0 M
Readers Last 30 Days

എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾക്ക് ഇത്രയധികം പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നത് ?

ബൂലോകം
ബൂലോകം
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
26 SHARES
316 VIEWS

ഇപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കറന്സിയെ കുറിച്ചും ബിറ്റ് കോയിനെ കുറിച്ചും ബ്ളോക് ചെയിനിനെ പറ്റിയുമൊക്കെ പേരുകൾ കൊണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കാത്തവർ ആയി ആരുമില്ല. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു ഈവിധ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. ലളിതമായി അക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സുജിത് കുമാറിന്റെ പോസ്റ്റ് വായിക്കാം

സുജിത് കുമാർ
സുജിത് കുമാർ

🖌സുജിത് കുമാർ.

എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ പിറകേ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് സർക്കാർ തന്നെ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ കറൻസിയുടെ ഡിജിറ്റൽ രൂപമോ ഒക്കെ ഇറക്കിയാൽ എങ്ങിനെ ഇരിക്കും? നമ്മുടെ പുതിയ കറൻസി നോട്ടൂകൾ പോലെത്തന്നെ കളറാകില്ലേ? സർക്കാർ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഇറക്കുന്ന കാര്യവും ഡിജിറ്റൽ അസറ്റുകൾക്ക് 30 ശതമാനം നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യവുമൊക്കെ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾക്ക് ഇത്രയധികം പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അത് വെറും ഒരു പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ജനം സ്വീകരിച്ചതല്ല അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന്. ആദ്യ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയായ ബിറ്റ് കോയിൻ എന്ന ആശയം രൂപപ്പെട്ടതു തന്നെ തന്നെ നിലവിലെ സർക്കാർ നിയന്ത്രിത കറൻസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വികേന്ദ്രീകൃത ലോകത്ത് ഒരു വികേന്ദ്രീകൃത മാതൃകാ കറൻസി എന്ന നിലയിൽ ആണ്. അതായത് ഇത്തരം കറൻസികൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെയോ സംഘടനകളുടെയോ രാജ്യങ്ങളുടെയോ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയോ നിയന്ത്രണമോ അതിർത്തിയോ ഇല്ലാതെ വിനിമയത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ പ്രചാരം ലഭിച്ചതാണ്. ആദ്യ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആയ ബിറ്റ് കോയിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് പല തരം ക്രിറ്റ്പോ കറൻസികൾ നിലവിൽ വന്നു. പലതിന്റെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ പലതായിരുന്നു. വികേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവത്തിനുമപ്പുറം ക്രിപ്റ്റൊ കറൻസികളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത ആണ് ഉടമസ്ഥന്റെ സ്വകാര്യത പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത്.

ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ ‘അരാജകത്വ സ്വഭാവം‘ തന്നെയാണ് അവയുടെ പ്രചാരം ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ അരാജകത്വ സ്വഭാവമുള്ള കറൻസികളുടെ പ്രചാരം വർദ്ധിക്കുകയും ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴും ഉല്പാദനം പരിമിതമാണെന്നതിനാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ വില ആകാശം മുട്ടി. യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുക്കളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും കൈമാറ്റത്തിനുള്ള പൊതു ഉപാധികളായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കറൻസികൾ ഇവിടെ അതിനു പകരമായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മൂല്ല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുന്ന കറൻസികളുമായി വിനിമയം നടത്തപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു നിക്ഷേപമാർഗ്ഗം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കപ്പെട്ടു. സാധാരണ കറൻസികളെപ്പോലെ വസ്തുക്കൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും കറൻസികൾക്ക് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മറ്റ് കറൻസികളുമായാണ് . ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ രഹസ്യാത്മകത അതിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് മാത്രമാണ് മറ്റ് കറൻസികളുമായി വിനിമയത്തിനായി ഈ ചട്ടക്കൂടിനു പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ രഹസ്യാത്മകത നഷ്ടപ്പെടുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്ക് ഈ വിനിമയ വാതിലുകളിൽ നിരീക്ഷണങ്ങളും നികുതികളുമെല്ലാം ഏർപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഒരു നിശ്ചിത തുകയ്കുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ രൂപയാക്കി മാറ്റുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതിനായി ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വാങ്ങി പകരം പണം തരാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്ക് പകരമായി എന്തെങ്കിലും വസ്തുവോ സേവനമോ നൽകാൻ തയ്യാറായ ഒരാളെ നിങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ കണ്ടെത്തണം. ഈ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ‘അനോണിമിറ്റി‘ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേ മതിയാകൂ. അതായത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ രഹസ്യാത്മകത അതിന്റെ ചട്ടകൂടിനകത്ത് മാത്രമാണ്.

