രശ്മികയുടെ ഡീപ് ഫേക്ക് വ്യാജ വീഡിയോ: പ്രധാന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

രശ്മികയുടെ ഡീപ് വ്യാജ വീഡിയോ: പ്രധാന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് , വ്യാജ വീഡിയോ കേസിൽ ബിഹാർ…

പുരുഷനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നിർബന്ധിച്ച് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്ന ആചാരം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്

എന്താണ് പകടുവ വിവാഹം (pakadua vivah)? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ????ബിഹാറിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ബലം…

എട്ടു മാവോയിസ്റ്റുകളെ പോലീസ് പിടികൂടി – പിടികൂടിയതില്‍ 3 സ്ത്രീകളും..

മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പക്കല്‍ നിന്നും വന്‍ ആയുധ ശേഖരങ്ങളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. 8 ഡിറ്റനേറ്ററുകളും, ഇലക്ട്രിക് വയറുകളും, ക്യാമറയും ഒരു നാടന്‍ തോക്കും രണ്ടു വെടിയുണ്ടയും പോലീസ് ഇവരുടെ പക്കല്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.