എന്തുകൊണ്ടാണ് അറബിക്കടലിനേക്കാൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ?

ബംഗാള്‍ സമുദ്രത്തില്‍ കൊടും കാറ്റുകളുടെ (cyclone) എണ്ണം പൊതുവെ കൂടുതലാണ്. ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള 35 വന്‍ കാറ്റുകളില്‍ 26 ഉം ബംഗാള്‍ തീരത്ത് സംഭവിച്ചതാണ്.അവയില്‍ 42%ബംഗ്ലാദേശിലേക്കും 27% ഇന്ത്യന്‍ തീരത്തേക്കും വീശി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്

മഴവെള്ളം രണ്ട് കടലിലേക്ക് വഴി പിരിയുന്ന സ്ഥലം

Bisile Ridge Point … മഴവെള്ളം രണ്ട് കടലിലേക്ക് വഴി പിരിയുന്ന സ്ഥലം ✍️ Sreekala…