ആനപ്രേമികൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടിയ തിരുവമ്പാടി ശിവസുന്ദറിന്റെ മരണ കാരണം അറിയാമോ?

67

സുരേഷ് സി പിള്ള

തിരുവമ്പാടി ശിവസുന്ദർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ആനയെക്കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?

പൂക്കോടൻ ശിവൻ എന്നും ഈ ആന അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ശിവസുന്ദര്‍ എന്ന പേര് കിട്ടുന്നതിനും മുൻപേ ഫ്രാന്‍സിസ് പൂക്കോടന്‍ എന്ന ആളുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ആയിരുന്നു ഈ ആന (റഫറസിന് ഇ പത്രം Sunday, April 21st, 2013
അഴകിന്റെ തമ്പുരാന്‍: തിരുവമ്പാടി ശിവസുന്ദറിന്റെ ജീവചരിത്രം).

തിരുവമ്പാടിക്കാരുടെ തിലകക്കുറിയെന്നും ആനയഴകിന്റെ അവതാരരൂപമെന്നും ഒക്കെ ആനപ്രേമികൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടിയ ഈ ആനയുടെ മരണ കാരണം അറിയാമോ?

ഈ ആന 2018 മാർച്ച് 11 നാണ് മരിക്കുന്നത്, കാരണം ‘ഇരണ്ടക്കെട്ട്/ എരണ്ടക്കെട്ട് ‘. ആനയ്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മലബന്ധത്തിനാണ് ഇരണ്ടക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കുടലിൽ ദഹിക്കാത്ത ഭക്ഷണം അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ഇരണ്ടക്കെട്ട്.
കേരളത്തിലെ സഹ്യ വനങ്ങളിൽ നിന്നും പിടിച്ച ആനയാണ് ശിവസുന്ദർ ആന. കാട്ടിലെ അതിന്റെ ജൈവ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായ തീറ്റകൾ തിന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഇന്നും സഹ്യ വനങ്ങളിൽ തിന്നും, കുടിച്ചും, ഇണ ചേർന്നും ജീവിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വന്യ ജീവി. ആനയ്ക്ക് അതിതിന്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത പന-പട്ടയും, ഓലയും, തെങ്ങും, ചിലപ്പോൾ പന തന്നെ വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആനയ്ക്ക് തിന്നാനായി. ആവശ്യത്തിനുള്ള വ്യയാമം ഇല്ലാത്തതും, അതിന്റെ ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ചേരാത്ത ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും ആനകളുടെ കൊലയാളി ആകുന്നുണ്ട്.

ഗുരുവായൂർ കേശവൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ആനയുടെയും മരണകാരണവും എരണ്ടക്കെട്ട് ആണ് എന്നും വായിച്ചു.  Mar 13, 2018 ലെ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് പ്രകാരം 2016 മുതൽ 2018 വരെ 56 ആനകള്‍ മരിച്ചതിൽ 34 എണ്ണത്തിനും ഇരണ്ടക്കെട്ടായിരുന്നു. പുതിയ കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ല, എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയിലും ധാരാളം ആനകൾ ഇരണ്ടക്കെട്ടു വന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി. ആനയുടെ സ്വാഭാവികമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തതും, വ്യായാമം കിട്ടാത്തതും, വെയിലത്ത് മണിക്കൂറുകളൊളോളം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ഒക്കെ അതിന്റെ സ്വാഭാവിക ദഹനപ്രക്രിയയെ താറുമാറാക്കുന്നു. പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. ഒരു ജീവിയുടെ ജീവനും നഷ്ട്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല, അവർ നമ്മുടെ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

കാട്ടിൽ നടക്കേണ്ട ആനയെ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് വന്ന് കെട്ടിയിട്ട്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൊടുക്കാതെ, വ്യായാമത്തിന് അവസരം കൊടുക്കാതെ, ദഹന പ്രക്രിയക്ക് ചേരാത്ത ഭക്ഷണം കൊടുത്ത്, കൊല്ലുന്ന മനുഷ്യർക്ക് എതിരെയല്ലേ പ്രതിഷേധം ഉയരേണ്ടത്? കൃഷി നശിപ്പിക്കാൻ ആയി വരുന്ന പന്നിയെ പിടിക്കാൻ വച്ച കൈതച്ചക്ക ഒരു പക്ഷെ അബദ്ധത്തിൽ തിന്നു മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ ആനയെ ഓർത്തു കണ്ണീർ വാർക്കുന്നവർ സൗകര്യ പൂർവ്വം മറക്കുന്നതാണ് ഇരണ്ടക്കെട്ട് വന്ന് മരിക്കുന്ന (കൊല്ലുന്ന) ആനകളെ.