നിതംബസൗന്ദര്യവും ബ്രസീലിയൻ ബട്ട് ലിഫ്റ്റും

ഹണി റോസ് മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയാല്‍ എന്ത് തോന്നുമെന്ന് ഒരഭിമുഖത്തിൽ പ്രമുഖ നടനോട് അവതാരക ചോദിച്ചിരുന്നു.…