രണ്ട് പേർ തമ്മിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ എന്തിനാണ് ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ? ബാങ്കുകളും മറ്റ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികൾക്കിടയിലുള്ള ഇടപാടുകളിൽ ഇടനിലക്കാരായി നിന്നുകൊണ്ട് വൻ തുക ട്രാൻസാക്‌ഷൻ ഫീസ് ആയി മാത്രം ഈടാക്കുന്നു എന്നതൊക്കെ ഒരു വികേന്ദ്രീകൃത ആശത്തിൽ യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളായി എടുത്ത് പറയാറുള്ളത് ‘ഇടപാടുകൾക്ക് ഇടനിലക്കാർ ആവശ്യമില്ല‘ എന്നതാണ്. സാങ്കേതികമായി വളരെ ശരിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ ഇടപാടുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം കൊയ്യുന്നത് ക്രിപ്റ്റൊ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾളെന്നറിയപ്പെടൂന്ന ഇടനിലക്കാരാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ സുരക്ഷിതമായി നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധാരണ കറൻസികൾ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇടനിലക്കാരായ എക്സ്ചേഞ്ചുകളെ സമീപിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ? അവിടെയും ഒരു ഇടനിലക്കാരന്റെ ‘വിശ്വാസ്യത‘ എന്ന ഒരൊറ്റ വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നത്. ഈ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ തനത് സ്വഭാവങ്ങളെ ആണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ? നിങ്ങൾ കൈവശമുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സേവനത്തിനോ വസ്തുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ കറൻസിയ്കോ പകരമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികളും പരസ്പരം അജ്ഞാതർ ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നൽകുമോ എന്ന് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പകരമായി സേവനങ്ങളോ വസ്തുക്കളോ നൽകുമോ എന്ന് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കോ യാതൊരു ഉറപ്പും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. അതുപോലെ മാറിക്കിട്ടിയ വസ്തുവോ സേവനമോ ഉദ്ദേശിച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ളതാണോ എന്നോ വ്യാജമാണോ എന്നോ എന്നും ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ഇവിടെ പരാതിപരിഹാരത്തിനായി ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥയേയും സമീപിക്കാനും കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ കറുപ്പും വെളുപ്പും ആയ ബൈനറികൾ അല്ലാത്തതിനാൽ ‘ഐഡിയൽ‘ എന്ന് കരുതുന്ന പലതും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ‘ഐഡിയൽ ‘ ആകാത്തത്‘
ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്ന് മറ്റ് കറൻസികളുമായി വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ എല്ലാം തന്നെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്കുകളിലെ കെ വൈ സി വ്യവസ്ഥകളേക്കാൾ കഠിനമാണ് പല ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലെയും അംഗത്വ നിബന്ധനകൾ. അതുകോണ്ട് തന്നെ സർക്കാരുകൾക്ക് ഈ ഇടപാടൂകൾക്ക് മുകളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നികുതികളും മറ്റും ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ആവശ്യപ്പെടാൽ ഏത് ഇടപാടുകളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നതിനാൽ അവർ സർക്കാർ നിബന്ധനകളെല്ലാം അക്ഷരം പ്രതി പാലിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡീജിറ്റൽ /ക്രിപ്റ്റോ അസറ്റുകൾ വഴിയുള്ള വരുമാനത്തിൽ 30 ശതമാനം എങ്ങിനെ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന സംശയം തീർന്നില്ലേ?

പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് , ഏത് വസ്തുവിന്റെയും രാജ്യാന്തര കള്ളക്കടത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം വലിയ തോതിലുള്ള നികുതി ആണെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. മറ്റേത് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഡിജിറ്റൽ അസറ്റുകൾ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ ‘കള്ളക്കടത്ത് ‘ നടത്താൻ കഴിയും എന്നതിനാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എവിടെ ആണോ നികുതി കുറവ് അവിടെ പോയി ആളുകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇതിനൊന്നും കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം മാത്രം നിയമപരമായ വഴികളിലൂടെ ക്രിപ്റ്റോ അസറ്റുകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. പക്ഷേ വലിയ ആസ്തികൾ ആണെങ്കിൽ ഈ 30 ശതമാനം എന്ന വലിയ തുക വെറുതേ കളയാൻ മിക്കവരും തയ്യാറാകില്ല എന്നതിനാലും പിടിക്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം മറ്റ് കള്ളക്കടത്ത് മാർഗ്ഗങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ കുറവായതിനാലും ക്രിപ്റ്റോ കള്ളക്കടത്തുകൾ പെരുകാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള നികുതികൾ ഇടയാക്കും. പൂർണ്ണമായ നിരോധനം ഇക്കാര്യാത്തിൽ തികച്ചും അപ്രായോഗികം ആയതിനാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ ഉള്ള നികുതി വരുമാനം ഈ വഴിക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇത് സഹായകരമാകുന്നു. തത്വത്തിൽ ഇത് ഇടപാടുകൾക്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളെ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നതിനു സമമാണ്.
പോസ്റ്റിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാം. സർക്കാരിന്റെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അഥവാ ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയ്ക്ക് സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുമോ? നിലവിൽ തന്നെ സ്വർണ്ണത്തിനു പകരം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഗോൾഡ് ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില കൂടുന്നതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കാനും അതേ സമയം സ്വർണ്ണം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ഒക്കെയായി ആളുകൾ സ്വർണ്ണത്തെ അതിന്റെ വിപണി വിലയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങി വയ്ക്കാറുണ്ട്. അത് പേപ്പർ ബോണ്ടുകളുമാകാം ഡിജിറ്റൽ ബോണ്ടുകളും ആകാം. അതുപോലെ ഒരു സംവിധാനം മാത്രം ആയിരിക്കും സർക്കാർ നിയന്ത്രിത ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ. ഇവിടെ അതിന്റെ മൂല്ല്യം ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്ല്യവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം. സാധാരണ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളെ പ്രിയങ്കരമാക്കുന്ന അരാജകത്വ സ്വഭാവമൊന്നും ഇതിനില്ലാത്തതിനാലും നിലവിൽ പണത്തെ ഡിജിറ്റൽ ആയിത്തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനും വിനിമയം ചെയ്യാനും ബാങ്കുകൾ, യു പി ഐ തുടങ്ങിയ നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങൾ വേറെ ഉള്ളതിനാലും ഇത് അതുപോലെ മറ്റൊരു വിനിമയ മാർഗ്ഗം എന്നു മാത്രമേ കാണാനാകൂ. എന്ന് മാത്രവുമല്ല സാധാരണ പേപ്പർ കറൻസി ഇടപാടൂകൾക്ക് നൽകുന്ന രഹസ്യ സ്വഭാവം പോലും ഈ ഡിജിറ്റൽ കറൻസികൾ നൽകുന്നില്ല എന്നതും എല്ലാ ഇടപാടൂകളൂം പൂർണ്ണമായും വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിനാലും ആ വഴിക്കുള്ള സ്വീകാര്യതയും ഇതിനു ലഭിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LATEST

‘ചില രാത്രികളിൽ, എന്റെ വിരലുകൾ മുടിയിഴകളിലൂടെയും തുടയിടുക്കുകളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നു’, നിമിഷ സജയന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് വിവാദമാകുമോ ?

തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് നിമിഷ സജയൻ ചലച്ചിത്രരംഗത്ത് എത്തിയത്. ദിലീഷ് പോത്തൻ

‘ചില രാത്രികളിൽ, എന്റെ വിരലുകൾ മുടിയിഴകളിലൂടെയും തുടയിടുക്കുകളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നു’, നിമിഷ സജയന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് വിവാദമാകുമോ ?

തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് നിമിഷ സജയൻ ചലച്ചിത്രരംഗത്ത് എത്തിയത്. ദിലീഷ് പോത്തൻ

’80കളുടെ അവസാനവും ’90കളിലും തമിഴകത്ത് തരുണീമണികളുടെ സ്വപ്നകാമുകനായി നിറഞ്ഞാടിയ പ്രണയനായകൻ രാംകി

Roy VT ’80കളുടെ അവസാനവും ’90കളിലും തമിഴകത്ത് തരുണീമണികളുടെ സ്വപ്നകാമുകനായി നിറഞ്ഞാടിയ പ്രണയനായകൻ.

വിക്ടറി വെങ്കിടേഷ്, സൈലേഷ് കൊളാനു, വെങ്കട്ട് ബോയനപള്ളി, നിഹാരിക എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ ‘സൈന്ധവ്’ ഡിസംബർ 22 ന്

വിക്ടറി വെങ്കിടേഷ്, സൈലേഷ് കൊളാനു, വെങ്കട്ട് ബോയനപള്ളി, നിഹാരിക എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ ‘സൈന്ധവ്’ ഡിസംബർ

‘കവി ഉദ്ദേശിച്ചത്’എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനു ശേഷം പി.എം തോമസ് കുട്ടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “ഉസ്കൂൾ” എന്ന ചിത്രത്തിലെ വീഡിയോ ഗാനം റിലീസായി

‘ഉസ്കൂൾ വീഡിയോ ഗാനം. ‘കവി ഉദ്ദേശിച്ചത്’എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനു ശേഷം പി.എം തോമസ്

രാത്രിയിൽ കാപ്പികുടിക്കാൻ ക്ഷണിച്ച ആ നടിയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങാത്തതിനാൽ തന്നെ സിനിമയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയെന്ന് നടൻ രവി കിഷൻ

സിനിമയിൽ നടിമാർ നിരന്തരം പീഡന ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. ഈയിടെയായി സീരിയൽ നടിമാരും ഇതേക്കുറിച്ച്

നർമവും ഹിംസയും ലൈംഗികതയും ഇമാമുറ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ആയതിനാൽ ഈ ചിത്രത്തിലും അതെല്ലാം പ്രകടമാണ്

മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ.. ദയവായി ഈ ചിത്രമൊന്ന്

നിങ്ങളൊരു പഴയകാല സിനിമ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പത്തിൽ എട്ടുപേരും നിങ്ങൾക്കായി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സിനിമ – ’12 ആൻഗ്രി മെൻ’

Jaseem Jazi പതിവിന് വിപരീതമായി നിങ്ങളിന്നൊരു പഴയ കാല സിനിമ കാണാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു

ദുൽഖർ സൽമാന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഷൈനും അഹാനയുമൊരുമിക്കുന്ന “അടി” ഏപ്രിൽ 14ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

ദുൽഖർ സൽമാന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഷൈനും അഹാനയുമൊരുമിക്കുന്ന “അടി” ഏപ്രിൽ 14ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ദുൽഖർ

ലൈംഗികതയുടെ നീലാകാശം

ഡോ. ജെയിന്‍ ജോസഫ്, ക്ലിനിക്കല്‍ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, (സെക്‌സ് ആന്‍ഡ് മാരിറ്റല്‍ തെറാപ്പി സ്‌പെഷലിസ്റ്റ്

നടി സാമന്തയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് നാഗ ചൈതന്യ ‘കുറുപ്പി’ലെ ദുൽഖറിന്റെ നായികയുമായി ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ഫോട്ടോ വൈറലാകുന്നു

നടി സാമന്തയുടെ മുൻ ഭർത്താവ് നാഗ ചൈതന്യ ‘കുറുപ്പി’ലെ നായികയുമായി ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന

