fbpx
Connect with us

Literature

സാംസ്കാരിക ജീർണ്ണതയുടെകാലത്തെ മലയാളി

കവിതയിൽ ഇപ്പോഴും ദർശന ലഹരി കാത്തുവയ്ക്കുന്ന കവിയാണ് ചുള്ളിക്കാട് .പക്ഷെ ബൗദ്ധികത മരിച്ച ഫ്ളെക്സിബിളിസ കാലത്തിലെ മലയാളിക്ക് അതു ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. മലയാളിയുടെ മനസ് ജീർണ്ണതയുടെ നീരുകൊണ്ടു വിങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്

 154 total views

Published

on

Sunil Ce എഴുതുന്നു 

സാംസ്കാരിക ജീർണ്ണതയുടെകാലത്തെ മലയാളി.

കവിതയിൽ ഇപ്പോഴും ദർശന ലഹരി കാത്തുവയ്ക്കുന്ന കവിയാണ് ചുള്ളിക്കാട് .പക്ഷെ ബൗദ്ധികത മരിച്ച ഫ്ളെക്സിബിളിസ കാലത്തിലെ മലയാളിക്ക് അതു ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാനാവില്ല. മലയാളിയുടെ മനസ് ജീർണ്ണതയുടെ നീരുകൊണ്ടു വിങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.ഈ രോഗവിവരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരമാണ് ചിലർ ചുള്ളിക്കാടിനെ പോലെയുള്ള ബഹുമുഖപ്രതിഭകൾക്കുമേൽ
വാക് കലാപം നടത്തുന്നത്.ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ കാലദർശനത്തിൻ്റെ അരികു പിടിച്ചുവേണം കാലം ഭൂമിയിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച പ്രതിഭകളെ കുറിച്ച് തർക്കിക്കാനും കലഹിക്കാനും. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ആ വചന ക്ഷേത്രം ഇങ്ങനെയാണ്- ” വിപരിണാമ ഹേതു: കാല: “/ എല്ലാ പരിണാമത്തിനും കാരണമായി നിൽക്കുന്നത് കാലമാണ്. ഈ വിധം കാലത്തിൻ്റെ വിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരം നൽകിയ ഒരു മനുഷ്യനെ നാം വിട്ടു കളയുകയും അയാളിലെ തസ്തികകളെ എടുത്തു കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നപ്രവണതയെ സാംസ്കാരിക ജീർണ്ണത എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്തു വിളിക്കും? എല്ലാ ദിവസവും കവിതയെഴുതുന്ന സച്ചിദാനന്ദനല്ല മലയാള കവിതയിലെ സൂപ്പർസ്റ്റാറെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം. ചുള്ളിക്കാട് മലയാള കവിതയിലെ സൂപ്പർസ്റ്റാറാണ്. ടാപ്പ് തുറന്നാലോ സ്വിച്ചിട്ടാലോ ഒക്കെ കവിത വരുന്ന കവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്തി ചുള്ളിക്കാടിനെ വായിക്കുന്നവരാണ് സാംസ്കാരിക ജീർണ്ണതയുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം. അയഞ്ഞകാലത്തിൻ്റെ ഈ നരഭോജന സാമർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നാം ആലോചിക്കേണ്ടത്.

