തമോദ്വാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രബലമായ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ നിർമ്മിച്ച സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് തന്നെ പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നില്ലെന്ന്… കാരണമെന്ത് ?

സാബു ജോസ് (ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് ) NAKED SINGULARITIES തമോദ്വാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രബലമായ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍…

നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലെ തമോഗർത്തം ( Black hole ) ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് പരമാവധി വേഗത്തിലെന്ന് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ

നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലെ തമോഗർത്തം ( Black hole ) ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് പരമാവധി വേഗത്തിലെന്ന്…

പകിട കളിക്കുന്ന ദൈവം , തമോദ്വാരങ്ങളുടെ ഉള്ളില്‍ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പറയാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണിവിടെ

പകിട കളിക്കുന്ന ദൈവം സാബുജോസ് “Sometimes truth is stranger than fiction, and nowhere…

തമോദ്വാരങ്ങൾ സമാന്തര പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഇടനാഴികൾ ?

തമോദ്വാരങ്ങൾ സമാന്തര പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഇടനാഴികൾ ? Sabu Jose “ഐൻസ്റ്റൈൻ ക്ഷമിക്കുക, തമോദ്വാരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം…

തമോദ്വാരങ്ങളുടെ ഉള്ളില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌

തമോദ്വാരങ്ങളുടെ ഉള്ളില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌ സാബു ജോസ് എഴുതിയ ലേഖനം “Sometimes truth is stranger than…

വലിപ്പം കുറയുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ ശക്തി കൂടുന്നതെങ്ങനെ ?

How gravity increases as size decreases? Anoop ScienceforMass വലിപ്പം കുറയുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ ശക്തി…