംവിധാനം പരാജയപ്പെടുകയും ജനസംഖ്യ- ഏകദേശം 50,000 വ്യക്തികൾ അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി. ഇന്ന്, മാരിബ് അൽപ്പം ഗോതമ്പിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും വളരുന്നില്ല, മഴക്കാലത്ത് കുറച്ച് സോവും എള്ളും മൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരുതരം പയറുവർഗ്ഗവും മാത്രമാണ് കൃഷി. പഴയ നഗരം ഏറെക്കുറെ നാശത്തിലാണ്, ഒരു ആധുനിക നഗരം സമീപത്ത് ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അത് അതിൻ്റെ മുൻ നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ്.

Pic courtesy

You May Also Like

ബീഗം വിലായത്തും മക്കളും നരകിച്ച് മരിച്ച മാള്‍ച്ചാ മഹല്‍; ഡല്‍ഹി നഗരത്തിലെ ‘പ്രേതക്കൊട്ടാരം’

മൽച മഹൽ മൽച മഹലിന്റെ ആഖ്യാനം വളരെ കൗതുകകരമാണ്. പുറം ലോകവുമായി ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടാൻ കുടുംബം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ‘നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലും’ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കാവൽ നായ്ക്കളും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അടയാളങ്ങളും ഇതിന് തെളിവായിരുന്നു.

വാട്‌സൺസ് ഹോട്ടൽ: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ലോക പൈതൃക കെട്ടിടം

✍️ Sreekala Prasad വാട്‌സൺസ് ഹോട്ടൽ: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ലോക പൈതൃക കെട്ടിടം. തിരക്കേറിയ…

സംഘകാല കമിതാക്കൾക്കിടയിൽ ഇന്നത്തെ ലിവിങ് ടുഗെദറിനെ കടത്തിവെട്ടുന്ന ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു “കളവ്”

സംഘകാലത്തിൽ കമിതാക്കൾക്കിടയിൽ “കളവ്” എന്ന പേരിൽ അറിയപെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രണയ ബന്ധം നിലനിന്നിരുന്നു. ഇന്നത്തെ Living Together നെ എല്ലാം കടത്തി

നമുക്കൊരു “മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറി” പറഞ്ഞു കൊണ്ടു തുടങ്ങാം, കഥയല്ല, മറിച്ച് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ജീവിതമാണ്

Suresh Varieth നമുക്കൊരു “മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറി” പറഞ്ഞു കൊണ്ടു തുടങ്ങാം. കഥയല്ല, മറിച്ച് ഒരു ക്രിക്കറ്ററുടെ…