ആരുമറിയാതെ മരിക്കുന്ന സിനിമയിലെ പ്രമുഖർ

ബി എൻ ഷജീർ ഷാ ആരുമറിയാതെ മരിക്കുന്ന സിനിമയിലെ പ്രമുഖർ എത്തിപ്പെടാൻ മാത്രമല്ല നിലനിൽക്കാനും ഏറെ…

2018 ലെ രാഷ്ട്രീയവും സത്യവും വിവാദവും

2018 ലെ രാഷ്ട്രീയവും സത്യവും വിവാദവും… B N Shajeer Sha ഇന്ന് ഉറക്കം ഉണർന്നു…

വെടി തീർന്ന സൂപ്പർ ഹീറോകളും കൂനിന്മേൽ കുരുവായി വോക് കൾച്ചറും

വെടി തീർന്ന സൂപ്പർ ഹീറോകളും കൂനിന്മേൽ കുരുവായി വോക് കൾച്ചറും ബി എൻ ഷജീർ ഷാ…

“സ്ത്രീകളുടെയും അവസ്ഥ എന്നൊരു ഉടായിപ്പ് സന്ദേശവും…അതുകണ്ടു കയ്യടിക്കാൻ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള കുറെ മണ്ടന്മാരും”

“അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങേത്തേയ്ക്ക്”… സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നാടകമായിരുന്നോ…? ബി എൻ ഷജീർ ഷാ കേരളത്തിൽ…

കളക്ഷൻ കയറുമ്പോഴും ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ

ബി എൻ ഷജീർ ഷാ കളക്ഷൻ കയറുമ്പോഴും ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ കൊറോണ ഒരു…

വൈലൻറ് ആകുന്ന മലയാളി യുവത്വം ; കാരണം സിനിമയും സീരീസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാകുമോ…?

വൈലൻറ് ആകുന്ന മലയാളി യുവത്വം ; കാരണം സിനിമയും സീരീസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാകുമോ…? B…

തനിക്കു ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരാൾ വേഷംമാറിയാലും തിരിച്ചറിയാൻ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കണ്ണില്ലേ ?

അന്ന്യൻ -ബനാദി ജോഡി ബി എൻ ഷജീർ ഷാ. അന്ന്യൻ (2005), റബ് നെ ബനാദി…