ആനക്കാട്ടിൽ ഈപ്പച്ചനോട് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന പ്രകടനം, രണ്ടിലും ബിഷപ്പ് ഒരാൾ, റിസബാവയുടെ ആ മാസ്മരിക പ്രകടനം കാണണ്ടേ ?

1984-ൽ വിഷുപ്പക്ഷി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് റിസബാവ അഭിനയരംഗത്ത് എത്തിയതെങ്കിലും ഈ ചിത്രം റിലീസായില്ല. പിന്നീട് 1990-ൽ…

ജോൺ ഹോനായിക്ക് മരണമില്ല…!!

തിയറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നത് വല്ലപ്പോഴും വീണുകിട്ടുന്ന സുവർണ്ണനിമിഷങ്ങളായിരുന്ന 90 കാലഘട്ടം. അന്ന് തിയറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടൂള്ള