നാം മറന്ന നടികൾ – ‘ദുരന്തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഗീതയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കി’

Sreejith Saju വളരെ ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ സിനിമയില്‍ എത്തിയവര്‍ അനവധിയാണ്. ഇപ്പോഴും അവരില്‍ പലരും സിനിമയില്‍…

അല്പം ഗീതപുരാണം

ഇന്നല്പം ഗീതപുരാണമായാലോ…? [ഭഗവത് ഗീതയെക്കുറിച്ചല്ല; നടി ഗീതയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കുറിപ്പ്. ] പ്രദീപ് കുമാരപിള്ള എംടിയുടെ…

മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തേയും പ്രിയപ്പെട്ട നടി ഗീത

Sreejith Saju വളരെ ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ സിനിമയില്‍ എത്തിയവര്‍ അനവധിയാണ്. ഇപ്പോഴും അവരില്‍ പലരും സിനിമയില്‍…