വിമാനത്തിലും ‘അഡൾട്ട് ഒൺലി’ സേവനം ഉണ്ടോ ?

ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി 👉ലോകത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെ…

ഗ്ലാമർ വെബ്സീരീസുകളിൽ കത്തിനിൽക്കുന്ന, വൻ ഫാൻബെയ്സ് ഉള്ള ആയുഷി ഭൗമിക്

Moidu Pilakkandy ആയുഷി ഭൗമിക് ഇത്തവണ പഴയ ബിഗ്രേഡ് താരങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി ഇത്തരം സിനിമകളുടെ…

മലയാളം അഡൾട് ഒൺലി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം യെസ്‌മ സീരീസിന് ലോക്ക് വീഴുമോ ? ‘പാൽപ്പായസം’ വിവാദത്തിലേക്ക്

യെസ്മ സീരീസ് എന്ന പേരിൽ അഡൾട് ഒൺലി സിനിമകൾക്കുവേണ്ടി മലയാളത്തിൽ പുതിയ ഒ റ്റിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം…

A – അഡൾട്ട് ഓൺലി ! പൊങ്ങി’ വരുന്ന ദേശസ്മരണകൾ

പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ്റ്റാന്റിന് തൊട്ടടുത്ത് നാലു നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ഒരു ബാർ ഹോട്ടലുണ്ട്.കെ കെ റസിഡൻസി. ഞാനേറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാർ ഇവിടെയാണ് .താഴത്തെ നിലയിലെ അടിസ്ഥാന വർഗ്ഗത്തിനായി രൂപ, ഭാവ കൽപ്പന