അജയ് വി.എസ്

Entertainment
ബൂലോകം

പരിഹാസം കേൾക്കേണ്ടിവന്ന വ്യക്തി ആ സമയത്ത് കൂടെ ചിരിച്ചേക്കാം, ഗതികേട്കൊണ്ടുള്ള ചിരിയാണത്

അജയ് വി.എസ് ജീവിതത്തിൽ കേട്ടതിൽവെച്ച് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട വാക്ക് കഴിവില്ലാത്തവൻ എന്ന വാക്കാണ്. പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട വാക്ക് അത് തന്നെ. എങ്ങനെയാണ് കഴിവിനെ അളക്കേണ്ടത്? ആരാണ് കഴിവിന്റെ അളവുകോൽ നിശ്ചയിക്കുന്നത്? ഹരിയെ കുറിച്ച്

Read More »
Entertainment
ബൂലോകം

അടുത്ത സിനിമയിൽ ലിപ് ലോക്കുണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൂടിയാണ് ഈ അഭിമുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം

അജയ് വി.എസ് ടൊവിനോ ധന്യയോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് കാണുകയായിരുന്നു. എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ഈ അഭിമുഖത്തിന്. ടൊവിനോ പങ്കുവെച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതവുമായി റിലേറ്റഡാണ് അതാവണം ഇതിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നുന്നത്. കുറെ നാളുകൾക്ക്

Read More »