കുടവയർ കുറയ്ക്കാൻ വെളുത്തുള്ളി കൊണ്ട് ചില ഒറ്റമൂലികൾ

പാചകത്തിനും ഔഷധത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന,അമരില്ലിഡേസി സസ്യകുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു സസ്യമാണ്‌ വെളുത്തുള്ളി . ഇതിന്റെ കാണ്ഡമാണ് ഉപയോഗയോഗ്യമായ…

ഓടാന്‍ സമയമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് വയറു കുറയ്ക്കാന്‍ ചില പൊടിക്കൈകള്‍

ശരീരത്തിന് ദേഷമാകാത്ത രീതിയില്‍ വയര്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ചില നാടന്‍ പൊടിക്കൈകള്‍ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം

വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന ‘ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലാത്ത’ കാര്യങ്ങള്‍

പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തടി കുറയ്ക്കാന്‍ ഓടുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ചെയ്യുന്ന ചില തെറ്റുകള്‍ ഉണ്ട്