സുരേഷ് ഗോപി – ജിബു ജേക്കബ് ചിത്രം ‘മേ ഹും മൂസ’യിലെ ‘ആരാമ്പ…തെന്നിമ്പ’ ലിറിക്ക് വീഡിയോ ഗാനം

സുരേഷ് ഗോപിയെ നായകനാക്കി ജിബു ജേക്കബ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ‘മേ ഹും മൂസ’. സൈജു…