Home Tags Body fat

Tag: body fat

നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവരും “ഉരുണ്ട്” ഇരിക്കുന്നത് കാണാനാണ് ഇഷ്ടം

0
നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവരും "ഉരുണ്ട്" ഇരിക്കുന്നത് കാണാനാണ് ഇഷ്ട്ടം. ആരെങ്കിലും ശരീരം ശ്രദ്ധിച്ചു ഭാരം കുറച്ചാൽ "ആകെ മെലിഞ്ഞു, മനുഷ്യ കോലം തന്നെ നശിച്ചു" എന്നു പറയും.