സ്പൈറൽ ടൈംമിനെ (spiral time) നെകുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്ത സാംസ്കാരിക നിരക്ഷരരാണ് ചുള്ളിക്കാടിനെ ആക്രമിക്കുന്നത്. ഒരു കലാകാരനിലെ സർപ്പിൾ സെൽഫിനെ അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വിടാൻ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക നിലവാരം ഇപ്പോഴും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. മലയാളിയുടെ ഇത്തരം ജീർണ്ണതകളെയും കാലത്തിൻ്റെപിരിഞ്ഞ ചുറ്റിക്കയറലുകളെയും ” ശനി “എന്ന കവിതയിൽ ചുള്ളിക്കാട് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു കാക്കാലത്തിയേയും അവളുടെ കണ്ണില്ലാത്ത തത്തയേയും കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്.ഇതിൽ ആഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന കണ്ണില്ലാത്ത തത്തകളുടെ പ്രതിനിധാന ശരീരങ്ങളാണ് സാംസ്കാരിക ജീർണ്ണതയുടെ കാലത്തെ മലയാളി.കാലത്തെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആ കവിതയുടെ തുടർച്ചയായി വേണം “സഹശയനം”വായിക്കാൻ: “തിന്നും കുടിച്ചും മദിച്ചും രമിച്ചുമിങ്ങെന്നും രസിക്കാൻ കൊതിക്കും മനുഷ്യർക്കു പെട്ടെന്നൊരു ദിനമുദ്ധാരണ ശേഷിനഷ്ടപ്പെടുന്നതും, പക്ഷവാതം കാലുചുറ്റിപ്പിടിച്ചു നിലത്തടിക്കുന്നതും രക്തസമ്മർദ്ദത്തോടൊപ്പം പ്രമേഹമെത്തിച്ചവുട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നതും, പിന്നെമൃത്യുവിൻ ദൂതുമായെത്തുന്നൊരർബ്ബുദം മുറ്റിത്തഴച്ചു വളർന്നൊരായുസ്സിനെ ചുട്ടെരിക്കുന്നതും
അങ്ങനെയങ്ങനെഓർത്താലൊരു കിടിലം മാത്രമുള്ളത്തിൽ ബാക്കിയാവുന്നു.”
– സഹശയനം/ ചുള്ളിക്കാട്

കാലഭയം ഈ കവിയെ നിരന്തരം വേട്ടയാടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്.അവാർഡുകളുടെയും ഡയസുകളുടെയും വിവാദങ്ങളുടെയും പിറകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന, ഉള്ളിൽ ഈ താൽപര്യങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റും വഹിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന കവികളുടെ മൂടുതാങ്ങികളാണ് ചുള്ളിക്കാടിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലപാടുകളുടെ നല്ല തച്ചൻ ദാനം കിട്ടുന്ന സ്ഥാനങ്ങളുടെയും പുരസ്കാരങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ പോകുകയും സാംസ്കാരിക അധികാര കസേര പിടിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകാരെയെമലയാളി കണ്ടിട്ടുള്ളു. സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു തറവേലകളുടെയും പിന്നാലെ പോയിട്ടില്ലാത്ത കവിയാണ് ചുള്ളിക്കാട് . മലയാളിയുടെ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലം ഒരുമൃഗീയ സാമ്രാജ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു പ്രതിഭ ഒന്നിലധികം മാധ്യമങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ ചിലർ എതിർത്തു കാണുമ്പോൾ, അത് ആർക്കോ വേണ്ടി നടത്തുന്ന വിടുപണിയാണെന്ന് ആർക്കാണ് മനസ്സിലാകാത്തത്. കവിത എന്നമാധ്യമത്തെ ഇത്രയും ജാഗ്രതയോടെ നേരിട്ട മറ്റൊരു കവിയുണ്ടോ ഇപ്പോൾ? വിടുപണി എന്ന രോഗമൂർച്ഛയെ വിമർശനത്തിൻ്റെ ആവേശമായി കാണരുത് എന്ന അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താനാണ് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത്. പൂജ്യനായ ഒരു കവിയെ അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിടാത്ത സാംസ്കാരിക നിരക്ഷരതയെ കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ ടാപ്പ്/സ്വിച്ച് കവികൾ ഒന്നും മിണ്ടി കണ്ടില്ല.

Advertisementകവിതയുടെ എന്നല്ല എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പിള്ളത്തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കഴുത്തുറയ്ക്കാത്ത സഹകവികൾ ഇപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയായിരിക്കും. വിഡ്ഢികളുടെ മുന്നിൽ അനുസരണയോടെ നിൽക്കുന്ന അത്തരക്കാർക്ക് നിലപാടുകളുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനെ ഉൾക്കൊളളാനാവില്ല. മലയാള കവിതയിൽ സ്വയം അതിധീരൻമാരായി മാറിയവർ കരുതിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കെണിയായി വേണം ഇത്തരം എല്ലുബലമില്ലാത്ത വിവാദങ്ങളെ കാണാൻ. ബാലചന്ദ്രൻ്റെ അഭിനയ മികവിനെയും കവിതയുടെ സൗന്ദര്യ മികവിനെയും തെറ്റായിവായിക്കുന്നതിനെയും നമുക്ക് സാംസ്കാരിക നിരക്ഷരത എന്നു തന്നെ വിളിക്കാം. കഴിവുകളുടെ പടയിളക്കത്തെ മലയാളി എക്കാലവും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സ്നേഹാഖ്യാനങ്ങളെ കാമാഖ്യാനങ്ങളായി ചിത്രീകരിച്ച മലയാളി ചുള്ളിക്കാടിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ചുള്ളിക്കാട് എന്ന ബഹുമുഖ സംസ്കാരം ഉന്നത പീoങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു വെയ്ക്കപ്പെടുകയാണ്.കവിതയിൽ അർത്ഥ വിജ്ഞാനപരമായ സ്വര സൃഷ്ടി നൂറിൽ താഴെ കവിതകൾ കൊണ്ടു സാധിച്ചെടുത്ത ഒരേ ഒരു കവിയാണ് ചുള്ളിക്കാട് .

