Sreekala Prasad

ഹിന്ദുമതം, ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം എന്നിവയിൽ പവിത്രമായ ഒരു ചിഹ്നമാണ് സ്വസ്തിക. പുരാതന മതത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഇത്. 90 ഡിഗ്രിയിൽ നാല് കാലുകൾ വളച്ച് സമകാലിക കുരിശിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇത്. (വലതുവശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഘടികാരദിശയിൽ) അല്ലെങ്കിൽ 卍 (ഇടത് അഭിമുഖമായി അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ഘടികാരദിശയിൽ). സു.. അസ്ഥിതം… “ഭാഗ്യമോ ശുഭമോ ആയ വസ്തു” എന്നർഥമുള്ള സ്വാസ്തിക എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വസ്തിക എന്ന പേര് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. ശുഭപ്രതീക്ഷയ്ക്ക് പേരുകേട്ട സ്വസ്തിക സമാധാനത്തിന്റെയും തുടർച്ചയുടെയും പ്രതീകമാണ്.ഹിന്ദു വിവാഹ ചടങ്ങുകളിലും ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളിലും പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.

ചൈന – വാൻ
ഇംഗ്ലണ്ട് – fylfot
ജർമ്മനി – ഹാകെക്രെസ്
ഗ്രീസ് – ടെട്രാസ്കെഷ്യൻ & ഗമ്മഡിയൻ
ഇന്ത്യ – സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതത്തിൽ, വലതുവശത്തുള്ള ചിഹ്നത്തെ (卐) സ്വസ്തിക എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് സൂര്യ (‘സൂര്യൻ’), സമൃദ്ധി, ഭാഗ്യം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അതേസമയം ഇടതുവശത്തുള്ള ചിഹ്നത്തെ (卍) സുവാസ്തിക എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് രാത്രിയെ അല്ലെങ്കിൽ കാളിയുടെ താന്ത്രിക വശങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ജൈനമതത്തിൽ, ഒരു സ്വസ്തിക എന്നത് സുപർശ്വനാഥന്റെ പ്രതീകമാണ് – 24 തീർത്ഥങ്കരന്മാരിൽ ഏഴാമത്തേത് (ആത്മീയ അധ്യാപകരും രക്ഷകരും), ബുദ്ധമതത്തിൽ ഇത് ബുദ്ധന്റെ ശുഭസൂചകമായ കാൽപ്പാടുകളെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വസ്തിക ചിഹ്നം ആര്യന്മാരെക്കാൾ പഴയതും സിന്ധൂനദീതട നാഗരികതയുടേതുമാണ്. ഹാരപ്പയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ സ്വസ്തിക ഏറ്റവും പക്വതയും ജ്യാമിതീയമായി മുദ്രകളുടെ രൂപത്തിലും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹാരപ്പയ്ക്ക് മുൻപുള്ള അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ, വേദങ്ങളിൽ സ്വസ്തികയുടെ അടയാളങ്ങളും കണ്ടെത്തി. ഈ എല്ലാ തെളിവുകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ നാഗരികത ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയതിനേക്കാൾ വളരെ പുരാതനമാണെന്ന് ഗവേഷകർ നിഗമനം ചെയ്തു.

ഏഷ്യയിൽ ആദ്യത്തെ സ്വസ്തിക ചിഹ്നംകാണപ്പെട്ടത് 3000BCE യില് സിന്ധു നദീതട നാഗരികതയിൽ ആണ്. മൗര്യ സാമ്രാജ്യകാലത്ത് ബുദ്ധമതത്തിലേക്കും ഹിന്ദുമതത്തിലേക്കും സ്വസ്തിക പ്രാധാന്യം ഉയർന്നു, ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം കാലത്ത് ബുദ്ധമത ത്തിൻ്റെ തകർച്ചയോടെ ജൈനമതതിലേക്കും പ്രാധാന്യം അർഹിച്ചു.വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തില്‍ സ്വസ്തിക അടയാളത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സ്വസ്തിക ചിഹ്നം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെ ആണ് സ്വസ്തിക ചിഹ്നം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ചിഹ്നത്തിന്‍റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള കാലുകള്‍ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമനങ്ങളെയും മറ്റ് രണ്ട് കാലുകള്‍ തെക്ക് വടക്ക് ദിശകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ സപ്ത നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഊര്‍ജ്ജത്തിന്‍റെ പ്രതീകമാണ് സ്വസ്തിക ചിഹ്നം. ഊര്‍ജ്ജ്വസ്വലത, പ്രേരണ, ഉന്നതി, സൗന്ദര്യം എന്നിവയുടെയെല്ലാം സംയോജനമായതിനാല്‍ സ്വസ്തിക മനുഷ്യ ജീവനെയും ലോകത്തെ തന്നെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് വാസ്തു ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്.

