‘നിങ്ങളുടെ അമ്മ സെക്സ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായത്’, തെറിയന്മാർക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ മറുപടി

571

വഴക്കുകൂടുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന തെറിയാണ്, നിന്റെ അമ്മേടേ പൂ** ഇൽ ഞാൻ അതുകേറ്റും ഇതുകേറ്റും എന്നും നിന്റെ അമ്മേടേ പുള്ളിഷഡ്ഡി വളളിബ്രൈസർ എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ അവരുടെ അമ്മമാർക്ക് ആ പായുന്ന ലൈംഗികാവയവമുണ്ട് . എല്ലാവന്റേയും മാതാക്കൾ സെക്സ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തെറിവിളിക്കാൻ മാത്രം ഞരമ്പുരോഗികളെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതും. ശ്രീലക്ഷ്മി അറയ്ക്കലിന്റെ ഹ്രസ്വമായ ഈ കുറിപ്പിലും വിഷയം അതുതന്നെ. കുറിപ്പ് വായിക്കാം

Sreelakshmi Arackal

പുരുഷൻമാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം;
നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയേയോ കാമുകിയേയോ സോ കോൾഡ് അവിഹിതം പോലെയോ ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരും പെങ്ങൻമാരും സെക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്.
അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ അമ്മ സെക്സ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായത്.
അല്ലാതെ ആകാശത്ത് നോക്കി വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഗർഭം ഉണ്ടായതല്ല.
എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ഏതെങ്കിലും പുരുഷൻമാർ അടികൂടാൻ നേരത്ത് നിന്റെ അമ്മേടേ പൂ** ഇൽ ഞാൻ അതുകേറ്റും ഇതുകേറ്റും എന്നും നിന്റെ അമ്മേടേ പുള്ളിഷഡ്ഡി വളളിബ്രൈസർ എന്നൊക്കെ കമന്റിട്ട് പരസ്പരം വെറുപ്പ് പരത്തുന്ന കാഴ്ച സ്ഥിരം കാണാറുണ്ട്.
എന്റെ അമ്മയേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരാളുടെ അമ്മയെന്നും ഒരാളുടെ അമ്മയേയും sexual object ആയി ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും , എന്റെ അമ്മയും നിന്റെ അമ്മയും എല്ലാവരുടെ അമ്മയും സെക്സ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും , അതൊരു സാധാരണ കാര്യം മാത്രമാണെന്നും , അതിനെ തെറിവിളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഇന്നുവരെ മിക്ക പുരുഷൻമാരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഇടുന്ന പോസ്റ്റ്.