ബിക്കിനിയിൽ ഗ്ലാമറസ്സായി സർപ്പട്ട പരമ്പറൈയിലൂടെ പ്രക്ഷകപ്രസ്തി നേടിയ ദുഷാര വിജയൻ

ദുഷാര വിജയൻ തമിഴ് സിനിമാലോകത്തെ പ്രശസ്ത നടിയാണ് . ബോധൈ യേരി ബുധി മാരി (2019)…

എന്താണ് ബിക്കിനി എയര്‍ലൈന്‍സ് ?

എന്താണ് ബിക്കിനി എയര്‍ലൈന്‍സ് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ബിക്കിനി ധരിച്ച ഏയര്‍ഹോസ്റ്റസുമാരുടെ സാന്നിധ്യമാണ്…

ബിക്കിനിക്ക് ആ പേര് കിട്ടിയത് എങ്ങനെ ?

ബിക്കിനിക്ക് ആ പേര് കിട്ടിയത് എങ്ങനെ ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ജൂലായ് അഞ്ച്…