പേർഷ്യയിലെ സൗ രാഷ്ട്രിയൻ മതത്തിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന സൂര്യന്റെ, അനന്തതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു സ്വസ്തിക. 4000 വർഷം മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രോയ് (Troy), എന്ന പുരാതന നഗരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിന്ന്‍ സ്വസ്തിക ഉപയോഗിചതിന്റെ ധാരാളം തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ട് ഉണ്ട്. പുരാതന ഡ്രൂയിഡുകളും കെൽറ്റുകളും സ്വസ്തിക ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നോർഡിക് ഗോത്ര കാരും, ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികളില്ലേ , മതപരമായ സന്യാസികളും ,Teutonic നൈറ്റ്സും അവരുടെ ചിഹ്നങ്ങളില്‍ സ്വസ്തിക ഉപയോഗിച്ചട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സ്വസ്തിക ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഉക്രേനിലെ mezine നില്‍നിന്ന്‍ ആണ് 12,000 മുതല്‍ 15,000 വർഷം വരെ പഴക്കം ഇതിനു കണക്ക് ആക്കുന്നു. ഒരു മാമോത്തിന്റെകൊമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകിയ ഒരുകിളിയുടെ ശില്പത്തില്‍ ആണ് സ്വസ്തിക കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത് . സ്വസ്തിക ഉപയോഗിചിരുന്നതില്‍ വച് ഏറ്റവുംപഴയ സംസ്കാരം 8,000 വർഷം മുന്പ് ദക്ഷിണ യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിയോലിത്തിക്ക് സംസ്കാരം ആയിരുന്നു .അതായത് ഇന്നത്തെ സെർബിയ, ക്രൊയേഷ്യ , ബോസ്നിയ ,ഹെർസഗോവിന ഉള്‍പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് നില നിന്നിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം.

ഗവേഷകർ പറയുന്നത് സ്വസ്തിക ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മംഗോളിയർ വഴി കാംചത്ക( Kamchatka )അമേരിക്കയിലേക്കും (ആസ്ടെക്കിലെയും മായൻ നാഗരികതയിലെയും സ്വസ്തികകളുടെ ബാഹുല്യം) അവിടെനിന്നും പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളായ ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ്, സ്കാൻഡിനേവിയ, ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈലാൻഡ്സ്, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും സ്വസ്തിക വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ പ്രചാരമാർജിച്ചു. പുരാതന മുദ്രകൾ, ലിഖിതങ്ങൾ മുതലായവയിലൂടെ തങ്ങളുടെ അവകാശവാദം ഗ്രാഫിക്കായി തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായും ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

സ്വേച്ഛാധിപതിയായിരുന്ന ഹിറ്റ്‌ലര്‍ തന്‍റെ കൊടിയടയാളമായി ഉപയോഗിച്ചതിനാല്‍ ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പൗരാണിക അടയാളമാണ് സ്വസ്തിക. ഹിറ്റ്‌ലറെ ഒഴിച്ചു നിര്‍ത്തിയാല്‍ ലോകമൊട്ടാകെ വിശുദ്ധമായ അടയാളമായാണ് സ്വസ്തികയെ കാണുന്നത്. പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത്, 1930 കൾ വരെ ഇത് ശുഭത്തിന്റെയും ഭാഗ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു . വലതുവശത്തെ ചരിഞ്ഞ രൂപം ആര്യൻ വംശത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി നാസി പ്രതീകാത്മകതയുടെ സവിശേഷതയായി. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെയും ഹോളോകോസ്റ്റിന്റെയും ഫലമായി, പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പലരും ഇതിനെ നാസിസവും ആന്റിസെമിറ്റിസവുമായി ശക്തമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു.എന്നാൽ നാസികളും, അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറും അല്ല ഈ ചിഹ്നം ആദ്യമായി ഉപയോഗിചിരുന്നത് . യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍, ലോകത്തിലെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളും ,മതങ്ങളും പതിനായിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ ആയി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചിഹ്നമാണ്ണ്‍ സ്വസ്തിക.

You May Also Like

വൈഫൈ മോഡം ഉള്ളവരുടെ ധാരണ ഒരു പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ സെറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാമായി എന്നല്ലേ ? സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണികിട്ടുമേ …

വൈഫൈ സുരക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങൾ അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി സ്വന്തമായി ഒരു വൈഫൈ മോഡം ഉള്ള പല…

കായിക താരങ്ങളുടെ കൈയ്യിലെ സ്ക്രീനില്ലാത്ത റിസ്റ്റ് ബാന്‍ഡ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരമെന്ത് ?

നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സ്‌ക്രീനില്ല. സമയമറിയിക്കൽ ഇല്ല. ടൈമറുകളില്ല, കോണ്ടാക്ട്‌ലെസ് പേമെന്റ് സംവിധാനമില്ല, മൈന്‍ഡ്ഫുള്‍നെസ് റിമൈന്‍ഡറുകളില്ല…എന്നിട്ടും ഇത് കായികതാരങ്ങൾ…

കൂര്‍ക്കംവലി എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ?

കൂര്‍ക്കംവലി എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി നമ്മുടെ ശ്വസനാവയവം മൂക്കാണ്. എന്നാല്‍…