മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി ഡിനോ ഡെന്നിസ് തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ബസൂക്ക’യുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി

മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി ഡിനോ ഡെന്നിസ് തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ബസൂക്ക’യുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി.…

മമ്മുട്ടി ചിത്രം ‘ബസൂക്ക’ ! സെക്കൻഡ് ലുക്ക്

മമ്മുട്ടി ചിത്രം ‘ബസൂക്ക’ ! സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പുറത്തുവിട്ടു… മെ​ഗാസ്റ്റാർ മമ്മുട്ടിയെ നായകനാക്കി ഡിനോ ഡെന്നിസ്…

മമ്മുട്ടി ചിത്രം ബസൂക്ക ! പുതിയ അപ്ഡേഷൻ നാളെ 5 മണിക്ക്

മമ്മുട്ടി ചിത്രം ബസൂക്ക ! പുതിയ അപ്ഡേഷൻ നാളെ 5 മണിക്ക് സരിഗമയുടെ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ…

മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി ഡിനോഡെന്നിസ് തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബസൂക്ക ആരംഭിച്ചു

ബസൂക്ക ആരംഭിച്ചു മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി ഡിനോഡെന്നിസ് തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബസൂക്ക എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ…