മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ ആദ്യ നാലുദിനത്തിലെ കളക്ഷൻ ഇങ്ങനെ

ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി സംവിധാനം ചെയ്ത ‘മലയ്ക്കോട്ടൈ വാലിബൻ’ ജനുവരി 25 വ്യാഴാഴ്ച ബിഗ് സ്‌ക്രീനുകളിൽ…

മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ്റെ ആദ്യ ദിന ബോക്‌സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ പുറത്തുവിട്ടു

ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി സംവിധാനം ചെയ്ത ‘മലയ്ക്കോട്ടൈ വാലിബൻ’ ജനുവരി 25 വ്യാഴാഴ്ച ബിഗ് സ്‌ക്രീനുകളിൽ…