എല്ലാവര്‍ക്കും വിമാനമുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുമോ ?

എന്താണ് എയർപാർക്ക് ? കലിഫോർണിയയിലെ കാമറൂൺ എയർപാർക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് ? അറിവ് തേടുന്ന പാവം…

വാട്ടർ ടാങ്ക് ഗംഭീരൻ വീടാക്കി, അകം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗംഭീരം

വാട്ടർ ടാങ്ക് വീട് അറിവ് തേടുന്ന പാവം പ്രവാസി പൊതുജലവിതരണത്തിന്റെ മുഖ്യ കേന്ദ്രമാണ് വമ്പൻ വാട്ടർ…

പറക്കലിനിടെ രണ്ടു ചിറകും നഷ്ട്പ്പെട്ട വിമാനം താഴെവീണ് പൊട്ടിതകര്‍ന്നു.

കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ കാട്ടുതീ മൂലമാണ് വിമാനത്തിനു അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികള്‍ പറയുന്നത്. സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും ഇത് വ്യക്തവുമാണ്.

കാമുകന്‍ കാമുകിയെ കൊണ്ട് പട്ടി ഇറച്ചി തീറ്റിപ്പിച്ചു..!!!

പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം..!!! കാമുകിയോട് തോന്നിയ ഒരു വിരോധത്തിന്റെ പേരില്‍ അയാള്‍ അവളെ കൊണ്ട് പട്ടി ഇറച്ചി തീറ്റിപ്പിച്ചു..!!!