ആരാണ് അഘോരികള്‍ ?

ലോകം എപ്പോഴും,അറപ്പോടെയും വെറുപ്പോടെയുമാണ് ഇവരെ കാണുന്നത്. മൃതദേഹങ്ങ ളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടുന്നു എന്നതും ഇതിനൊരു കാരണം തന്നെയാണ്.

ആരാണ് അഘോരികൾ ? ഇവർക്ക് അമാനുഷിക ശക്തികൾ ഉണ്ടോ ?

അറിവുകൾക്ക് കടപ്പാട്  പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തഭാരതീയ സന്ന്യാസിമാരാണ് അഘോരികൾ. അഘോരമൂർത്തി എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ശിവനെയും…