ഭൂട്ടാന്റെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചില പ്രത്യേകതകൾ

ഇന്ത്യൻ നാണയം ഭൂട്ടാനിൽ ഇൻഡ്യയിലെന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കാരണം നമ്മുടെ കറൻസി ഭൂട്ടാനിയൻ നാണയത്തിന് തുല്യമാണ്.

മനോഹാരിത കാഴ്ച്ചയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ എയർപോർട്ട്

Sujith Kumar (സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയത് ) ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ എയർപ്പോർട്ട്. ഭൂട്ടാനിലെ…

ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് വിസയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്ന ചില സുന്ദരന്‍ രാജ്യങ്ങൾ

ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് വിസയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്ന ചില സുന്ദരന്‍ രാജ്യങ്ങൾ⭐ അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി…

ഭൂട്ടാന്റെ സംസാരിക്കുന്ന സ്റ്റാമ്പുകൾ

✍️ Sreekala Prasad ഭൂട്ടാന്റെ സംസാരിക്കുന്ന സ്റ്റാമ്പുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂട്ടാൻ…