“ഒരു പതിനേഴുകാരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനമാകാൻ ഇരുപത് ദിവസങ്ങളുടെ പരിചയം മതിയായിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് സാറിന്”

2011ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻ ലാല്‍ ചിത്രമായ ‘സ്നേഹവീടി’ൽ ന്നസെന്‍റിന്‍റെ മകളായി വേഷമിട്ട നടിയാണ്

അവധിക്കാലം ആഘോഷമാക്കാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മുന്നിലേയ്ക്ക് ലെയ്ക്ക എത്തുന്നു

അവധിക്കാലം ആഘോഷമാക്കാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മുന്നിലേയ്ക്ക് ലെയ്ക്ക എത്തുന്നു നായയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ

ആ കാമ്പസ് ചിത്രത്തിൽ ഇന്നസെന്റിനു വേഷമില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഏവരെയും പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ഇന്നസെന്റിന്റെ മറുപടി

അമ്പിളി (ഫിലിം ഡയറക്ടർ) 1982 അവസാനം മൗനരാഗത്തിന്റെ അവസാനഘട്ട ചിത്രീകരണം നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു നിർമ്മാതാവ്

പകൽ ജഡ്ജി, രാത്രി നീലച്ചിത്ര നായകൻ, 33 കാരനായ ജഡ്ജി ഗ്രിഗറി എ ലോക്ക് നെ ജോലിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കി

പ്രായപൂർത്തിയയായവരുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ അശ്‌ളീല സൈറ്റിൽ ഒരു ജഡ്ജിയെ കണ്ടെത്തുന്നത് വിചിത്രമായിരിക്കും.വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന

മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചതിന്റെ വേദനാജനകമായ ദിവസങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു

മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചതിന്റെ വേദനാജനകമായ ദിവസങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു നടിയും രാഷ്ട്രീയ

മൊസാദ് അന്ന് ശൈശവ ദശയിലായിരുന്നിട്ടും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തുനിന്ന് ഒരു ക്രിമിനലിനെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ കാണിച്ച പാടവം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്

OPERATION FINALE (2018) Rameez Muhammed  60 ലക്ഷം ജൂതരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം

ഈ കെമിസ്ട്രികള്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ കുത്തകയാണെന്ന തോന്നലുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനൊരു ചലഞ്ച് വച്ച ഏക നടന്‍ ഇന്നസെന്റ് ആണ്

Yuvraj Gokul  മലയാള സിനിമ നിന്നത് രണ്ട് ദ്വന്ദ്വങ്ങളിലാണ്.മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും.അത് ഹാസ്യ മേഖലയിലേക്ക്

“ഒരു വശത്ത് എന്നെക്കണ്ട സ്ത്രീകളുടെ ഒന്നുമറിയാതുള്ള ആർത്തുവിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിരി, മറുവശത്ത് എല്ലാമറിഞ്ഞ് കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന മകൻ”

കടപ്പാട് : Vk Jobhish “വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടും ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ

കങ്കണയുടെയും ഹൃത്വിക് റോഷന്റെയും പ്രണയകഥയും ഇലോൺ മസ്‌കിന്റെ ട്വീറ്റും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ?

മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്ന കങ്കണ റണാവത്തിന്റെയും ഹൃത്വിക് റോഷന്റെയും പ്രണയകഥ വ്യവസായിയായ ഇലോൺ

തിയേറ്ററുകളിൽ ഇനി പൊടിപാറും; ടിനു പാപ്പച്ചനും ദുൽഖർ സൽമാനും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിയേറ്ററുകളിൽ ഇനി പൊടിപാറും; ടിനു പാപ്പച്ചനും ദുൽഖർ സൽമാനും ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം

ചേട്ടാ എനിക്കേ ലൈറ്റായിട്ട് പേടിയുടെ ഒരു പ്രശ്നോണ്ട്, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ പ്ലീസ്’ !! ചിരി വിതറി നവ്യയും സൈജുവും; ‘ജാനകീ ജാനേ’ രസികൻ ടീസർ

ചേട്ടാ എനിക്കേ ലൈറ്റായിട്ട് പേടിയുടെ ഒരു പ്രശ്നോണ്ട്, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ പ്ലീസ്’ !!

