നമ്മുടെ വിജയ് സിനിമയിൽ ഉള്ള പോലുള്ള രക്ഷകൻ സ്റ്റോറി തന്നെ..

Ajmal NisHad ‘person of interest’ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഓരോ കഥകൾ. കഥകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ…

‘ഹാപ്പി’യിലെ ക്ലൈമാക്സിലെ ആ ഓവർ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ നിന്ന് ‘പുഷ്പ’യിലേക് എത്തുമ്പോൾ അയാൾ വലിയ നടനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു

Ajmal NisHad ഒരു പെർഫോമർ എന്ന നിലയിൽ അന്നും ഇന്നും തെലുഗിലെ ഈ ജനറേഷൻ ലെ…

സോഡിയാക് കില്ലറിന്റെയും അയാളുടെ ചെയ്തികളെയും പറ്റിയുള്ള സിനിമാനുഭവം

Zodiac (2007) Ajmal NisHad 1969 മുതൽ അമേരിക്കയിൽ അരങ്ങേറിയ ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള,…

ശിവദയുടെ ഡോക്ടർ നയനയെ ലാലേട്ടനെക്കാൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി

Ajmal NisHad HIGHLY UNDER RATED PERFOMER ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടുമാകും.…