വിഖ്യാതമായ അപോക്കലിപ്റ്റോ താരങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും

Joly Joseph ഇതിഹാസ ചലച്ചിത്രകാരനായ മെൽ ഗിബ്‌സൺ സഹ-രചനയും നിർമാണവും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച് 2006-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ…

“മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട 1001 സിനിമകളിൽ” ഒന്നായി സ്റ്റീവൻ ഷ്നൈഡർ തിരഞ്ഞെടുത്ത സിനിമ

Riyas Pulikkal “ഞാൻ ജാഗ്വാർ പോ, ഫ്ലിന്റ് സ്‌കൈയുടെ മകൻ. എനിക്ക് മുൻപ് എന്റെ അച്ഛൻ…

നൂറു കോടി ക്ലബ്ബിൽ കയറുന്ന സംവിധായകർക്ക് അറിയില്ല മേൽ ഗിബ്സൺ എന്ന സംവിധായകന്റെ മരണ മാസ്സിനെ പറ്റി

മേൽ ഗിബ്സൺ എങ്ങനെ മികച്ച സംവിധായകനാകുന്നു എങ്ങിനെ മികച്ച തിരകഥാകൃത്ത് ആകുന്നു Nouhar Shah വലിയ…

“പ്രപഞ്ചത്തിൽ അമ്മയെക്കാൾ വലിയ പോരാളി മറ്റാരുമില്ല”

RosHan MuHammed വേൾഡ് വൈഡ് ഓഡിയൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സിനിമ എടുക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ട…

മെൽ ഗിബ്സൺ എങ്ങനെ മികച്ച സംവിധായകനാകുന്നു, എങ്ങനെ മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്ത് ആകുന്നു ?

വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ക്യാൻവാസും കിട്ടി..അവരുടെ സഹായത്തോടെ നൂറു കോടി ക്ലബ്ബിൽ കയറുന്ന സംവിധായകർക്ക് അറിയില്ല മെൽ ഗിബ്സൺ എന്ന സംവിധായകന്റെ മരണ മാസ്സിനെ പറ്റി