അനുബന്ധം

പ്രിയ ചുള്ളിക്കാട്, നിങ്ങൾ മലയാള കവിതയിലെ ക്ഷയിക്കാത്ത ശബ്ദകോശമാണ്. നിങ്ങളുടെ ധീരമായ ശിരസ്, അതിൻ്റെ ഊറ്റമായസമ്മർദ്ധശക്തി, ധ്വനി പാo സദസ്,മറ്റാർക്കുമില്ലാത്തതാണ്. അതിനാൽ, ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഇവിടുത്തെ സ്വിച്ച് / ടാപ്പ് – കവികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യട്ടെ.

 155 total views,  1 views today

Advertisementഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്ലോഗ് പേപ്പർ & നമ്പർ വൺ സിറ്റിസൺ ജേർണലിസം പോർട്ടൽ.

Advertisement
Entertainment52 mins ago

ബാംഗ്ലൂർ ഡെയ്സും കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സും വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദവും !

Entertainment1 hour ago

അതുവരെ മനുഷ്യനായി പോലും പരിഗണിക്കാതിരുന്ന വ്യക്തി ആ വോട്ടിൻ്റെ പേരിൽ നാട്ടിലെ താരമാകുന്നു

Entertainment2 hours ago

നയൻ‌താര വിഘ്നേഷ് ശിവൻ വിവാഹത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ക്ഷണക്കത്ത് പുറത്തുവന്നു

Travel2 hours ago

വേശ്യാവൃത്തിയുടെ സ്ഥാപനവല്‍ക്കരണം മാത്രമായിരുന്നു ദേവദാസി സമ്പ്രദായം

condolence3 hours ago

ഗാനമേളകളെ ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധേയ പങ്കുവഹിച്ച ഗായകനായിരുന്നു ഇടവ ബഷീർ

Humour3 hours ago

ഈ വിവാഹ കാർഡ് കണ്ടോ ചിരിച്ചു മരിക്കും

Entertainment3 hours ago

വീട്ടിലെ ഷെൽഫിൽ എന്നൊരു മികച്ച നടനുള്ള ശിൽപം കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും ജയറാം ?

controversy4 hours ago

‘2013 ലെ മികച്ച നടനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ആർക്കായിരുന്നു ?’ അവാർഡ് കോലാഹലത്തെ കുറിച്ച് വൈശാഖൻ തമ്പിയുടെ കുറിപ്പ്

Entertainment4 hours ago

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇരകളോട് ഒരിറ്റ് സഹതാപം പോലും പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നാത്തത്‌ ?

Entertainment4 hours ago

‘ഹോമും’ ‘മിന്നൽ മുരളി’യും അവഗണിച്ചു ‘ഹൃദയ’ത്തിന് ഈ അവാർഡ് കൊടുത്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്

Nature6 hours ago

വാവ പിടിച്ചു തുറന്നു വിട്ട പാമ്പുകൾ മിക്കതും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ്

Entertainment17 hours ago

“ഇത് കണ്ടിട്ട് അസഹിഷ്ണുത തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തോട്ടു മാറി നിന്ന് ചൊറിഞ്ഞാ മതി”

controversy1 week ago

ജാക്കിവയ്ക്കാൻ പോയ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ ആഘോഷിക്കുന്നു, വിനായകനെ കൊന്ന് കൊലവിളിക്കുന്നു

Entertainment1 month ago

വീണ്ടും ‘തുറന്നുകാട്ടൽ’ സേവ് ദി ഡേറ്റ് , വിമർശന പെരുമഴ

Entertainment1 month ago

മമ്മുക്കയ്ക്കു പറ്റിയൊരു കഥ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പൃഥ്വിരാജ്

Entertainment1 month ago

ഒരു ദിവസം സെക്‌സ് നിരസിച്ചതിന്, ഞാൻ ആർത്തവത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അയാൾ എന്റെ വയറ്റിൽ ബലമായി ചവിട്ടി

Entertainment2 weeks ago

പോൺ ഫിലിം ലോകത്തിന്റെ നിങ്ങളറിയാത്ത കഥകൾ

Entertainment1 month ago

യാഥാസ്ഥിതികരെ അലോസരപ്പെടുത്തിയേക്കാം, പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും അതിര് കവിയുന്നില്ല

Entertainment2 weeks ago

പള്ളിയോട വിവാദനായിക നിമിഷ ‘പുരുഷു’വിന്റെ വീട്ടിൽ പാത്തുംപതുങ്ങിയും, വീഡിയോ കാണാം

Entertainment2 months ago

മലയാളചിത്രം ബിയോണ്ട് ദ സെവൻ സീസ്’ റിലീസിന് മുൻപ് തന്നെ ലോക റെക്കോർഡ് നേടി

Entertainment1 month ago

ഷഡ്ഡി മാത്രം ധരിച്ച്പൂക്കൾ കൊണ്ട് ശരീരം മറച്ചു അർദ്ധ നഗ്നയായി വീണ്ടും ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു ഉർഫി

Entertainment1 month ago

തെറ്റ് തിരുത്തി ഭാര്യയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുന്ന പുരുഷൻ ഉത്തമപുരുഷൻ ആണെന്ന് ‘നീന’ എന്ന വിജയ്ബാബു നായകനായ ലാൽജോസ് ചിത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്

Entertainment1 month ago

‘കെജിഎഫിന്റെ കൂടെ ചേട്ടന്റെ പടവും ഇറക്കണോ ?’ ചോദ്യത്തിന് പിഷാരടി നൽകിയ രസകരമായ മറുപടി

Entertainment3 weeks ago

“മറ്റൊരു രജനികാന്തായി കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ താത്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം”, ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ്

Entertainment17 hours ago

ഷെയിൻ നിഗം നായകനായ ‘ഉല്ലാസം’ ഒഫീഷ്യൽ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment1 day ago

‘ഇന്നലെ വരെ’ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടു

Entertainment2 days ago

ഭാവനയുടെ ഹ്രസ്വചിത്രം, അതിജീവനത്തിന്റെ സന്ദേശം പകരുന്ന ‘ദ് സർവൈവൽ ‘ ടീസർ

Entertainment2 days ago

പ്രായമായ അമ്മ ഗർഭിണിയായാൽ എന്ത് ചെയ്യും ?

Entertainment3 days ago

പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ ആദ്യ വീഡിയോ സോങ്

Entertainment4 days ago

ടോവിനോ തോമസ്, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, ബേസിൽ ജോസഫ് ചിത്രം ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയ്‌ലർ

Entertainment4 days ago

വിക്രമിലെ താരാട്ട് ഈണത്തിലെ പാട്ട് വൈറലാകുന്നു

Entertainment4 days ago

ധനുഷിന്റെ, 1600 കോടിയുടെ ഹോളിവുഡ് ചിത്രം ‘ദി ഗ്രെ മാൻ’ ട്രെയ്‌ലർ

inspiring story5 days ago

സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? പെൺകുട്ടികളുടെ കിടിലൻ മറുപടി

Entertainment5 days ago

മാര്‍വൽ സ്റ്റുഡിയോസിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ തോര്‍: ലൗ ആന്റ് തണ്ടര്‍ ട്രെയ്‌ലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി

Entertainment5 days ago

‘വിവാഹമോചിതയായ മകളാണ് മരിച്ച മകളെക്കാൾ നല്ലത്’, മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു

Entertainment6 days ago

ടോവിനോ തോമസും കീർത്തി സുരേഷും പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന വാശിയിലെ ​ഗാനം റിലീസ് ചെയ്തു

Advertisement