ബ്ലാക്ക് ടീ, ഗ്രീൻ ടീ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്താണ് വൈറ്റ് ടീ ?

ബ്ലാക്ക് ടീ, ഗ്രീൻ ടീ എന്നിവയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വൈറ്റ് ടീ (വെളുത്ത ചായ) എന്ന ഒരു ചായയും ഉണ്ട്.

സുലൈമാനിയ്ക്ക് ആ പേര് എങ്ങനെ വന്നു ?

സുലൈമാനിയ്ക്ക് ആ പേര് എങ്ങനെ വന്നു ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി ‘സുലൈമാനി’ എന്ന…

ഒരു ചായ കുടിക്കാന്‍ നീലഗിരിയില്‍ പോയാലോ?

നീലഗിരി ചായയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ മിശ്രണത്തിലൂടെ കടുപ്പവും രുചിയും കിട്ടുന്ന ചായ” എന്നെല്ലാം കാണുന്ന പരസ്യത്തിനു പിന്നില്‍ എന്താണു യാഥാര്‍ഥ്യം, ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ശരിക്കും ചായയുടെ കളര്‍ എന്താണു?