കിടക്കറയിലെ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍

വേദനാകരമായ ലൈംഗികത, സെക്‌സിനോടുള്ള താല്‍പര്യമില്ലായ്മ, രതിമൂര്‍ച്ഛയില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ലൈംഗിക പ്രശ്‌നങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകള്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും

ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ വെബ് സീരീസ് ‘കേരള ക്രൈം ഫയൽസ്’ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു

ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ വെബ് സീരീസ് കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് ഡിജിറ്റൽ

ഷെയ്ന്‍ നിഗം, ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പ്രിയദര്‍ശന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ്” ഒഫിഷ്യൽ ട്രൈലർ

യുവതാരങ്ങളായ ഷെയ്ന്‍ നിഗം, ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പ്രിയദര്‍ശന്‍

വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ‘വാലാട്ടി’ മെയ് അഞ്ചിന്

‘വാലാട്ടി’ മെയ് അഞ്ചിന് വാഴൂർ ജോസ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി ഫ്രൈഡേ ഫിലിം

പ്രേക്ഷകരുടെ 100% പോസിറ്റിവ് റിവ്യുസുമായി പുരുഷപ്രേതം ഒടിടിയിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്

പ്രേക്ഷകരുടെ 100% പോസിറ്റിവ് റിവ്യുസുമായി പുരുഷപ്രേതം ഒടിടിയിൽ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. “ആവാസവ്യൂഹം” എന്ന

ടിന്റോ ബ്രാസ് ന്റെ മിക്ക സിനിമകളും സ്ത്രീ കേന്ദ്രികൃതമായിരിക്കും പുരുഷൻ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടിമയായിരിക്കും

ഇറോട്ടിക് സിനിമകളുടെ അപ്പോസ്തലൻ : ടിന്റോ ബ്രാസ് Anish Arkaj ആദ്യകാലത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ

ശ്രീ മുകാംബിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ഗിരീഷ് കുന്നുമ്മല്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘കതിവനൂര്‍ വീരന്‍’

‘കതിവനൂര്‍ വീരന്‍’ തുടങ്ങി. ശ്രീ മുകാംബിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ഗിരീഷ് കുന്നുമ്മല്‍ സംവിധാനം

കരിയറിന്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സെയ്ഫ് അലി ഖാനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി നടി കരീന കപൂർ

കരിയറിന്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സെയ്ഫ് അലി ഖാനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി

രജനികുടുംബത്തിനു മുന്നിൽ തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ധനുഷ് പണിത 150 കോടിയുടെ വീട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഗാംഭീര്യം !

നടൻ ധനുഷ് 150 കോടി മുടക്കി നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ ഇന്റീരിയറിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി

‘പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി’നു ശേഷം സിജു വിത്സൻ നായകനാകുന്ന ‘പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി’ പൂർത്തിയായി

‘പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി’ പൂർത്തിയായി ‘പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി’നു ശേഷം സിജു വിത്സൻ നായകനാകുന്ന “പഞ്ചവത്സര

തൻ്റെ ജൻമദിനത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ക്രീസിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി റിട്ടയർഡ് ഹർട്ട് ആയി മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പോയ ഫിലിപ് ഹ്യൂസ്

2014 നവംബർ 25 ഷെഫീൽഡ് ഷീൽഡ് ടൂർണമെൻറിലെ തങ്ങളുടെ പത്താം മത്സരത്തിനായി സതേൺ

പുതിയ ചിത്രം ‘രണ്ടാം മുഖ’വുമായി മറീന മൈക്കിൾ, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങള്‍ തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം തരുന്നുവെന്ന് താരം

പുതിയ ചിത്രം ‘രണ്ടാം മുഖ’വുമായി മറീന മൈക്കിൾ, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങള്‍ തനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം

നിത്യ മേനോനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സംവിധായകൻ ടി.കെ രാജീവ്‌കുമാർ ഒരുക്കുന്ന ‘കോളാമ്പി’; ട്രെയിലർ

തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പര്‍ നായിക നിത്യ മേനോനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സംവിധായകൻ ടി.കെ രാജീവ്‌കുമാർ

എന്തു കൊണ്ട് അവിഹിതം ?

