45,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഭീമാകാരമായ പക്ഷിയെ കുറിച്ചുള്ള അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ

Genyornis newtoni എന്ന ഭീമാകാരമായ പക്ഷിക്ക് ആറ് അടി ഉയരവും, ഏകദേശം 500 പൗണ്ട് ഭാരമുണ്ട്

വളരെയേറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള പക്ഷിയാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് പഫിൻസ്

അറ്റ്ലാന്റിക് പഫിന്‍സ് അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി വളരെയേറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള പക്ഷിയാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് പഫിൻസ് (Atlantic…

ആകാശത്തിലെ പറവകൾ വിതയ്ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, ഇതുപോലൊരു പക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നെകിൽ , വീഡിയോ

പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നത് എക്കാലത്തും വലിയ പാടാണ് . നന്നായി അധ്വാനിക്കണം എന്നൊക്കെ പലരും പറയും.…