ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു ഉരുക്കുമനുഷ്യന്റെ വൻ വാഴ്ചയും വൻ വീഴ്ചയും

വിരമിച്ച അമേരിക്കൻ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡറാണ് റൊണാൾഡ് ഡീൻ കോൾമാൻ മെയ് 13, 1964ൽ ജനിച്ച…

പ്രമുഖ ബോഡി ബിൽഡറും ഫിറ്റനസ് ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ റെയ്ചൽ ചെയ്സ് അന്തരിച്ചു

ന്യൂസിലൻഡിലെ ജനപ്രിയ ഫിറ്റ്‌നസ് സ്വാധീനവും അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ അമ്മയുമായ റെയ്‌ഷെൽ ചേസ് അന്തരിച്ചു. മോഡലിന്റെ മൂത്ത…

താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്ത ബോഡി ബിൽഡർ റോണി കോൾമാന് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ?

റൊണാൾഡ് ഡീൻ കോൾമാൻ ഒരു വിരമിച്ച അമേരിക്കൻ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ബിൽഡറാണ് . എട്ട് വർഷം…

അഴകും ആരോഗ്യവും കടാക്ഷിച്ച മിറാൻഡ കോഹന്റെ വൈറൽ ചിത്രങ്ങൾ

മിറാൻഡ കോഹൻ ഒരു അമേരിക്കൻ ഫിറ്റ്നസ് മോഡലും യൂട്യൂബറുമാണ്. 1996 മാർച്ച് 21 ന് അമേരിക്കയിൽ…