ഭാര്യയുടെ അവിഹിതബന്ധത്തിൽ മനംനൊന്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂസിസ്‌ലാന്റിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവാസി ആത്മഹത്യ

സൽമാനുമായുള്ള വേർപിരിയലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐശ്വര്യ റായിയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വൈറലായിരിക്കുന്നത്

90കളിൽ സൽമാൻ ഖാനും ഐശ്വര്യ റായിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏറെ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

ബോളിവുഡ് ക്വീൻ കങ്കണയുടെ ഫ്ലോപ്പ് ചിത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്ത് വിട്ട് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു !

ബോളിവുഡ് ക്വീൻ കങ്കണായുടെ ഫ്ലോപ്പ് ചിത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്ത് വിട്ട് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു

സെക്‌സിനിടെ സ്‌ത്രീശരീരത്തില്‍ തൊടാന്‍ പാടില്ലാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്‌ എന്നറിയാമോ ?

പരസ്‌പരമുള്ള തഴുകലും തലോടലുമെല്ലാം സെക്‌സിന്റെ ഭാഗമാണ്‌. എന്നാല്‍ സെക്‌സിനിടെ സ്‌ത്രീശരീരത്തില്‍ തൊടാന്‍ പാടില്ലാത്തചില

“അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെയും വേദന കണ്ടാൽ നമുക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല”, ഡോക്ടർ എസ് എസ് ലാലിന്റെ കുറിപ്പ്

“അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെയും വേദന കണ്ടാൽ നമുക്കും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല”, ഡോക്ടർ

മൂന്നു പ്രാവശ്യം തൂക്കിയിട്ടും മരിക്കാത്ത അപൂർവ്വ കുറ്റവാളി, ജോസഫ് സാമുവൽ, ഇക്കഥ മലയാള സിനിമയായ ‘ദാദ സാഹി’ബിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്

ജോസഫ് സാമുവൽ എന്ന കുറ്റവാളിയോടു തൂക്കുകയറും തോറ്റു! Chandran Satheesan Sivanandan കഥ

സിഖുകാരിൽ യാചകരില്ല, പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളും, അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, നിങ്ങളറിയാത്ത കാരണം !

സിഖുകാരിൽ യാചകരില്ല, പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളും സിദ്ദീഖ് പടപ്പിൽ നമ്മിൽ പലരും പല ദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും

മഞ്ജു വാര്യരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സൈജു ശ്രീധരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “ഫൂട്ടേജ് “ന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് പോസ്റ്റർ

“ഫൂട്ടേജ് “അനൗൺസ്മെന്റ് പോസ്റ്റർ. മഞ്ജു വാര്യരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി എഡിറ്റർ സൈജു ശ്രീധരൻ

ജനമനസ്സുകൾ കീഴടക്കിയ ‘സൗദി വെള്ളക്ക’ ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക്

ജനമനസ്സുകൾ കീഴടക്കിയ ‘സൗദി വെള്ളക്ക’ ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് കോടതിവിധികളിൽ വന്നുചേരുന്ന

സുഹൃത്തിന്റെ ഭർത്താവിന് ഹൃദയം നൽകിയ സ്മൃതി ഇറാനി, സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ രസകരമായ പ്രണയകഥ അവരുടെ ജന്മദിനമായ ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി

സുഹൃത്തിന്റെ ഭർത്താവിന് ഹൃദയം നൽകിയ നടിയും മന്ത്രിയുമായ സ്മൃതി ഇറാനി വിജയിയായ നടിയും

വെസ്റ്റിന്റീസ് ക്യാപ്ടനായിരുന്ന വിവിയൻ റിച്ചാർഡുമായുള്ള ‘അവിഹിത ബന്ധ’ത്തിൽ ഗർഭം ധരിച്ച കഥ ബോളിവുഡ് നടി നീനാഗുപ്ത തുറന്നു പറയുന്നു

