അഭിനയിക്കാനുള്ള താത്പര്യം പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ തന്റെ അമ്മാവനായ സൽമാൻ ഖാൻ ചിരിച്ചുവെന്ന് അലിസെ അഗ്നിഹോത്രി , എന്തുകൊണ്ടാണ് …

ഫാരി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബോളിവുഡിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സൽമാൻ ഖാന്റെ അനന്തരവൾ അലിസെ അഗ്നിഹോത്രി…

സൽമാൻ ഖാൻ നിഗൂഢ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ പങ്കിട്ടു, ആരെന്നറിയാൻ പരക്കംപാഞ്ഞു ആരാധകർ

സൽമാൻ പങ്കുവെച്ച ഫോട്ടോയിൽ ഒരു നിഗൂഢ പെൺകുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കാണുന്നത്. സൽമാൻ പങ്കുവെച്ച ഫോട്ടോയിലെ നിഗൂഢ…