‘ഒരു ‘വിഷ്വൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ’ എന്ന രീതിയിൽ ടിനു പാപ്പച്ചന്റെ അത്യദ്ധ്വാനം സ്പഷ്ടമായി വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് ഓരോ സീനും’, ചാവേർ – സോണി ലീവിൽ സ്ട്രീം ചെയ്തു തുടങ്ങി

Vani Jayate  വെട്ടേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മൃതദേഹം അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദൃശ്യമുണ്ട്. സാമാന്യം…