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്‌സുമായി പ്രണയത്തിലായിരിക്കെ ബോളിവുഡ് നടി നീന

നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ജോലി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?; മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ അസംബന്ധ ചോദ്യത്തിൽ ഐശ്വര്യ റായ് രോഷാകുലയായി

ചോദ്യം ശരിയായി ചോദിക്കാത്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ ഐശ്വര്യ റായ് ആഞ്ഞടിച്ചു. എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം പ്രതികരിച്ചതെന്ന്

സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂടും ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലെർ ചിത്രം ‘ഹിഗ്വിറ്റ’ ട്രെയ്‌ലർ

മലയാള സിനിമയിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട “ഹിഗ്വിറ്റ” ഇനി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്. സിനിമാ സാഹിത്യ

റീമേക്കുകൾ പടക്കംപോലെ പൊട്ടിയിട്ടും അക്ഷയ്കുമാറിന് കുലുക്കമില്ല, അടുത്തത് സൂര്യ നായകനായ ‘സുരാറായി പോട്രൂ’ വിന്റെ ഹിന്ദി റീമേക്ക്

അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ ‘സുരാറായി പോട്രൂ ‘ ഹിന്ദി റീമേക്ക് ! ടൈറ്റിൽ റിലീസിന്

അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരി ആറു വര്ഷം കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റീന്‍ എന്ന പതിനാറുകാരനെ എന്തു മാനസിക തലത്തില്‍ എത്തിച്ചു എന്നതിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരം

എഴുതിയത് : ബി.ജി.എന്‍ വര്‍ക്കല കടപ്പാട് : മികച്ച അന്താരാഷ്‌ട്ര സിനിമകൾ (MAC)

സ്വയംഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ?

സ്ത്രീകൾ സ്വയംഭോഗം ആസ്വദിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ, അവർ ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ

സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്ന സംവിധായകൻറെ മരണത്തിലൂടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയും മകൻ നടത്തുന്ന യാത്രകളും കണ്ടെത്തലുമാണ് പകൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ

രാജീവ് നാഥിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ മോഹൻലാൽ, സുരേഷ് ഗോപി, അനൂപ് മേനോൻ, ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി

മലയാളത്തിലെ യുവകഥാകൃത്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധേയനും വിവർത്തകനുമായ എസ് ജയേഷ് അന്തരിച്ചു

മലയാളത്തിലെ യുവകഥാകൃത്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധേയനും വിവർത്തകനുമായ എസ് ജയേഷ് അന്തരിച്ചു. പനിയെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട

ടൊവിനോ തോമസ്, റിമ കല്ലിങ്കൽ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ആഷിക് അബു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘നീലവെളിച്ചം’ ഏപ്രിൽ 21 ന്

” നീലവെളിച്ചം “ഏപ്രിൽ 21-ന് പ്രശസ്ത താരങ്ങളായ ടൊവിനോ തോമസ്,റിമ കല്ലിങ്കൽ എന്നിവരെ

ബിഗ്രേഡ് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമാപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന് സിനിമാലോകത്ത് ഞെട്ടലും കൗതുകവും ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് വാർത്തകൾ..!

Moidu Pilakkandy ബിഗ്രേഡ് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമാപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന്

അമേരിക്കയിൽ അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും ഉൾപ്പെടെ 15 പേരെ കൊന്ന യുവാവിന്റെ ഓട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ടിൽ മസ്‌തികത്തിൽ തെളിഞ്ഞ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഗതി

ഡോ. ഫഹദ് ബഷീർ ഓഗസ്റ്റ് 1,1966, ചാൾസ് വൈറ്റ്മാൻ എന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ

ലോകത്തു ഇത്രയുംപേർ കൊല്ലപ്പെടാനും ഇത്രയും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കാനും കാരണമായ മറ്റൊരു ലോഹം ഇല്ല, എന്നാൽ സ്വർണ്ണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളറിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്

അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി മഞ്ഞ നിറം സ്വാഭാവികമായി ഉള്ള ഒരേയൊരു ലോഹം